Czy elektromobilność uratuje świat? Każda działalność człowieka mniej lub bardziej oddziałuje na środowisko. Jednym z głównych źródeł szkodliwych emisji i negatywnego wpływu na klimat jest transport oparty na tradycyjnych źródłach energii. Jedną trzecią energii w Unii Europejskiej zużywa transport, wciąż bazujący głównie na ropie naftowej. To on odpowiada za 30 proc. emisji CO2, z czego ponad 70 proc. pochodzi z transportu drogowego. Stanowi to bardzo poważną barierę w drodze do poprawy stanu środowiska. Czy elektromobilność okaże się kołem ratunkowym dla klimatu? 

Elektromobilność to nie tylko samochody. Ta dziedzina obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją i eksploatacją pojazdów z napędem elektrycznym (ang. Electric Vehicles – EV) – aspekty zarówno techniczne, jak i użytkowe, infrastrukturę ładowania, źródła energii i wpływ na środowisko, ale też ważne kwestie społeczne, gospodarcze czy prawne powiązanych z tematem. E-mobilność wykazuje w ostatnich latach silny trend rosnący, ale wciąż wymaga wiele pracy – w zakresie rozwoju badań i technologii, wsparcia regulacyjnego, planowania i edukacji – tak decydentów, jak społeczeństwa. To od naszych nawyków konsumpcyjnych, świadomości ekologicznej i odpowiedzialności zależy skuteczność rozwiązań e-mobilnych. 

Czy elektromobilność uratuje świat? - auto ładowan na prąd.
Czy elektromobilność uratuje świat?

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych

Organizacje światowe podejmują kolejne kroki w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Jednym z nich było ratyfikowane w 2015 r. porozumienie paryskie. Innymi słowy globalna umowa współpracy na rzecz ochrony klimatu. W jego ramach Unia Europejska – trzeci co do wielkości emitent gazów cieplarnianych na świecie (po Chinach i USA) – zobowiązała się do 2030 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. względem poziomu z 1990 r. Dodatkowo, w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, zobowiązała się do 2050 roku osiągnąć zeroemisyjność. W tym celu podejmowane są inicjatywy w różnych sektorach gospodarki, głównie w energetyce i transporcie. 

Coraz więcej państw stawia na elektromobilność

Coraz więcej państw stawia na elektromobilność, powołując do życia wspierające przepisy, ograniczając ruch pojazdów spalinowych, inwestując w infrastrukturę i promując coraz wydajniejsze pojazdy hybrydowe i elektryczne. W dążeniu do prawdziwego „zielonego transportu” istotną kwestią są też źródła, z których pozyskiwana jest energia do jego zasilania. To zagadnienie nadrzędne, ale silnie sprzężone z dziedziną elektromobilności, nadające jej rzeczywisty sens.  Slide 1 of 1

Pojazdy EV to wiele korzyści dla użytkowników

Pojazdy EV są coraz tańsze, podobnie jak ich eksploatacja. Ponadto dotowane, zwolnione z akcyzy i objęte wyższą amortyzacją. Kierowcy pojazdów elektrycznych mogą ponadto korzystać z buspasów, parkować za darmo i wjeżdżać do Stref Czystego Transportu. Przyczyniają się do redukcji hałasu w miastach, są mniej awaryjne i bardziej „zwinne”. A technologie EV dopiero nabierają rozpędu. Z raportu Bloomberg New Energy Finance wynika, że ok. 2040 r. liczba samochodów elektrycznych na drogach przewyższy liczbę pojazdów spalinowych.

Źródło: Siemens