Co decyduje o wyborze auta firmowego? Przedsiębiorcy z sektora MŚP odczuwają ekonomiczne skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią. Przejawem tego jest między innymi zachowawczość w kwestiach związanych z lokowaniem kapitału  w środkach trwałych, takich jak samochody. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie Carefleet S.A. przedsiębiorcy z sektora MŚP wybierając firmowe auta, patrzą przede wszystkim na cenę zakupu. Ponadto kupując służbowe auta, zwracają uwagę na koszty eksploatacji oraz uniwersalność pojazdów. Jedynie dla niewielkiego odsetka respondentów priorytetem są takie kwestie, jak funkcjonalność czy reprezentacyjny wygląd firmowego samochodu.

Według danych SAMAR w 2021 roku w Polsce sprzedano łącznie 520 575 sztuk nowych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 t. To o ponad 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Za wyniki te, podobnie jak w poprzednich latach, odpowiadają w dużej mierze przedsiębiorstwa, w tym firmy z sektora MŚP.

1/3 firm z sektora MŚP kieruje się ceną auta

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet, 37,3 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wybiera obecnie firmowe samochody, kierując się ceną. Dla 31,6 proc. ankietowanych ważne są koszty eksploatacji nabywanych pojazdów. Natomiast dla 23,6 proc. ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość dostosowania parametrów aut do aktualnych potrzeb firmy.

Jeszcze w 2017 roku przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pytani o to, jakimi kryteriami kierują się, wybierając samochody flotowe, najwięcej – bo aż ponad połowa – wskazało koszty eksploatacji. Obecnie koszty te znalazły się na drugim miejscu. Utrzymujący się stan niepewności w gospodarce oraz rosnące ceny pojazdów z dużym prawdopodobieństwem przełożą się na jeszcze większe zainteresowanie rynku outsourcingowymi modelami finansowania. Przede wszystkim takimi jak wynajem długoterminowy czy leasing z wysokim wykupem. Trend ten będzie dotyczył również oferty finansowania pojazdów używanych.

Co decyduje o wyborze auta firmowego? - infografika, auta na drodze
Co decyduje o wyborze auta firmowego?

Nieco ponad 18 proc. przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kupując firmowe samochody, kieruje się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami. Wybiera marki, które już posiada w swojej flocie. Aspekty takie jak bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania pojazdów są istotne dla 8,8 proc. respondentów. Tylko niewielki odsetek ankietowanych zwraca uwagę na takie kwestie, jak względy ekologiczne (2,0 proc. wskazań), reprezentacyjny wygląd (1,8 proc.) czy funkcjonalność (1,1 proc.)

Kwestie ekologiczne i zakup auta firmowego

Jak wynika z badania, kwestie finansowe są szczególnie istotne dla średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 54,0 proc. z nich wskazuje cenę zakupu, a 36,3 proc. koszty eksploatacji jako główne kryteria wyboru firmowych samochodów. Uniwersalność pojazdu jest natomiast dla nich o wiele mniej ważna niż dla mikro przedsiębiorstw (15,0 proc. vs 27,5 proc. wskazań). Odpowiedzi respondentów uwidaczniają ponadto, że im większa firma w sektorze, tym częściej zwraca uwagę na kwestie ekologiczne.

Rozwiązania ekologiczne w firmowych flotach to w Polsce wciąż domena przede wszystkim korporacji oraz dużych przedsiębiorstw. Warto jednak zaznaczyć, że kwestie te powoli stają się zauważalne także dla mniejszych podmiotów. Jak wynika z badania, 2,1 proc. małych oraz 4,4 proc. średnich firm kupując służbowe samochody, bierze pod uwagę kwestie środowiskowe. Spadek cen aut z napędami alternatywnymi, nacisk opinii publicznej, uruchomiony program rządowy, rosnąca popularność rozwiązań takich jak wynajem długoterminowy oraz rozwój infrastruktury ładującej powinny sprawić, że z roku na rok odsetek ten będzie dynamicznie rósł.

Źródło: Carefleet