Jak pokonać kryzys i przyspieszyć wzrost gospodarczy? – raport „Impuls dla Polski 2020-2022”. Redukcja podatków zniechęcających do inwestowania, szybszy zwrot podatku VAT, upowszechnienie pracy zdalnej, wsparcie restrukturyzacji zatrudnienia, pomoc firmom w dochodzeniu należności, rezygnacja z podatku od sprzedaży detalicznej,  rozwój szybkiego internetu, likwidacja barier dla OZE czy zawieszenie zakazu handlu w niedziele. To tylko kilka z ponad 50 rekomendacji zawartych raporcie „Impuls dla Polski 2020 -2022”, który Konfederacja Lewiatan zaprezentowała na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół.

Polska potrzebuje śmiałego i mądrego programu gospodarczego, który pozwoli rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Kryzys gospodarczy, wywołany pandemią koronawirusa, to zagrożenie dla gospodarki, ale i szansa ucieczki do przodu.

Jak pokonać kryzys i przyspieszyć wzrost gospodarczy?- raport "Impuls dla Polski 2020-2022”.- ludzie na zebraniu w sali konferencyjnej
ak pokonać kryzys i przyspieszyć wzrost gospodarczy?- raport „Impuls dla Polski 2020-2022”.

Eksperci Lewiatana nie dają jednej, złotej recepty, co zrobić, żeby pokonać kryzys i wejść na ścieżkę przyspieszonego wzrostu. Wskazują natomiast na konieczność podjęcia wielu ważnych decyzji dotyczących polityki gospodarczej. Ponadto finansów publicznych, podatków, rynku pracy, zielonej gospodarki czy wykorzystania środków unijnych. Bez wyraźnych impulsów rozwojowych w różnych obszarach życia gospodarczego nie mamy co liczyć na sukces.

NBP wspiera wzrost gospodarczy, a nie walczy z inflacją

Polska nie ma alternatywy wobec ucieczki do przodu. Potrzebuje nowoczesnych, zróżnicowanych i innowacyjnych inwestycji. Potrzebuje przeskoczyć kilka etapów rozwoju i znaleźć się w gospodarczej awangardzie. Trzeba tak zainwestować covidowe dotacje i środki zwrotne, aby za kilka lat polski PKB był istotnie większy niż przed pandemią. Ponadto, by dynamika jego wzrostu była jeszcze wyższa. To też ostatnia szansa, żeby wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z UE do rozwiązania naszych problemów strukturalnych i zbudowania gospodarczych przewag na dziesięcioleci.

Ucieczka do przodu wymaga podjęcia strategicznych decyzji, co polski wzrost gospodarczy nakręci, które nasze produkty i usługi podbiją świat  i skoncentrowania na nich ograniczonych zasobów. Najbardziej racjonalny wybór to inwestowanie w to, co przyniesie ponadprzeciętny zwrot. Już dawno minął moment na zrzucanie pieniędzy z helikoptera. Teraz trzeba je kierować tam gdzie przyniosą największą stopę zwrotu w długim okresie.  Polska powinna zawalczyć o  nadwyżkę budżetową, by systematycznie redukować zadłużenie. Ważna jest poprawa wiarygodności naszego kraju jako kredytobiorcy w porównaniu do państw strefy euro.

Impulsy do zmiany

W raporcie znalazły się impulsy rozwojowe z 7 obszarów i 6 branż. Łącznie ponad 50  konkretnych zaleceń, za którymi stoją szczegółowo rozpisane rozwiązania, narzędzia i projekty legislacyjne. Eksperci wskazują, co trzeba zrobić w ciągu najbliższych 18–24 miesięcy, żeby Polska miała szansę wkroczyć na ścieżkę przyspieszonego wzrostu.

Do przygotowania raportu Lewiatan powołał zespół 21 ekspertów. Ponadto przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców. Skonsultował wnioski z  8 CEO z 6 branż oraz  poddał krytycznej analizie setki stron dokumentów strategicznych, tysiące stron ustaw i rozporządzeń.

Polska gospodarka znalazła się w trudnym położeniu. Koronakryzys zaskoczył nas i zrewidował optymistyczne prognozy. Trzeba to potraktować jako ostrzeżenie, że bez odpowiednich reform strukturalnych nie jesteśmy bezpieczni, ale i jako szansę, impuls do rozwoju. Nie uda nam się tej szansy wykorzystać bez efektywnej i otwartej współpracy administracji i biznesu. Zabiegamy o nią i  jesteśmy do niej przygotowani. Oferujemy pełne zaangażowanie naszych ekspertów i firm członkowskich.

Pobierz raport „Impuls dla Polski” tutaj