Home Bezpieczeństwo Prywatne ratownictwo medyczne – niezbędne i coraz bardziej popularne

Prywatne ratownictwo medyczne – niezbędne i coraz bardziej popularne

Ratownicy medyczni stanowią trzon bezpieczeństwa obywateli naszego Państwa. To oni niosą pierwszą i nierzadko najważniejszą dla naszego życia pomoc medyczną. Niestety dużo słyszymy o pogarszającej się sytuacji w państwowej służbie zdrowia, więc nie dziwi nikogo fakt, że wielu obywateli decyduje się na prywatną opiekę.

Sporo mówi się dziś o protestach, przekwalifikowaniach się ratowników na pielęgniarzy czy po prostu odejściach ze służby, ponieważ wynagrodzenie ratowników medycznych nie jest współmierne z odpowiedzialnością jaka wiąże się z ratowaniem ludzkiego życia. Ratownicy czują się wręcz rozżaleni i niedocenieni za swą ciężką pracę. Dodatkowo, sytuacja w ochronie zdrowia pogarsza się: oddziały szpitalne są zamykane, karetki nie przyjeżdżają na czas, trudno jest o otrzymanie np. środka przeciwbólowego. Aby tego było mało, gazeta.pl doniosła niedawno, że Robert Lewandowski, który trafił na listę „100. najbogatszych Polaków w Polsce według tygodnika Wprost” zarabia jednego dnia tyle, co ratownik medyczny przez 6 lat. Coś jest więc nie tak z systemem, który nie docenia tysięcy uratowanych ludzi – trzeba go zdecydowanie usprawnić.

Nie dziwi więc nikogo fakt, że wielu obywateli chce być „poza” problemami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), powierzając swoje zdrowie prywatnym firmom z sektora prywatnego. Wśród nich choćby Konsalnet, który także oferuje usługi z zakresu ratownictwa medycznego. Ratownicy, jednej z największych firm ochroniarskich w Polsce, wyposażeni są w zaawansowany sprzęt, m. in. ambulanse ratunkowe spełniające wymogi normy Unii Europejskiej (DIN EN 1789). Firma oferuje także transport medyczny.

– Zespół przewozowy, w skład którego wchodzą minimum dwie osoby uprawnione do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, wyposażone w nowoczesny środek transportu, środki łączności i sprzęt medyczny to standard w naszej pracy. Zespoły transportu medycznego mogą działać na terenie całej Polski lub brać udział w zdarzeniach jednostkowych, jak i w masowych, zapewniając wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport medyczny – informuje na swojej stronie Konsalnet.

Oprócz ratownictwa medycznego, także chemiczne i przeciwpożarowe

Oprócz opieki ratowniczej czy transportu medycznego, Konsalnet oferuje specjalistyczne usługi z zakresu ratownictwa chemicznego. Odpowiada m.in. za profilaktykę i likwidację zagrożeń chemicznych w zakładach przemysłowych, działanie w sytuacjach wymagających natychmiastowych interwencji, współpracę z PSP oraz za wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych m.in. likwidację nieszczelności zbiorników, przepompowywanie paliw, usuwanie olejów i substancji chemicznych.

Ratownictwo pożarowe wraz z chemicznym i medycznym składa się na zintegrowany system bezpieczeństwa zakładów przemysłowych. Dlatego Konsalnet powołał jednostkę ratowniczo-gaśniczą, która posiada nie tylko specjalistyczne ciężkie pojazdy bojowe, ale także sprzęt zapewniający skuteczne prowadzenie działań gaśniczych oraz środki gaśnicze rzadko wykorzystywane w typowych pożarach. W ramach akcji ratowniczo-gaśniczej, Konsalnet rozponaje zagrożenie, organizuje i prowadzi akcję ratowniczą w czasie pożarów, a także nadrozuje nad przestrzeganiem przepisów pożarowych.

Dodatkowo – ważna teoria

Z doświadczenia firmy, w wielu zakładach pracy mimo szkoleń, BHP czy ogólnej wiedzy, większość pracowników ma problem z udzieleniem pierwszej pomocy. Dlatego firma Konsalnet dysponuje także programem szkoleń, które pozwolą w prawidłowy sposób zareagować na zagrożenia występujące w pracy i nie tylko. Szkolenia mogą dotyczyć zarówno pierwszej pomocy, ale także ratowniczych umiejętności w czasie zgromadzeń masowych (zamachy, katastrofy masowe, pożar).

Więcej informacji o usługach firmy Konsalnet na stronie www.konsalnet.pl