Infolinia dla przedsiębiorców 24h to realne wsparcie PAIH w czasie pandemii. Elementem wsparcia instytucjonalnego w ramach „Tarczy Antykryzysowej” jest również to oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja przygotowała dla polskich firm nowe narzędzia, które mają pomóc zminimalizować skutki gospodarcze pandemii COVID-19.

Celem PAIH w obecnej sytuacji jest przede wszystkim chronić i wspierać polskich przedsiębiorców – podkreśla Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes PAIH.

„Tarcza Antykryzysowa” to pakiet ustaw, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W obliczu wyzwań związanych z COVID-19 Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców. Przede wszystkim dla tych, którzy poszukują wsparcia w utrzymaniu i rozwoju relacji handlowych z partnerami zagranicznymi. Oferta PAIH znalazła się w związku z tym w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Infolinia dla przedsiębiorców 24h - wsparcie PAIH- kobiety i mężczyzna ze słuchawkami na głowie rozmawiają przez telefon.
Infolinia dla przedsiębiorców 24h – wsparcie PAIH

Infolinia dla przedsiębiorców – baza wiedzy

Naszym celem w obecnej, kryzysowej sytuacji jest przede wszystkim chronić i wspierać polskich przedsiębiorców. Jesteśmy instytucją „pierwszego kontaktu” dla tych, którzy w warunkach niepewności nie mają transparentnych informacji co do sytuacji na poszczególnych rynkach i panujących tam nastrojów. Dzięki sieci Zagranicznych Biur Handlowych infolinia dla przedsiębiorców jest czynna 24 godziny na dobę – mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes PAIH.W ramach działań zorganizowanych przez PAIH, dostępnych dzięki dedykowanej, całodobowej infolinii znalazły się m.in.:

  • Alert rynkowy (informacja z rynku zagranicznego) – czyli bieżące informowanie o zmianach w przepisach, ograniczeniach i możliwościach działania na konkretnym rynku zagranicznym w dobie pandemii
  • Szczegółowe informacje rynkowe – to odpowiedź na zapytania dotyczące bardzo konkretnych aspektów dotyczących działalności przedsiębiorcy na danym rynku. Podejmujemy tu próbę pomocy w tej konkretnej sprawie bądź skontaktowania przedsiębiorcy ze specjalistycznymi podmiotami z lokalnego rynku.
  • Informacja dotycząca możliwości importu art. medycznych – mimo, że misją PAIH jest przede wszystkim wspieranie polskiego eksportu, to w obecnej dostarczamy również aktualnych  informacji o regulacjach oraz wytycznych wpływających na obrót artykułami medycznymi wykorzystywanymi do zwalczania COVID-19 z różnych krajów świata.
  • Informacja dotycząca możliwości eksport art. medycznych – w obecnym czasie to bardzo ważna usługa dla producentów artykułów medycznych, którzy chcieliby je eksportować ale nie wiedzą czy jest to zgodne z aktualnymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego
  • Weryfikacja informacji z rynku zagranicznego
  • Weryfikacja kontrahenta zagranicznego – czyli wsparcie w sprawdzeniu wiarygodności lokalnego partnera biznesowego.
  • Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych – niezmiennie wspieramy przedsiębiorców w zakresie nowych kontaktów biznesowych i alternatywnych rynków zbytu.
  • Bieżąca sytuacja logistyczna – aktualna informacja w zakresie funkcjonowania logistyki na danym rynku.
  • Wsparcie interwencyjne (B2B) oraz wsparcie interwencyjne (administracja publiczna)
  • Webinaria informacyjne – intensyfikujemy działania edukacyjne dotyczące różnych branż, aspektów handlowych i rynków. Dzięki nim, chcemy wskazać przedsiębiorcom możliwości i perspektywy działania.

Pomoc dla przedsiębiorców

W kontekście pandemii COVID-19 warto zwrócić szczególną uwagę na wsparcie Agencji w nawiązywaniu kontaktów z lokalną administracją. Ponadto identyfikacji partnerów biznesowych, jak również pomoc w nawiązywaniu z nimi relacji. Jednym z efektów kryzysu może być przemodelowanie dotychczasowych łańcuchów dostaw. W związku z tym dla polskich przedsiębiorców może to stwarzać nowe szanse ekspansji na rynkach zagranicznych – wskazuje Grażyna Ciurzyńska.

Musimy być elastyczni i szybko reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i nie zostawiamy przedsiębiorców samych. Organizujemy zdalne szkolenia, dzielimy się informacjami z pierwszej ręki, pokazujemy polskim eksporterom niestandardowe rozwiązania. Szukamy dla nich jak najlepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji – mówi p.o. Prezes PAIH

Źródło: www.paih.gov.pl