Home Biznes Jedna trzecia ze „100 zmian Dla Firm ” już przyjęta

Jedna trzecia ze „100 zmian Dla Firm ” już przyjęta

Rada Ministrów przyjęła pierwszą część ułatwień z pakietu „100 Zmian Dla Firm”. Rządowe propozycje uprościć mają prawne aspekty działalności gospodarczej w Polsce, łagodząc kontrolę w firmach i wiele przepisów.

Zmiany, które poprawiają otoczenie prawne przedsiębiorców dotyczą między innymi kontroli skarbowej. Od teraz kontrole będą prowadzone w tych obszarach, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Regulacja ta ma ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszeń przepisów lub nie stwierdzono wcześniej takich naruszeń.

Dodatkowo, urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw już rozpatrzonych. Uproszczeniu ulegają także wymogi księgowe w małych firmach. Firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie, a nie 1,2 mln euro jak było wcześniej.

Wprowadzono również ułatwienia w prawie pracy. Regulaminy pracy i wynagradzania a także konieczność utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą obowiązywały dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników. Wydłużono i ujednolicono też terminy odwołań do sądu pracy.

Zmieniają się też zasady prawa budowlanego. Cześć robót budowlanych nie będzie wymagała pozwolenia na budowę. Dotyczy to np. parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 czy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz znajdujących się tam zatok parkingowych. Co więcej, drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez żadnych formalności.

Większość z ułatwień wejść ma w życie z początkiem 2017 roku (KPRM/MR)

źródło: PAIiIZ