Biznes i nauka – dobrana para. Ruszył nowy portal informacyjny. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło stronę informacyjną pod adresem www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl, dotyczącą współpracy nauki i biznesu.

Platforma informacyjna dla przedsiębiorców stanowi bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i zachęca do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym. Ponadto będzie zawierać aktualności dotyczące realizowanych projektów obu środowisk.

Biznes i nauka - dobrana para. Ruszył nowy portal informacyjny - screen ekranu komputer z widokiem strony www portalu informacyjnego.
Biznes i nauka – dobrana para. Ruszył nowy portal informacyjny

Biznes i nauka – nowy portal wymiany informacji

W nowej witrynie znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych. Ponadto zawiera ona kontakty do instytucji przyznających dotacje. Zakładka „Aktualności” jest na bieżąco aktualizowana o doniesienia medialne. Ponadto informacje poruszające zagadnienia współpracy nauki i biznesu. Natomiast „Bank Inicjatyw” będzie rozwijał się w sposób organiczny i zawierał opisy przypadków, inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców ze środowiskiem naukowych. Zainteresowani będą mogli zamieszczać ogłoszenia dot. nawiązania współpracy. Nie zabraknie także materiałów i zaproszeń na planowane szkolenia, konferencje. Przedsiębiorcy i zainteresowani mogą również śledzić aktywność Rzecznika realizowaną poprzez prace Zespołu Roboczego ds. współpracy nauki z biznesem oraz poprzez współpracę z uczelniami wyższymi.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza do współpracy środowiska naukowe i przedsiębiorców przy tworzeniu dedykowanej strony internetowej. Ponadto do wszelkich wspólnych inicjatyw i współpracy. W sprawach merytorycznych osobą do kontaktów jest dr n. pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP