Home Biznes Firma Deloitte konsekwentnie buduje pozycję lidera na rynku

Firma Deloitte konsekwentnie buduje pozycję lidera na rynku

 Firma doradcza Deloitte ubiegły rok finansowy zakończyła bardzo dobrym wynikiem, co zaowocowało, m.in. awansami w jej wewnętrznych strukturach. Od czerwca do grona partnerów Deloitte awansowało aż siedmioro doświadczonych specjalistów. W Dziale Doradztwa Podatkowego są to Ewa Grzejszczyk i Robert Nowak, w Dziale Konsultingu Magdalena Jończak, Radosław Kubaś, Przemysław Szczygielski i Paweł Kwiatkowski, w Dziale Audytu Paweł Nowosadko.

„Deloitte dynamicznie się rozwija, stąd tak duża liczba nowych partnerów. Doceniamy kompetencje naszych długoletnich pracowników, którzy w swoich dziedzinach stali się ekspertami. Dlatego jestem niezwykle szczęśliwy, że nasi koledzy, z którymi mamy przyjemność pracować od wielu lat, na nowych stanowiskach będą mogli jeszcze skuteczniej i efektywniej dzielić się z klientami swoją wiedzą i doświadczeniem” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte.

Ewa Grzejszczyk, która została Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad jedenastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektach z zakresu M&A, międzynarodowych problemach podatkowych, szczególnie w strukturyzacji podatkowej przejęć. Kierowała pracami w zakresie badania podatkowego due diligence oraz strukturyzacji przy największych transakcjach w Polsce i Europie Środkowej.

W tym samym Dziale nowym partnerem został również Robert Nowak. Posiada on tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT. Specjalizuje się w doradztwie firmom z zakresu CIT.

Dziale Konsultingu jest czworo nowych partnerów: Magdalena Jończak, Radosław Kubaś, Przemysław Szczygielski i Paweł Kwiatkowski.

Magdalena Jończak zarządza działem doradztwa strategicznego dla branży dóbr konsumenckich i przemysłowych. Ma ponad dwie dekady doświadczeń zarówno w konsultingu jak i biznesie. Jej specjalizacją są strategie rentownego wzrostu, zarządzanie cenami i marżami oraz podnoszenie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.

Magda uzyskała dyplom z wyróżnieniem w dziedzinach zarządzania strategicznego, marketingu i handlu zagranicznego oraz ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada dyplom magistra psychologii Uniwersytetu SWPS.  Jest członkiem stowarzyszeń branżowych: ACCA, APICS, PPS oraz CSCP.

Radosław Kubaś od ponad dwunastu lat doradza klientom z sektora publicznego. Zajmuje się rewitalizacją i planowaniem miast oraz optymalizacją funkcjonowania instytucji publicznych. Specjalizuje się w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych i pozyskiwaniu inwestycji bezpośrednich.

Przemysław Szczygielski specjalizuje się w zastosowaniach metod ilościowych oraz inżynierii finansowej w rozwoju modeli oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego. Brał udział w wielu projektach związanych z estymacją i walidacją parametrów PD, LGD i EAD realizowanych dla polskich i zagranicznych banków. Zajmuje się również tworzeniem modeli wyceny oraz wyceną instrumentów finansowych.

Paweł Kwiatkowski jest odpowiedzialny za rozwój platformy Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów IFRS w sektorze finansowym. Paweł dołączył do Deloitte w roku 2003. Prowadził ponad 30 projektów wdrożenia rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z IFRS w kilkunastu krajach Europy oraz w Azji, przez co zyskał bogate doświadczenie w obszarze praktyk regulacyjnych oraz wdrożeń systemów IT.

Nowy Partner w Dziale Audytu Deloitte Paweł Nowosadko jest biegłym rewidentem, który posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe, posiada również Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA).  Specjalizuje się w usługach audytu dla podmiotów z sektora finansowego, a w ostatnich latach rozwijał w Deloitte usługi doradcze z obszaru finansowo-księgowego, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych oraz praktycznych aspektów zastosowania standardów MSSF dla klientów z polskiego rynku, jak i międzynarodowych instytucji finansowych.

Deloitte