Zmiany klimatyczne i ich skutki ponownie trafiły na pierwsze strony gazet. Nie tylko w związku z bezprecedensowymi wyciekami chemicznych substancji z kontenerowców czy pożarami w Kalifornii. Należy zauważyć, że problem zmian klimatycznych i jego negatywnych konsekwencji jest coraz powszechniejszy, a świadomość problemu oraz społeczny aktywizm wciąż rosną.

Każda firma powinna pamiętać, że jest odpowiedzialna za minimalizowanie swojego negatywnego wpływu na klimat. Ponadto powinna zachować transparentność swoich działań, tak, aby partnerzy i klienci mogli podejmować świadome i zrównoważone środowiskowo decyzje.

Zmiany klimatyczne - największe wyzwanie współczesnego świata- pożar lasu
Zmiany klimatyczne – największe wyzwanie współczesnego świata

Krok pierwszy – redukcja zużycia energii i emisji dwutlenku węgla

Ubiegły rok to również początek epoki, w której wirtualna komunikacja na stałe wpisała się w świadomość biznesu oraz konsumentów. Znacznie zyskała ona na popularności, gdy kraje na całym świecie wprowadziły blokady i ograniczenia w gromadzeniu się i przemieszczaniu. Przedsiębiorcy, chcąc dostosować się do nowych sanitarnych realiów, szukali metod na pozostanie w kontakcie i utrzymanie biznesu na rynku. Zmniejszenie śladu węglowego organizacji opiera się również na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej zarówno biur, jak i zakładów produkcyjnych. Kluczem do sukcesu biznesu w tym aspekcie może okazać się korzystanie z odnawialnych źródeł energii i zrównoważone zarządzanie emisją.

Należy jednak pamiętać, że przy wdrażaniu zrównoważonych ekologicznie rozwiązań w firmie, kluczem do sukcesu projektu jest zaangażowanie. Ponadto przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowego systemu. Wprowadzenie do organizacji systemów i struktur umożliwi jej lepiej zarządzać zużyciem energii oraz emisjami operacyjnymi.

Krok drugi – postawa eco-frendly na każdym etapie

Zachowanie spójności organizacji w działaniach na rzecz środowiska jest bardzo ważne. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie procesy, w tym także produkcja, pakowanie, magazynowanie oraz cały łańcuch dostawy, były zoptymalizowane pod kątem środowiskowym. Nawet wybór opakowań produktów, mają wpływ na zrównoważone ekologicznie działania firmy.

Krok trzeci – utrzymywanie wysokich standardów środowiskowych

Wdrożenie do organizacji polityki środowiskowej ma na celu ukierunkowanie działań, zrównoważenie produkcji produktów i świadczenia usług, tak, aby zredukować jej negatywny wpływ na środowisko. Kierowanie się takimi zasadami w biznesie pomaga zapobiegać potencjalnym szkodom, szczególnie w postaci zanieczyszczeń, szkodliwych emisji, odpadów czy szkodliwych substancji.

Na barkach organizacji leży zadbanie o spójność procesów i praktyk środowiskach w firmie. Stworzenie sztywnych zasad postępowania w organizacji pomaga w ograniczeniu negatywnego wpływu firmy na klimat. Ponadto w realizowaniu założeń w szerszej perspektywie. Należy przyznać, że większość organizacji poważnie traktuje zrównoważony rozwój. Często uważają, że jest on tak samo ważny, jak i korzystny biznesowo. Często znajduje to odzwierciedlenie w przyjęciu polityki zrównoważonego rozwoju. Warto jednak zwrócić uwagę, że znaczna liczba firm deklaruje, że chce podjąć działania na rzecz ochrony środowiska, jednak wiele jeszcze jest do zrobienia w tej materii.

Źródło: Poly