Nie tylko u nas ceny materiałów budowlanych biły rekordy? Nie tylko Polacy w ostatnim czasie mogli się skarżyć na wzrosty cen materiałów budowlanych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl analizują budowlane podwyżki z całej Europy.

Informacje napływające z rynku materiałów budowlanych w Polsce ostatnio bywają rozbieżne. Niektóre mówią o wciąż trwających podwyżkach, podczas gdy inne wskazują na stabilizację cenową. Pozytywne dla inwestorów budowlanych zmiany widać już na rynku styropianu oraz stali. Niemniej jednak, skala budowlanej drożyzny jest ogromna. Dane Sekocenbudu informują, że w 2021 r. wznoszenie budynków wielorodzinnych podrożało średnio o 11,7%. Wynik dotyczący pierwszej połowy bieżącego roku wyniósł aż 13,4%. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że wznoszenie budynków mieszkalnych stało się znacznie droższe nie tylko w Polsce. Warto przyjrzeć się ciekawym danym Eurostatu dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów budowy na Starym Kontynencie.

Na początku pandemii materiały budowlane nie potaniały

Warto wiedzieć, że Europejski Urząd Statystyczny oprócz zmian łącznych kosztów budowy oblicza również indeksy cen materiałów budowlanych. Jeden z takich indeksów dotyczący łącznie 27 krajów Unii Europejskiej wskazuje na następujące zmiany cen materiałów budowlanych:

  • I kw. 2020 r. – wzrost o 0,7% względem poprzedniego kwartału
  • II kw. 2020 r. – spadek o 0,3%
  • III kw. 2020 r. – wzrost o 0,1%
  • IV kw. 2020 r. – wzrost o 0,5%
  • I kw. 2021 r. – wzrost o 2,6%
  • II kw. 2021 r. – wzrost o 3,9%
  • III kw. 2021 r. – wzrost o 5,3% względem poprzedniego kwartału

Przede wszystkim powyższe informacje potwierdzają nie tylko fakt, że w drugiej połowie minionego roku materiały budowlane zaczęły znacznie szybciej drożeć. Warto również zwrócić uwagę na stabilizację ich cen w początkowym okresie pandemii COVID-19, gdy gospodarki wielu krajów Unii Europejskiej zostały mocno dotknięte lockdownami. W tym kontekście znaczenie miała między innymi spora liczba budów rozpoczętych podczas wcześniejszej, bardzo dobrej koniunktury na rynku.

Koszty budowy z niektórych krajów wzrosły o 10% – 20%

W bazie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego znajdziemy również ciekawe informacje na temat zmian, jakim podlegały koszty wzniesienia budynków mieszkalnych z wybranych państw Starego Kontynentu. Niektóre kraje członkowskie UE przekazały już do Eurostatu odpowiednie dane dotyczące I kw. 2022 r. Niestety, do tej grupy nie należy Polska, dla której nie ma nawet starszych informacji z IV kw. 2021 r. Tabela przygotowana przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl przedstawia natomiast wyniki z innych państw UE. Mowa o wzroście kosztów budowy bloków i domów w okresie I kw. 2021 r. Ponadto IV kw. 2021 r. lub I kw. 2021 r. – I kw. 2022 r.

Zaprezentowane poniżej informacje potwierdzają, że nie tylko polscy inwestorzy prywatni oraz deweloperzy mieszkaniowi musieli się w ostatnim czasie mierzyć z szybkim wzrostem kosztów budowy. Na wyróżnienie zasługują między innymi wysokie wyniki dotyczące Czech, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier oraz Rumunii. Szybkie wzrosty kosztów budowy nieruchomości mieszkaniowych z tych państw mogły mieć związek z wyższym ogólnym poziomem inflacji niż w „starej UE”. W niektórych krajach szeroko pojętej Europy Zachodniej podwyżki kosztów budowy również okazały się dwucyfrowe. Mowa o Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Norwegii oraz Austrii. Nawet wzrost kosztów budowy domów i bloków na poziomie 7% – 9% według danych Eurostatu wydaje się spory, gdyż mówimy o perspektywie czasowej wynoszącej zaledwie trzy lub cztery kwartały.

Nie tylko u nas ceny materiałów budowlanych biły rekordy? - tabela, zmiana kosztów budowy budynków mieszkalnych.
Nie tylko u nas ceny materiałów budowlanych biły rekordy?

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl