Home Biznes Czy to już koniec spadków bezrobocia?

Czy to już koniec spadków bezrobocia?

Bezrobocie rejestrowane w lipcu spadło. Nie wiemy jednak jak pogarszające się stosunki handlowe z Rosją wpłyną na bezrobocie w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z oczekiwaniami bezrobocie rejestrowane w lipcu spadło. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,2 pkt. proc. w stosunku do czerwca i aż o 10,2 pkt proc. w stosunku do lipca zeszłego roku. Obecnie w rejestrach urzędów pracy pozostaje wpisanych niespełna 1880 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 11,9%. Oznacza to spadek o 0,1 pkt. proc w stosunku do czerwca oraz o 1,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Malejący w miesiącach letnich poziom bezrobocia jest przewidywalnym, występującym corocznie zjawiskiem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na tzw. pracowników sezonowych. Jest to widoczne na podstawie liczby zgłaszanych do urzędów wolnych miejsc pracy. W lipcu zgłoszono ich aż 95,7 tys. o niemal 12 tys. więcej niż w czerwcu. W związku z tym należy się spodziewać, że poziom bezrobocia może jeszcze spaść w kolejnych miesiącach o ok. 0,1-0,2 pkt. proc.

Niemniej informacje napływające z gospodarki, w tym zwłaszcza możliwe dalsze obniżanie poziomu eksportu w związku z pogarszającymi się stosunkami handlowymi z Rosją, mogą wymagać weryfikacji wcześniejszych prognoz odnośnie dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy do końca tego roku.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI polskiego sektora przemysłowego spadł w lipcu o 0,9 pkt m/m i wyniósł 49,4 pkt. Za główną przyczynę tego spadku uznaje się malejącą liczbę zamówień wynikającą głównie z malejącego poziomu eksportu (już trzeci miesiąc z rzędu). Chociaż subwskaźnik odnoszący się do zatrudnienia był pozytywnym punktem, a tempo tworzenia nowych miejsc pracy wzrosło i było najszybsze od trzech miesięcy, to jednak można mieć obawy, że ten trend może ulec odwróceniu, a wskazywany wcześniej, jako bardzo realny, poziom bezrobocia poniżej 13%, może nie zostać osiągnięty.

 Komentarz dr. Grzegorza Baczewskiego, Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan