Porsche Consulting – sukces ekonomiczny i zrównoważony rozwój. Firma doradcza z zakresu zarządzania – poszerza swoje usługi konsultingowe w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie wzmacnia własne wysiłki w tej dziedzinie. Spółka zależna Porsche AG wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie ograniczenia własnego śladu węglowego. Emisje, których nie można uniknąć, są równoważone innymi środkami. W rezultacie od 2020 r. Porsche Consulting funkcjonuje w sposób neutralny dla klimatu.

Częstsze korzystanie z możliwości pracy zdalnej ma pozwolić znacznie ograniczyć liczbę podróży służbowych i zminimalizować konieczność dojeżdżania do pracy. Mniej więcej jedna czwarta działań z zakresu doradztwa na stałe przyjmie formę wirtualnej współpracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik cyfrowych. Oszczędności wynikające z eliminacji podróży zostaną w całości przeniesione bezpośrednio na klienta. Aby uniknąć długotrwałych dojazdów do pracy, konsultanci zostaną również rozlokowani jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. W określeniu idealnego składu zespołu dla każdego projektu pomoże algorytm uwzględniający m.in. czynnik lokalizacji. Ponadto do 2025 r. flota aut służbowych będzie składać się wyłącznie z pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Porsche Consulting - sukces ekonomiczny i zrównoważony rozwój- dwóch mężczyzn siedzi na przeciwko siebie przy stole przed otwartymi laptopami.
Porsche Consulting – sukces ekonomiczny i zrównoważony rozwój

Firma nadal będzie także oceniać i optymalizować własne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz zrównoważenia po stronie środowiska marka regularnie wspiera projekty społeczne i dąży do różnorodności we własnych szeregach. Firma jest zaangażowana w Charta der Vielfalt. Jest to inicjatywa promująca równe szanse w miejscu pracy. Ponadto także w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, których intencją jest osiągnięcie równowagi gospodarczej, społecznej i środowiskowej na całym świecie.

Neutralność klimatyczna Porsche Consulting

Neutralność klimatyczna Porsche Consulting opiera się na bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu tworzenia wartości firmy. Obejmuje wszystkie trzy kategorie uznanego na międzynarodowym szczeblu protokołu gazów cieplarnianych GHG (zakres 1-3). Sprawia to, że firma jest jednym z liderów we wdrażaniu zrównoważonej strategii wśród światowych firm zajmujących się doradztwem strategicznym. Nieuniknione emisje są równoważone poprzez udział w projekcie ekologicznym Korytarz Kasigau w Kenii, który kompensuje ponad milion ton metrycznych CO₂ rocznie. Projekt koncentruje się na ochronie dzikiej przyrody i środowiska, a także na edukacji oraz rozwoju gospodarczym w regionie.

Źródło: Porsche Consulting