Globalne marki razem dla ochrony klimatu. Grupa H&M, Ingka (grupa IKEA), Kingfisher oraz Walmart nawiązują współpracę w ramach wspólnej kampanii Race to Zero. Ma ona na celu zapobieganie skutkom zmian klimatu. To nowa inicjatywa stworzona we współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

Wybrane sieci, w imieniu branży detalicznej, zobowiązały się do podjęcia wszelkich działań dążących do zatrzymania kryzysu klimatycznego. Ponadto zachęcają inne firmy do przyjmowania strategii redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z celem ONZ obniżenia globalnego ocieplenia do limitu  1.5°C. Wszystko to w ramach przygotowań do szczytu klimatycznego ONZ COP26 w Glasgow.

Globalne marki razem dla ochrony klimatu - farma wiatrowa nocą
Globalne marki razem dla ochrony klimatu

Zatrzymać proces globalnego ocieplenia

Problem globalnego ocieplenia został jeszcze bardziej zaakcentowany w związku z pandemią COVID-19. Sektor branży detalicznej musi mierzyć się z wyzwaniami, które niesie ze sobą proces zmiany klimatu. To ostatni moment na to, aby podjąć działania w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do limitu 1.5°C. Mimo odważnych inicjatyw względem zmniejszenia emisji CO2 wciąż nie widać w tej kwestii satysfakcjonujących efektów. Tylko 5% sieci handlowych na świecie, względem łącznych przychodów przemysłu globalnego, zobowiązało się do podjęcia istotnych działań w celu zatrzymania procesu globalnego ocieplenia zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

Peter Bakker, Prezes Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju, czyli głównego organizatora kampanii, podkreśla, że kampania to zachęta dla wszystkich firm, aby podjąć kroki w kwestii klimatu. Zwłaszcza, że to właśnie przedsiębiorstwa coraz bardziej mają do czynienia z ryzykiem, jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie. Przede wszystkim w procesie łańcucha wartości czy bieżących operacji.

Branża retailowa dla ochrony klimatu

Zagrożenie środowiska, szkody naturalne i coraz większe nierówności gospodarcze, to jedne z największych i najbardziej złożonych problemów obecnych czasów. Jedynym rozwiązaniem, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, jest połączenie sił i transformacja całej branży retailowej. Rządy, inwestorzy, biznesy łączą siły, aby wesprzeć drogę do zmniejszenia globalnego ocieplenia temperatury na naszej planecie do limitu 1.5°C. Co jest zgodne z założeniami Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. TZeroo jedyne słuszne rozwiązanie dla przyszłości ludzi i klimatu.

Sieci sklepów mogą dołączyć do inicjatywy Race to Zero. Przede wszystkim tworząc strategię zrównoważonego rozwoju opartą o wiedzę naukową i dążącą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku. Ponadto do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku. Przełomowa kampania pomaga firmom osiągnąć założone cele poprzez opracowanie wytycznych dla poszczególnych sektorów i dostęp do  najlepszych praktyk. Kampania będzie również uwzględniać współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi, aby jeszcze bardziej zwiększyć świadomość detalistów o kampanii Race to Zero, a także, aby podzielić się na szerszą skalę narzędziami i  zasobami a tym samym przyspieszyć wdrożenie planów neutralności względem klimatu.

Źródło: IKEA