Home AGD Akcjonariusze Amica S.A. wybrali zarząd oraz radę nadzorczą – zatwierdzili dywidendę 4...

Akcjonariusze Amica S.A. wybrali zarząd oraz radę nadzorczą – zatwierdzili dywidendę 4 PLN na akcję

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Amica S.A., które odbyło się 17 maja – zdecydowano o składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej nowej kadencji, a także przychylono się do propozycji Zarządu w kwestii przeznaczenia łącznej kwoty w wysokości 30,1 mln PLN (tj. 4 PLN na akcję) – z zysku za rok 2018 – na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

Oznacza to wzrost dywidendy o 33% wobec wypłaty z zysku za rok 2017, która opiewała na 3 PLN za akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a jej wypłata nastąpi w dniu 6 czerwca br.

Nowy zarząd – prezes niezmienny

Akcjonariusze największego polskiego producenta AGD kolejny raz powierzyli funkcję Prezesa Zarządu panu Jackowi Rutkowskiemu, twórcy sukcesu Grupy Amica i Prezesowi Zarządu Amica S.A. który piastuje swoją funkcję nieprzerwanie od roku 2003. Na wspólną kadencję w skład Zarządu powołani zostali również: pan Marcin Bilik (Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, pełniący swoją funkcję od 2010 roku), pani Alina Jankowska-Brzóska (Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania towarami i logistyki poprzedniej kadencji oraz Prezes Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.), pan Michał Rakowski (dotychczasowy członek rozszerzonego Zarządu, Prokurent Spółki, któremu powierzono odpowiedzialność za obszar finansów), pan Błażej Sroka (związany z obszarem zakupów Grupy Amica od roku 2008; od dzisiaj odpowiedzialny za obszar zarządzania zakupem towarów i logistykę) oraz pan Robert Stobiński, który od blisko 25 lat zajmuje się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw od strony logistyki dystrybucji i zarządzania produkcją, zdobywając doświadczenie zarówno w Grupie Amica, jak i globalnych koncernach takich jak m.in. Amazon.

 Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie i docenianie realizowanej przez Grupę Amica strategii rozwoju. Dziękuję również dotychczasowym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za wkład w rozwój Spółki i wzrost jej wartości. Nowo powołany Zarząd jest doskonale przygotowany na wyzwania, przed jakimi stoi Grupa Amica. Jestem także przekonany, że wraz z Radą Nadzorczą wypracujemy w najbliższych latach istotną wartość dodaną dla Akcjonariuszy i będziemy kontynuowali budowę firmy o międzynarodowym zasięgu – wskazuje Jacek Rutkowski.

Nowi członkowie rady nadzorczej

W skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję powołanych zostało czterech dotychczasowych jej członków, tzn. pan prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski(dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej), pan Paweł Wyrzykowski, pan Andrzej Konopacki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) oraz pan Piotr Rutkowski. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani panowie: Jacek Marzoch oraz Paweł Małyska, jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej.