Home Biznes Gazeta NieNieOdpowiedzialni – kontynuacja projektu

Gazeta NieNieOdpowiedzialni – kontynuacja projektu

Drugi numer nieregularnika NieNieOdpowiedzialni został wydany w ostatnich dniach marca. Jest on kontynuacją październikowej edycji konferencji „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”, a także częścią większego projektu (NieNieOdpowiedzialni), zainicjowanego przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych oraz fundację „Będę Kim Zechcę”.

Nienieodpowiedzialni to projekt-idea, która odwołuje się do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego branży finansowej.

To potrzeba zmiany była fundamentem projektu NieNieOdpowiedzialni, który zrodził się na początku 2013 roku jako przejaw niepokoju ludzi zajmujących się na co dzień branżą finansową. Niepokoju o kondycję moralną branży, jej tożsamość, jej rolę społeczną oraz o kierunek, w jakim podąża – wyjaśnia Artur Nowak-Gocławski, założyciel ANG Spółdzielni Doradców kredytowych.

Gazeta, podobnie jak konferencja, która odbyła się 30 października 2014 r., skupia się na zagadnieniu zrównoważonego biznesu oraz etyki w biznesie. Znajduje się w niej komentarz do badania: „Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w gospodarce”, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Autorami artykułów są eksperci w dziedzinie ekonomii, finansów, CSR-u oraz etyki biznesowej, filozofii, filantropii i wolontariatu. O tym, na czym polega zrównoważony rozwój, opowiada m. in. Jacek Santorski – dyrektor programowy Akademii Psychologii i Przywództwa, Krzysztof Kuniewicz – dyrektor generalny Bibby Financial Services oraz Philippe Saffray – prezes MACIF Życie TUW. Nad wartościami w biznesie zastanawiają się Rafał Antczak – członek zarządu Deloitte Business Consulting i Komisji Rewizyjnej Akademii Rozwoju Filantropii, dr Adam Aduszkiewicz ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. O prawdziwym liderze pisze Jarosław Traczyński

z fundacji Kolegium Tutorów. Natalia Ćwik-Obrębowska z Go Responsible Consulting przekonuje, jak ważne jest raportowanie społeczne. Andrzej Roter – dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – wyjaśnia, na czym polega budowanie kapitału społecznego.

Podjęty zostaje również głośny niedawno temat afery frankowej – o tym pisze prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego i Paweł Oksanowicz, dziennikarz oraz autor programu „BizON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny” w radiu MUZO FM. Prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiadają także na pytanie, jak ważna, obok odpowiedzialności sektora finansowego, jest także odpowiedzialność samego konsumenta.

Gazeta nie ukazałaby się bez wsparcia ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Bibby Financial Services, Generali, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, MACIF Życie TUW – zarówno finansowego, jak i merytorycznego – pomocy w promowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze finansowym.

Nieregularnik Nienieodpowiedzialni, w nakładzie 3 000 egzemplarzy, wydrukowany na papierze z certyfikatem FSC Mix, dystrybuowany będzie m.in do firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, do spółdzielców ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, biur maklerskich oraz przyjaciół ANG i KPF.

źródło: nienieodpowiedzialni.pl