Za nami XV edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. 8 grudnia po raz kolejny odbył się FLOŚ, jak co roku poświęcony najciekawszym, aktualnym zagadnieniom w temacie ochrony środowiska.

XV edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska dobiegła końca. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników podjęto decyzję, by tegoroczna konferencja odbywała się po raz kolejny w formie online. Pomimo zmiany formuły Forum, zainteresowanie prelekcjami okazało się po raz kolejny wysokie. A sprzed ekranów komputerów konferencję śledziło blisko 300 osób.

Głównym założeniem organizowanego przez firmę SQD Alliance FLOŚ jest prezentowanie prelekcji najlepszych ekspertów, którzy dzielą się z uczestnikami wiedzą na temat najbardziej aktualnych zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska. W związku z ogłoszonym w 2019 roku przez Parlament Europejski kryzysem klimatycznym, Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczności krajów partnerskich. Zmiany w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczyć mają zwłaszcza energetyki, transportu, usług i produkcji.

Za nami XV edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska - w oddali kominy fabryk, z których unosi się dym.
Za nami XV edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska

Działania środowiskowe a pozytywne wyniki finansowe firmy

Przede wszystkim podczas tegorocznego FLOŚ prelegenci skupili się na tematyce działań ograniczających zużycie energii w procesach świadczenia usług, produkcji i transportu. Ponadto narzędziach pozwalających na określenie potencjału poprawy wyniku energetycznego przedsiębiorstwa. Dzięki temu uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, m.in., w jaki sposób ich działania środowiskowe mogą wpłynąć na pozytywny wynik finansowy firmy. Jak ograniczyć zużycie energii przez przedsiębiorstwo. Ponadto jakich narzędzi użyć do określenia potencjału poprawy wyniku energetycznego firmy.

Pierwsza z prelekcji, wygłoszona przez Patrycję Rochowską – trenerkę, konsultantkę i auditorkę SQD Alliance. Wykład dotyczył zarządzania emisją gazów cieplarnianych w kontekście optymalizacji zużycia energii. Tuż po niej wystąpił kolejny trener, konsultant i auditor SQD Alliance – Jarosław Nowicki. Wykład dotyczył zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu aktywami – systemu zarządzania aktywami ISO 55001:2017. Z tematyką energii OZE jako zabezpieczenia przed wzrostem cen energii elektrycznej zapoznał uczestników Tomasz Boryś – kierownik ds. kluczowych klientów ENGIE Zielona Energia Sp. z o. o. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać kolejnego tego dnia wystąpienia Patrycji Rochowskiej. Tym razem w temacie analizy śladu węglowego i zużycia zasobów nieodnawialnych. Ostatnią z prelekcji, dotyczącą wykorzystania diagnostyki maszyn do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wygłosił Tomasz Kozieł – Key Account Manager, odpowiadający za rozwiązania Plantweb.

Po raz kolejny FLOŚ dostarczył uczestnikom informacji na temat najpilniejszych wyzwań z zakresu ochrony środowiska, przez którymi stoją obecnie firmy. Pomimo sukcesu tegorocznej edycji w formie online, firma SQD Alliance wyraża nadzieję, że w kolejnym roku konferencja odbędzie się już w stacjonarnej formie. Pewne jest, że na kolejnym FLOŚ nie zabraknie ciekawych prelekcji i ekspertów.

Źródło: FLOŚ