Home Bezpieczeństwo Zmiana ustawy o systemie lokalizacji pojazdów, a kary związane z usterkami systemu...

Zmiana ustawy o systemie lokalizacji pojazdów, a kary związane z usterkami systemu czy GPS

Już od ponad dwóch tygodni funkcjonuje zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Zgodnie z nią każdy przedsiębiorca przewożący towar wrażliwy, musi wyposażyć pojazd w system jego lokalizacji. Jeśli w twojej firmie nie zainstalowano jeszcze systemu, warto jak najszybciej rozważyć zakup lub zdecydować się na kompleksową usługę.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, Ustawodawca wprowadził obowiązek wyposażenia pojazdów w system ich lokalizacji, który w czasie rzeczywistym będzie przekazywał informacje o położeniu pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej). Co ważne, ze względów wynikających z rozporządzenia, najistotniejszymi raportami dla firm, są te które wskazują na miejsce podjęcia „towaru” oraz miejsca „jego pozostawienia” wraz z uwzględnieniem numerów rejestracyjnych środka transportu (oraz ilości pobranego „towaru”).

Wysokie grzywny, a nawet zatrzymanie transportu

Jak przedstawia ustawa, w przypadku braku wymaganego systemu, jego niewłączenia lub tymczasowego uszkodzenia (lub zaniku sygnału), przepisy przewidują wysokie grzywny zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy towarów, włącznie z zatrzymaniem transportu do momentu wyjaśnienia sytuacji (w tym także nałożenia przez służby kontrolujące nakazu konwojowania pojazdu). Obowiązkiem kierującego pojazdem jest uruchomienie lokalizatora (jeszcze przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski) oraz jego wyłączenie (jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z Polski). Jeśli jednak wspomniany lokalizator nie zostanie włączony, lub system lokalizacji wykryje niesprawności lokalizatora lub systemu zewnętrznego trwającego dłużej niż 1 godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Za niedopełnienie obowiązków grozi kierowcy kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł. Przewoźnik za niedopatrzenie może zapłacić 10 000 zł. Zobowiązany jest do przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych pojazdu objętego zgłoszeniem do PUESC. Dodatkowo, przewoźnik w zgłoszeniu przewozu towaru winien wpisać numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Zobacz też, co jest „towarem wrażliwym”, czyli akcyzowym 

Przewozisz towary „wrażliwe” i chcesz uniknąć kar? Pamiętaj o systemie lokalizacji pojazdów

Awarie sprzętu, działania „sabotażowe”, czynniki losowe
Karty historii pokazują, że nawet najszczersze chęci nie wystarczą, aby system działał sprawnie. Czasem zdarza się, że pojawiają się wyjątkowe czynniki losowe, ale także awarię sprzętów. Firmy mogą także działać rozmyślnie, sabotując przekazywane do systemu dane. Poniżej przedstawiamy, co ustawodawca przewiduje w ramach takich zdarzeń.

Kiedy dojdzie do samej awarii systemu PUESC, użytkownik zostanie powiadomiony podczas wprowadzania zlecenia. Na czas awarii podmiot wysyłający posługuje się dokumentem zastępującym zgłoszenie, (więcej na stronie PUESC). Jeżeli zlecenie jest już wprowadzone lub realizowane, przewoźnik ma obowiązek dostarczyć/przesłać dane lokalizacyjne po usunięciu awarii.

Jeśli zaś dojdzie do awarii sieci GPRS, podmiot wysyłający może poinformować o tym PUESC. Dane lokalizacyjne zaś system prześle automatycznie, jak tylko urządzenie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli dojdzie do awarii ze strony dostawcy usługi GPS, podmiot wysyłający musi poinformować o awarii serwera (czy pracach serwisowych) system PUESC. Na czas awarii przewoźnik zobowiązany jest uruchomić aplikację mobilną SENT GEO. W przypadku kiedy kierowca dostanie informację o awarii urządzenia GPS może kontynuować jazdę, ale tylko przez godzinę. Może uruchomić aplikację mobilną SENT GEO i kontynuować jazdę tylko dzięki niej. W przypadku kiedy nie ma telefonu (popsuty, rozładowany) może przeładować towar na inny pojazd ze sprawnym GPS i uzupełnić zgłoszenie w PUESC. Może też wymienić niesprawne urządzenie na nowe i po uzupełnieniu danych w PUESC kontynuować jazdę.

– Oferowany przez nas system monitoringu Konsalnet GPS pozwala na automatyczne śledzenie bieżącej pozycji pojazdu, kontrolę stanu pracy pojazdu, zautomatyzowanie planowania prac oraz weryfikację ich wykonania (zakończenia przewozu!). Nasz zespół wykwalifikowanych konsultantów pracujący 24/h w naszej stacji monitorowania alarmów dopilnuje prawidłowego działania urządzeń monitorujących – dla portalu BiznesTuba.pl komentuje Paweł Turniak, dyrektor ds. systemów GPS w firmie Konsalnetdodając: – Gdy zaś dojdzie do alarmującego zdarzenia np. urządzenie GPS przejdzie w tryb uśpienia czy też nastąpi zanik sygnału GPS/GPRS, nasz konsultant zgodnie z ustalonymi wspólnie z kontrahentem procedurami, skontaktuje się ze wskazanymi do kontaktu osobami i powiadomi o ew. nieprawidłowościach czy zaistniałym alarmie w celu podjęcia działań, które będą zapobiegały przed nałożeniem ewentualnych kar przez organy kontrolujące.