Fabryka Volvo Cars Daqing w Chinach zasilana wyłącznie energią neutralną dla klimatu. W zeszłym roku taką transformację przeszedł zakład produkcyjny w Chengdu, który też zasilany jest ze źródeł neutralnych klimatycznie.

Po transformacji energetycznej zakładu w Daquing, udział zielonej energii zasilające sieć produkcyjną Volvo Cars osiągnie poziom niemal 90%. To kolejny krok na drodze do całkowitej neutralności klimatycznej procesów produkcji, którą firma chce osiągnąć już w 2025 roku.

W przyszłości elektrownia Daqing w prowincji Heilongjiang będzie zasilana energią elektryczną wytwarzaną z biomasy (83%) i energią wiatrową (17%). Co według szacunków obniży roczną emisję CO2 o około 34 000 ton. Mówiąc dokładniej, elektrownie na biomasę, które zaopatrują placówkę w Daqing, wykorzystują odpady rolne i leśne pozyskiwane lokalnie i w sposób zrównoważony.

Fabryka Volvo Cars zasilana wyłącznie energią neutralną dla klimatu - auto w fabryce Volvo w Chinach
Fabryka Volvo Cars zasilana wyłącznie energią neutralną dla klimatu

Do 2040 roku Volvo Cars chce być firmą neutralną dla klimatu

Oprócz przełączenia Daqing na zasilanie zieloną energią, Volvo Cars poczyniło również dalsze postępy w redukcji emisji w swoich fabrykach w Chinach. W ostatnich miesiącach firma przekonywała swoich lokalnych dostawców, zachęcając ich do pójścia w ich ślady. I przejścia na w 100% energię neutralną dla klimatu. Dotychczasowa reakcja była bardzo pozytywna. Aby firma mogła osiągnąć swój cel, potrzebuje dostępu do neutralnej dla klimatu energii elektrycznej i ogrzewania. Osiągnięcie tego celu wymaga od Volvo Cars znalezienia lokalnych partnerów w rządzie i biznesie, którzy wspierają rozwój zrównoważonych źródeł energii.

Firma może osiągnąć cele w zakresie działań na rzecz klimatu jedynie współpracując z dostawcami. Neutralny dla klimatu cel produkcyjny firmy jest częścią planu, jednego z najbardziej ambitnych w branży motoryzacyjnej. Centralnym punktem tego planu jest ambicja Volvo Cars, aby do 2030 r. oferować wyłącznie samochody elektryczne. Plan wykracza jednak poza kwestię emisji z rur wydechowych poprzez całkowitą elektryfikację oferty. Dąży do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w szerszej działalności firmy. W łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. W perspektywie krótkoterminowej te i inne kroki mają na celu zmniejszenie śladu węglowego w całym cyklu życia samochodu o 40% w latach 2018-2025.

Źródło: Volvo Cars