Fabryki Mazdy na całym świecie dążą neutralności węglowej. Oszczędzanie energii, energia odnawialna i stosowanie paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla to trzy główne obszary, na których będzie koncentrować się Mazda. Wszystko po to, aby osiągnąć neutralność węglową. Firma ma nadzieję, że do 2050 roku cały jej łańcuch dostaw stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Przede wszystkim Mazda uważa, że podstawowym obowiązkiem wszystkich producentów samochodów jest przyczynienie się do ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez zmniejszenie emisji CO₂ na każdym etapie produkcji pojazdów. W tym podczas produkcji, transportu, użytkowania i recyklingu. W konsekwencji tego zobowiązania, marka jest aktywnie zaangażowana w kilka inicjatyw związanych z dążeniem do osiągnięcia neutralności węglowej.

Fabryki Mazdy na całym świecie dążą do redukcji emisji CO₂ - auta Mazda stoją zaparkowane w salonie.
Fabryki Mazdy na całym świecie dążą do redukcji emisji CO₂

Aby do 2035 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w fabrykach na całym świecie, firma będzie kontynuować ścisłą współpracę z partnerami. Skoncentruje swoje działania w trzech obszarach. Pierwszy dotyczy oszczędzania energii. Drugi przechodzeniu na energię odnawialną. Trzeci, na wprowadzaniu paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do transportu wewnętrznego.

Mapa drogowa Mazdy na rzecz redukcji emisji CO₂

Pierwszy obszar koncentruje się na działaniach na rzecz oszczędzania energii podczas procesów produkcji pojazdów związanych z emisją dużych ilości CO₂. Obejmują one zmniejszenie energii cieplnej poprzez opracowanie technologii utwardzania lakierów w niskiej temperaturze. Ponadto poprawę wydajności przetwarzania energii poprzez optymalizację technologii.

Fabryki Mazdy na całym świecie dążą neutralności węglowej - infografika, Mazda, redukcja CO2.
Fabryki Mazdy na całym świecie dążą neutralności węglowej

Drugi obszar, czyli przejście na energię odnawialną to podejmowania kroków w kierunku neutralności węglowej firmy. Ponadto także wpływu na rozwój lokalnej gospodarki w miejscach, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne. Firma będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach Podkomitetu ds. Promocji Neutralnej Węglowo Energii Elektrycznej w regionie Chugoku. Jego celem jest zwiększenie podaży i popytu na energię elektryczną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w całym regionie. Mazda rozważa także różne formy dekarbonizacji. Wytwarzanie w swoich zakładach energii elektrycznej o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Ponadto pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Trzeci obszar to wprowadzanie paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Działania obejmują dążenie Mazdy do stosowania paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w transporcie wewnętrznym przy współpracy z Hiroshima Council for Automotive Industry-Academia-Government Collaboration. Promuje ona praktyczne wykorzystanie biopaliw nowej generacji.

Ponadto Mazda wykorzysta inicjatywy prowadzone w Japonii i użyje ich jako podstawy do wdrożenia optymalnego podejścia dla każdego zakładu poza granicami Japonii. Dzięki tym wysiłkom będzie kontynuować działania zmierzające do realizacji większego wyzwania. Jest nim uczynienie całego łańcucha dostaw neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Źródło: Mazda