Porównanie sił zbrojnych Rosji i Ukrainy. Definiując siły zbrojne oraz możliwości militarne Ukrainy i Rosji – najpierw w głowie pojawiają się cyfry bezwzględne, czyli liczba żołnierzy, ilość sprzętu. Tutaj możemy przyjąć, że siła Rosji przeważa pięciokrotnie nad siłą Ukrainy. W bieżącej służbie jest około milion żołnierzy rosyjskich, a ukraińskich około 200 tys. W sprzęcie w zależności od jego typów, rozbieżności są różne. Wyposażenie armii ukraińskiej zdecydowanie ustępuje technologicznie i ilościowo armii rosyjskiej.

Szczególnie tę dysproporcję widać w siłach oddziaływania przeciwlotniczego, przeciwrakietowego i w lotnictwie. W obecnym konflikcie Rosja zgromadziła nie więcej niż 200 tys. żołnierzy wszelkich specjalności jako siły inwazyjne. Ukraina dysponuje całym swoim zasobem – nie tylko żołnierzy w służbie, ale też innymi oddziałami jak Gwardią Narodową, doraźnie organizowanymi poddziałami czy wszystkimi rezerwistami.  

Porównanie sił zbrojnych Rosji i Ukrainy - samolot wojskowy w powietrzu.
Porównanie sił zbrojnych Rosji i Ukrainy

Rosja nie może korzystać z pełnych zasobów kraju, gdyż musiałaby się pozbawić zdolności ochronnej, a do tego nie dopuści. W związku z tym te siły, które Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą i Białorusią, to wszystko na co może liczyć. Powyżej wymienione siły są najlepiej uzbrojone, podlegały modernizacji przez ostatnie lata, są to jednostki znajdujące się w części europejskiej Rosji – powiedział serwisowi eNewsroom pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były zastępca Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

– Jednak determinacja Ukraińców jest na zdecydowanie większym poziomie. Wielokrotnie jestem pytany czy lepiej mieć żołnierza z lepszym uzbrojeniem czy lepszą motywacją? Ja odpowiadam zawsze tak samo. Wolałbym mieć żołnierza z przeciętym uzbrojeniem, ale wysoką motywacją niż dobrze uzbrojonego, który nie chce walczyć. Ten żołnierz ucieknie, nie podejmie działań, porzuci sprzęt, zdezerteruje albo się podda. W związku z tym to jest przewaga sił zbrojnych Ukrainy. Sprzęt rosyjski nie jest jednorodnie nowoczesny, żadnego kraju nie stać na posiadanie jednolicie nowoczesnego sprzętu, nawet armii amerykańskiej – zaznacza Matysiak.

Źródło: eNewsroom

Przeczytaj także: Krynica Vitamin dostarczyła pomoc humanitarną do Lwowa

Krynica Vitamin, producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, dostarczyła pomoc humanitarną do Lwowa. Prawie 80 tysięcy napojów energetycznych już częściowo trafiło do ukraińskich żołnierzy, a także wolontariuszy, niosących całodobową pomoc w Ukrainie.

Transport trafił do magazynów, zarządzanych przez Lwowską Radę Miejską. Akcję koordynował na miejscu rzecznik Krynicy Vitamin.