Czwarty pakiet sankcji uderza w rosyjską energetykę. Ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, które znalazło się w czwartym pakiecie sankcji nałożonych na Rosję, jest decyzją przełomową.

Czwarty pakiet sankcji nałożonych na Rosję:

Zakazuje wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, na przykład tymi kontrolowanymi przez państwo lub posiadającymi ponad 50% własności publicznej w których Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma prawo do udziału w zyskach. Ponadto, z którymi Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma inne znaczące powiązania gospodarcze.

Zakazuje świadczenia jakichkolwiek usług ratingowych. Ponadto dostępu do jakichkolwiek usług subskrypcyjnych związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego jakimkolwiek osobom lub podmiotom z Rosji.

Czwarty pakiet sankcji uderza w rosyjską energetykę - czerwono-białe rury przemysłowe.
Czwarty pakiet sankcji uderza w rosyjską energetykę

Rozszerza listę osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakładane są bardziej rygorystyczne ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania. Ponadto towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Na liście znajdują się ważne nazwiska z rosyjskiego przemysłu, takie jak Aleksander Szokhin, przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP).

Zakaz inwestycji w rosyjską energetykę

Zakazuje nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym. Ponadto wprowadza kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, z wyjątkami stosowanymi w celu zapewnienia kluczowych dostaw energii w Europie. A także w celu zapobieżenia lub złagodzenia skutków zdarzenia mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko.

Wprowadza dalsze ograniczenia dotyczące przywozu, transportu i świadczenia różnych usług w odniesieniu do niektórych wyrobów żelaznych i stalowych. Ponadto także wywozu towarów luksusowych, których wartość przekracza 300 EUR za sztukę. Uwzględniając fakt, że dla niektórych pozycji obowiązują różne progi. Dla przykładu: 750 EUR w przypadku artykułów elektronicznych do użytku domowego. 1000 EUR w przypadku aparatury elektrycznej/elektronicznej lub optycznej do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu. 50 000 EUR w przypadku pojazdów i 5000 EUR w przypadku motocykli.

Rozszerza listę objętych sankcjami kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla na temat sytuacji na Ukrainie. Ponadto kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i maszynowego.

Należy zwrócić uwagę, że po raz kolejny przewidziano okresy przejściowe, aby umożliwić firmom wypowiedzenie istniejących kontraktów.

Źródło: Konfederacja Lewiatan