IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych. Właśnie wystartował program akceleracji dla przedsiębiorstw społecznych. 5 polskich firm z misją społeczną ma szansę na dofinansowanie i szybszy rozwój. To inicjatywa IKEA Social Entrepreneurship i NESsT, wspierająca przedsiębiorstwa społeczne w Polsce i Rumunii, a tym samym walkę z wykluczeniem. 

Jednym z najważniejszych globalnych wyzwań obok zmiany klimatu i niezrównoważonej konsumpcji, z którymi IKEA postanowiła się mierzyć, są nierówności społeczne. W ramach strategii People & Planet Positive, IKEA wspiera i współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi. Dzięki czemu przyczynia się do zmniejszania nierówności. IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku. Jej zadaniem było zbadanie, w jaki sposób IKEA może włączyć do swojej oferty produkty i usługi przedsiębiorców społecznych. Ponadto jak wspierać programy, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.

IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych- mężczyzna stoi na polu i trzyma w reku laptopa.
IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych

Program akceleracji IKEA Social Enterpereneurship & NESsT

Ten dopasowany do potrzeb przedsiębiorców program będzie łączył wiedzę biznesową i obserwacje pracowników IKEA z doświadczeniem NESsT dotyczącym inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne. Każdy przedsiębiorca zakwalifikowany do programu otrzyma elastyczne finansowanie połączone z pomocą w obszarach modelowania biznesowego i finansowego. Zarządzania finansami, zarządzania ludźmi, a także gotowości inwestycyjnej i wsparcia w dostępie do nowych źródeł finansowania. Firmy mogą skorzystać także z wiedzy dotyczącej marketingu i sprzedaży, komunikacji, pomiaru wpływu społecznego i środowiskowego. Przedsiębiorstwa społeczne otrzymają również doradztwo z zakresu dostępu do rynku. W tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie. Oprócz przedsiębiorstw skupiających swoje działania na sytuacji osób z grup szczególnie wrażliwych, program będzie traktował priorytetowo także te zajmujące się kwestiami zmiany klimatu oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie wspomagał przedsiębiorstwa społeczne w takim przekwalifikowaniu ich pracowników, które przyczyni się do stworzenia bardziej włączającego i zrównoważonego społeczeństwa.

Nabór do programu akceleracyjnego

6 kwietnia br. ruszył otwarty nabór do programu. Potrwa on do 3 maja. W jego ramach IKEA Social Enetrepreneurship i NESsT wybierze 10 firm społecznych (5 z Polski i 5 z Rumunii):

– z szansą na rozwój swojego biznesu i zwiększania korzyści społecznych i środowiskowych,

– które mają potencjał wyciągania ludzi z biedy i ubóstwa. Ponadto zwiększenia ich stabilności zawodowej poprzez podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do pracy w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki,

– działają w takich obszarach, jak: zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność i energia odnawialna. Ponadto gospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami, ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów, rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce,

– które mogą zapewnić dostęp do produktów i usług zielonej gospodarki dla grup szczególnie wrażliwych,

– wspierają jedną lub kilka z następujących grup: młodzież zagrożona wykluczeniem, kobiety zagrożone wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto mniejszości etniczne, migranci i uchodźcy, drobni rolnicy.Wybrane przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości 25 000 – 43 000 euro.Aby dowiedzieć się więcej o programie i złożyć aplikację wejdź na pl.nesst.org/ikea-poland-romania

Zajrzyj też na www.ikeasocialentrepreneurship.org, żeby poznać IKEA Social Eneterpreneurship i jej działalność.

Źródło: IKEA