Dom bez pozwolenia – wyjaśnienia nieścisłości. Od 3 stycznia można budować domy do 70 m kw. bez pozwolenia. Jednak przed przystąpieniem do prac, należy dopełnić kilku ważnych formalności. Wyjaśniamy pojawiające się wątpliwości w powszechnym obiegu.

1. Domu wybudowanego w uproszczonej procedurze nie można sprzedać lub wynająć.

  • Ustawa nie zawiera regulacji określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości. W związku z tym możliwe jest przeniesienie własności takiego domu np. na dzieci lub inne osoby. Zostanie bowiem spełniony wymóg zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Dom do 70  mkw. można również sprzedać lub wynająć.
Dom bez pozwolenia - wyjaśnienia nieścisłości - na stole leża dokumenty, kalkulator i mały drewniany domek.
Dom bez pozwolenia – wyjaśnienia nieścisłości

2. Nie mogę wybudować domu do 70mkw na terenie, który nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

  • W takim przypadku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, którą dla domu budowanego w uproszczonej procedurze będzie wydawał odpowiedni organ gminy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

3. Czy jeśli zmieni się sytuacja materialna lub życiowa właściciela i będzie potrzebował sprzedać wybudowany dom, to może to zrobić? Grożą mu jakieś konsekwencje prawne?

  • W  przypadku zmiany sytuacji materialnej lub życiowej właściciela zmieni się, może sprzedać tego typu dom. Powinien jednak złożyć – pod rygorem odpowiedzialności prawnej – oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom rynkowym.

4. Czy wybudowany w ramach programu dom bez formalności trzeba zajmować „dożywotnio”?

  • Nie ma takiej konieczności. Właściciel może korzystać z wybudowanego przez siebie domu do 70mkw. do końca życia. Może go też w dowolnym momencie sprzedać.

5. Czy można zweryfikować prawidłowość działań w trakcie budowy wg uproszczonej procedury?

  • Tak. W każdym momencie realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu, odpowiednie organy nadzoru budowlanego mogą skontrolować, czy dom do 70 mkw. powstał w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i ładu przestrzennego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy te będą podejmować stosowne kroki prawne.

6. Jak należy rozumieć pojęcie „osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”?

  • Należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny na cele budowalne – to jest tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Źródło: gov.pl