Home Bezpieczeństwo Zmiany na rynku pracy w branży ochroniarskiej

Zmiany na rynku pracy w branży ochroniarskiej

Łącznie minimalne wynagrodzenie w ciągu dwóch ostatnich lat wzrosło o ponad 13%, co obok zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych w sposób bardzo poważny zwiększyło  koszty prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, a tym samym ceny za świadczone usługi – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 2017 r. poz. 1747,  wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie:

  • 2 100 zł brutto w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, co daje średnioroczną stawkę godzinową na poziomie 12,50 zł (2100 zł / 168 h), a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 17,87 zł.
  • 13,70 zł brutto za jedną godzinę pracy wykonywaną w ramach umowy zlecenia, a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie16,40 zł.

W takiej sytuacji niezbędne jest ponowne dostosowanie finansowych warunków umów za świadczone usługi ochrony do wzrastających kosztów oraz zmieniających się realiów rynkowych. Dostawcy i odbiorcy usług powinni już dziś uwzględniać wzrost kosztów płacowych w kalkulacjach cen usług na  rok 2018. Ponadto – czytamy w komunikacie – PZP Ochrona – rekomenduje korzystanie z usług firm,  deklarujących stosowanie uczciwych praktyk i odrzucanie usług firm oferujących stawki poniżej minimalnej płacy co często jest wynikiem stosowania nieuczciwych praktyk.

Przypominamy, że Konsalnet jest jednym z najlepiej postrzeganych pracodawców w branży ochrony.  Poza tym kluczowe korzyści współpracy z tą firmą to możliwość ograniczenia kosztów usług przy zachowaniu jakości.  Opracowując ofertę usług ochrony Konsalnet za każdym razem koncentruje się przede wszystkim na możliwościach obniżenia całościowych kosztów ochrony. W przeciwieństwie do firm, które koncentrują się wyłącznie na wysokości stawek – Konsalnet już na etapie projektowania systemu ochrony szuka sposobów optymalizacji całkowitych kosztów. Osiąga to dzięki lepszemu rozplanowaniu sił i środków wykorzystywanych do ochrony obiektu, wykorzystaniu lepszej jakości wyposażenia i infrastruktury oraz wykorzystaniu innych, oferowanych przez Konsalnet metod zabezpieczenia (systemy techniczne, monitoring, kontrola dostępu). Dzięki temu mogą świadczyć usługi wysokiej jakości ograniczając jednocześnie całościowy koszt systemu ochrony.

 

 

Więcej informacji na konsalnet.pl