Od marca 2021 roku, kancelaria Raczkowski wprowadziła polityki, które łamią tabu, wychodzą daleko poza przyjęte normy i odważnie wyznaczają kierunki i standardy. Jako wiodąca w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria prawa HR, jest także liderem równości i ochrony rodziny.

Wprowadziliście politykę równości, ochrony rodziny oraz rozwoju i etyki pracy? Na czym polegają?

Jest to kompleksowa regulacja praw grup społecznych, którym jako firma chcemy zapewnić szczególną opiekę, a więc: mniejszości, rodziców i młodych prawników. Polityka Równości chroni wszystkie mniejszości przed jakimkolwiek gorszym traktowaniem. Wprowadza instytucjonalne rozwiązania, które będą strzegły ich praw. Polityka rodzinna daje rodzicom takie prawa, które mają w najdalszym możliwym zakresie wyrównać ich możliwości zawodowe z osobami bezdzietnymi. Zdecydowaliśmy się otwarcie zadeklarować, że prawniczkom, które zachodzą w ciążę zamieniamy kontrakty B2B na umowy o pracę. Wiemy, że praktyka taka, jest piętnowana przez ZUS i ZUS tego rodzaju ochronę macierzyństwa atakuje i zwalcza. Jednak jesteśmy gotowi bronić praw naszych kobiet angażując do tego cały potencjał naszej kancelarii.

Co w praktyce zmieniają?

Bardzo dużo. Rodzicom dają dodatkowe urlopy i świadczenia, kobietom zatrudnionym na podstawie umów B2B gwarantują możliwość przejścia na umowy o pracę i skorzystanie z uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Powołują w firmie urząd Rzecznika Równości, które będzie strzegł i promował równość. Wreszcie młodzież prawnicza otrzymuje kartę praw gwarantującą im prawidłowe szkolenie aplikanckie.

Uważacie się za wzór naśladowania?

Nasza pozycja jako wiodącej kancelarii prawa HR w Europie Środkowo-Wschodniej zobowiązuje nas do tego, aby w kluczowych sprawach HRowskich wyznaczać standardy, być inspiracją i dawać wzór innym firmom. Te kluczowe sprawy to równość, ochrona rodziny oraz opieka nad młodzieżą.

Jaka jest Wasza rada dla rynku?

Rada oraz apel, aby w czasach, w których państwo zawodzi rolę patrona i gwaranta praw grup najbardziej tego potrzebujących przejmowały firmy. Możemy to robić i jest to obowiązek nas wszystkich. Potrzebna jest dobra wola i determinacja.

Na pytania odpowiadał Bartłomiej Raczkowski, adwokat, partner zarządzający w kancelarii Raczkowski.