Home Bezpieczeństwo Sprawdzone systemy wideo weryfikacji

Sprawdzone systemy wideo weryfikacji

W celu zminimalizowania fałszywych alarmów, agencja ochrony Konsalnet oferuje innowacyjny system wideo weryfikacji. Rozwiązanie to, dedykowane zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym, sprawia, że ochrona mienia jest jeszcze skuteczniejsza, a ewentualne interwencje – szybsze.

Częstą bolączką systemów monitoringu, która sprawia, że ochrona obiektów może być mniej efektywna lub droższa, jest zbyt duża ilość fałszywych alarmów. Zdarza się, że mimo zastosowania czujników nawet najlepiej skonfigurowanego systemu, alarm błędnie wykrywa włamanie.

MONITORING WIDEO DLA WIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI

Wideo weryfikacja alarmów, pochodzących z chronionego obiektu, stanowi uzupełnienie i optymalizację usług agencji ochrony. Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o przyczynie powstania alarmu, patrol jest w stanie podjąć najbardziej efektywną interwencję w chwili otrzymania zgłoszenia.

Agencja ochrony Konsalnet posiada doświadczenie w realizowaniu tej usługi z wykorzystaniem wideo detekcji intruza i innych funkcji analityki wideo oraz alarmów z Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu. Operatorzy Stacji Monitorowania Alarmów w zależności od stwierdzonej sytuacji na obiekcie realizują ustalone z klientem procedury.

JAK DZIAŁA ANALIZA WIDEO?

Gdy system wykryje potencjalne włamanie do budynku lub inną sytuację awaryjną, natychmiast włącza się system nagrywania, a sygnał trafia do Stacji Monitorowania Alarmów, prowadzonej przez firmę Konsalnet. Wykwalifikowany pracownik prowadzi dokładną weryfikację obrazu i ocenia, czy włamanie do domu miało faktycznie miejsce i konieczne jest podjęcie procedur, ustalonych wcześniej z Klientem np. wezwanie patrolu, powiadomienie właściwych służb, czy kontakt z Klientem.

KORZYŚCI WIDEO WERYFIKACJI

Dodatkowa usługa wideo weryfikacji zwiększa bezpieczeństwo monitorowanego obiektu poprzez dokładną weryfikację zagrożenia, a  co za tym idzie, skuteczniejsze zarządzanie interwencjami jak np.: natychmiastowa detekcja pożaru i zalania, czy wezwanie ochrony fizycznej.

Bliższe informacje o systemie wideo weryfikacji oraz innych formach ochrony uzyskasz, kontaktując się z firmą ochroniarską Konsalnet- www.konsalnet.pl.