Budowa farm fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych. W Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej. To pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu TAURON PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW. Ponadto farmy powstaną też na terenach poprzemysłowych należących do TAURON Wytwarzanie.

Przede wszystkim prace budowlane w Jaworznie już ruszyły. Prowadzą je spółki działające w Grupie TAURON. Konsorcjum składające się z TAURON Serwis i TAURON Dystrybucja Serwis (obecnie TAURON Nowe Technologie). Obecnie trwa niwelacja terenu, dostawa i montaż konstrukcji.

Budowa farm fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych - początki budowy farmy fotowoltaicznej na terenach elektrowni węglowej
Budowa farm fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych

Na działce ma stanąć ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. m2, co odpowiada powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Ponadto farma będzie składała się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych SN (średniego napięcia).

Zielony Zwrot TAURONA z dofinansowaniem

W kwietniu tego roku TAURON Wytwarzanie podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 3 milionów złotych. Kwota ta, po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w umowie, będzie wykorzystana na wykonanie kolejnego ekologicznego zadania inwestycyjnego.

Budowa farm fotowoltaicznych z programem TAURON PV

Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy.

Farmy oddawane zostaną do eksploatacji w różnych terminach. Najwcześniej, bo już w 2021 roku, energia elektryczna ze słońca zostanie dostarczona do sieci z instalacji w Jaworznie

Przede wszystkim inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej. Innymi słowy są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Ponadto dzięki programowi TAURON PV, tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.

Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w Zielony Zwrot TAURONA – przyjętą w maju zeszłego roku aktualizację kierunków strategicznych, opierającą się o rozwój czystej energii. Ponadto do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW). Ponadto także farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW).

Źródło: TAURON