Home Biznes Dania najlepszym krajem dla biznesu w rankingu magazynu „Forbes”

Dania najlepszym krajem dla biznesu w rankingu magazynu „Forbes”

Dania po raz kolejny uznana za najlepszy kraj dla biznesu. Skandynawia wysoko w rankingu magazynu „Forbes”

W przeprowadzonym przez magazyn Forbes rankingu Dania został uznana za najlepszy na świecie kraj do prowadzenia biznesu.
Przypomnijmy, że równie wysoko ocenił Danię tegoroczny raport Banku Światowego „Doing Business 2015”, przyznając temu krajowi pierwsze miejsce w Europie i czwartą pozycję na świecie. 

Jak czytamy w Forbes: „Klimat biznesowy w Danii jest bardzo pozytywny.  Kraj ten odnotował bardzo wysokie wyniki we wszystkich rozpatrywanych przez nas dziedzinach, zawsze znajdując się wśród 25 najlepszych w każdej z 11 kategorii. Najwyższe pozycje Dania otrzymała w kategoriach związanych z wolnością osobistą, zaawansowaniem technologicznym oraz niskim poziomem korupcji.”

Magazyn wskazał na istotną rolę stosowanego powszechnie w Danii modelu „flexicurity”, który pozwala pracodawcom na elastyczne zatrudnianie pracowników, a jednocześnie stwarza warunki dla wypłacania hojnych zasiłków bezrobotnym oraz umożliwia szkolenia zawodowe dla tych, którzy nie mają pracy.

„Model ten zachęca do efektywności ekonomicznej, w myśl której pracownicy zajmują stanowiska najlepiej dopasowane do ich kompetencji i umiejętności. To pozwala pracodawcom na efektywną realokację zasobów w miejscu pracy” stwierdził w swojej wypowiedzi dla magazynu Forbes Jan Weis, ekonomista Moody Analytics.

Raport magazynu Forbes „Najlepsze Kraje dla Biznesu” analizuje warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w 146 krajach świata, biorąc pod uwagę czynniki w jedenastu kategoriach takich jak:
– prawa własności, innowacje, technologie, podatki, korupcja, wolność (osobista, handlu i pieniężna), biurokracja, ochrona inwestorów, efektywność na rynku akcji.

Nordyccy sąsiedzi Danii  – Szwecja, Norwegia i Finlandia również zostały wysoko ocenione i znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu. Polska została sklasyfikowana w zestawieniu na pozycji 40.

Najlepsze Kraje dla Biznesu wg magazynu Forbes – pierwsza dziesiątka:

1. Dania
2. Hongkong
3. Nowa Zelandia
4. Irlandia
5. Szwecja
6. Kanada
7. Norwegia
8. Singapur
9. Szwajcaria
10. Finlandia

źródło: Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza