Home Biznes ePłatnik, czyli internetowy system rozliczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

ePłatnik, czyli internetowy system rozliczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach Platformy Usług Elektronicznych (pue), ZUS udostępnia aplikację ePłatnik, która umożliwia wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez Internet, a także opłacanie składek ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dostępna pod adresem pue.zus.pl, oferuje usługi i narzędzia internetowe dla wszystkich klientów Zakładu. Dzięki niej ubezpieczeni mogą zrealizować większość spraw bez wychodzenia z domu. Na platformie znajdziemy informacje o naszych ubezpieczeniach, płatnościach czy świadczeniach, jakie otrzymujemy z ZUS.

ePłatnik nie dla wszystkich

Dla przedsiębiorców, za pośrednictwem PUE udostępniono aplikację ePłatnik, która działa przez stronę internetową. Jest ona odpowiednikiem elektronicznego systemu Płatnik, instalowanego zazwyczaj lokalnie na komputerze. ePłatnik umożliwia podpisywanie dokumentów nie tylko przy pomocy płatnego certyfikatu kwalifikowanego, ale również za pośrednictwem bezpłatnego profilu ePUAP.

ePłatnik niestety nie jest dla wszystkich. Jest to aplikacja przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają do 100 pracowników. Powyżej 100 zatrudnionych firma zobowiązana jest przy rozliczeniach składek do korzystania ze standardowego Płatnika instalowanego lokalnie.

Wszyscy płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób są zobowiązani do sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej. Do 5 osób można robić to w formie papierowej, niemniej jednak w przypadku gdy dostępna jest aplikacja internetowa warto rozważyć taką możliwość, aby nie stać co miesiąc w kolejce.

W czym pomoże ePłatnik?

Przy pomocy ePłatnika zgłosimy osoby do ubezpieczeń, rozliczymy składki czy też dokonamy stosownych korekt w deklaracjach. W aplikacji mamy dostępne kreatory, które krok po kroku przeprowadzą nas przez wszystkie czynności niezbędne do zgłoszenia pracownika czy rozliczenia składek na koniec miesiąca. Dodatkowo skorzystanie z funkcji weryfikacji dokumentów on-line zablokuje wysyłanie do ZUS błędnych deklaracji.

Cała aplikacja podzielona jest na kilka części. Jedną z nich jest rejestr ubezpieczonych. Znajdziemy tam dane wszystkich osób, jakie aktualnie zgłoszone są do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia w naszej firmie.

W module dokumentów ubezpieczeniowych możemy oglądać wszystkie typy dokumentów (dokumenty robocze, zatwierdzone i wysłane), jak również wypełniać nowe.

W module Kartoteka Płatnika znajdziemy szczegółowe informacje na nasz temat. Za jej pośrednictwem będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie dane naszej firmy są aktualne. Jeżeli nie, to aplikacja umożliwia nam możliwość korekty oraz naniesienia zmian. W tym miejscu możliwe jest również wyrejestrowanie firmy z ZUS.

Przy pomocy aplikacji ePłatnik opłacimy składki ubezpieczeniowe. Aby tego dokonać, należy wskazać dokumenty rozliczeniowe, na podstawie których ma być dokonana płatność, a system wstępnie wypełni za nas formularz płatności i przekieruje nas na stronę internetową banku.

Co zrobić, aby móc korzystać z ePłatnika?

Aplikacja Płatnik dostępna jest na platformie ZUS. Aby móc z niej skorzystać jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się na platformie ZUS PUE (pue.zus.pl) i uzyskania loginu do własnego profilu.

Po tej czynności kolejnym krokiem jest weryfikacja naszej tożsamości. Możemy tego dokonać przy pomocy płatnego certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli taki posiadamy) lub profilu zaufanego ePUAP (który możemy założyć tutaj: http://epuap.gov.pl).

Jeżeli nie posiadamy ani jednego, ani drugiego to niestety będziemy zobowiązani do udania się do placówki ZUS w celu potwierdzenia naszej tożsamości. W takim przypadku pamiętajmy, aby od razu założyć profil zaufany ePUAP i również potwierdzić go w ZUS. Możemy to zrobić podczas jednej wizyty. Bez profilu zaufanego wysyłka elektronicznych dokumentów przy pomocy ePłatnika nie będzie możliwa.

ePłatnik dla biura rachunkowego

Aby móc skorzystać z ePłatnika musimy oczywiście zalogować się do platformy pue.zus.pl. Następnie należy aktywować aplikację. Robimy to w zakładce Ustawienia. Po aktywacji aplikacji pojawi się nowa zakładka o nazwie ePłatnik. Aktywacja aplikacji jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym logowaniu do profilu PUE ePłatnik będzie dostępny.

Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, aby wypełniać dokumenty do ZUS, możemy nadać uprawnienia do naszego ePłatnika innemu użytkownikowi. Może to być na przykład pracownik biura rachunkowego. Osobę taką należy upoważnić do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w naszym imieniu. Aby to zrobić, należy złożyć w ZUS pełnomocnictwo na specjalnym druku – ZUS-PEL. Na szczęście podsiadając nasz internetowy profil w ZUS, możemy zrobić to elektronicznie. Dodatkowo osoba upoważniona jest zobowiązana do posiadania swojego profilu na platformie PUE.

 

Marta Felczak, Tax Care/Idea Bank