Home Bezpieczeństwo Skuteczna ochrona fabryk i magazynów – jakie rozwiązania oferuje dziś rynek?

Skuteczna ochrona fabryk i magazynów – jakie rozwiązania oferuje dziś rynek?

Polska aktywnie rozwija sektor magazynowo-produkcyjny. Polska Centralna plasuje się w europejskiej czołówce pod tym względem, a stan ten nie powinien zmienić się przynajmniej do 2020 r.  Wpływa na to nie tylko newralgiczne położenie naszego kraju, ale też łatwy dostęp do autostrad i tras szybkiego ruchu. Bardzo korzystne dla potencjalnych inwestorów są warunki współpracy w specjalnych strefach ekonomicznych. 

Jednak skuteczna praca magazynów i miejsc produkcyjnych wynika także z zapewniania im bezpieczeństwa.  Same powierzchnie magazynowe czy produkcyjne rosną, dlatego warto monitorować każdy metr obiektu. Ryzyko czyha na każdym kroku – kradzieże, pożary, włamania – to tylko przykłady działań, które mogą wpłynąć na pracę takiego miejsca i finalnie całej firmy.

Przedstawiamy Państwu kilka rozwiązań, które stosowane są dziś na rynku zabezpieczeń tychże obiektów.  Znając także wyzwania w kontekście zabezpieczeń, a także pozyskiwaniu pracowników, którzy w takich sektorach wyjątkowo często rotują, warto zastosować znane, ale i sprawdzone rozwiązania minimalizujące błędy ludzkie i tym samym zwiększające bezpieczeństwo magazynów i fabryk.

Zobacz też:

Zabezpieczenia nieruchomości komercyjnych – dostępne usługi dla branży FM

Wiele obiektów wyposażona jest w podstawowe zabezpieczenia (np. portiera) lub w ogóle ich nie ma. O ile prosty system czujników i ochrony fizycznej przynosi dziś skuteczność, niedługo takie rozwiązanie może być po prostu niewystarczające. Nowoczesne budynki powinny być wsparte systemem, które natychmiastowo poinformuje o sytuacji alarmującej. Systemy przeciwpożarowe, sygnalizujące o dymie, gazie czy ogniu to podstawa.  Wykryte niebezpieczeństwo jest błyskawicznie przekazywane do jednostki Straży Pożarnej, tak aby zminimalizować szkody i jak najszybciej działać. Dodatkowo, warto stosować wszelkiego rodzaju detektory gazu. Na przestrzeni lat dochodziło do śmiertelnych wypadków w zakładach pracy, właśnie spowodowanych zatruciem np. tlenkiem węgla. Czujki zamontowane w wybranych halach, kotłowniach, garażach, magazynach bądź pomieszczeniach zagrożonych wyciekiem reagują nie tylko na metan, LPG czy czad, ale także na gazy usypiające lub zabijające. Nowoczesne rozwiązania pozwalają zdalnie poinformować o wykrytym alarmie, np. osobę nadzorującą czy właściciela obiektu.

Równie ważne są wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeń świetlnych czy dźwiękowych, informujących o próbach sabotażu czy włamania. Skuteczny system pozwoli wykryć próbę włamania lub sabotażu w ciągu chwili, bazując na centrali alarmowej i podłączonych czujnikach oraz deketorach. Po odebraniu sygnału, odpowiednia stacja monitorowania interweniuje. Wiele firm wyposaża klientów także w system antypadowy w formie pilota bądź też ukrytego przycisku alarmowego. Czujniki i alarmy mogą być także podpięte do aplikacji mobilnej, dzięki czemu klienci mogą na bieżąco kontrolować stan aparatury.

Chyba najskuteczniejszym, ale i w praktyce optymalizującym koszty w firmie rozwiązaniem jest CCTV, czyli system telewizji przemysłowej. CCTV służy do nadzoru wielkich hal i odległych od siebie terenów, ale także idealnie sprawdza się przy monitoringu pomieszczeń, obiektów produkcyjnych czy nawet mniejszych zakładów pracy. Działanie telewizji przemysłowej, czyli Closed-Circuit TeleVision opiera się na wykorzystaniu zainstalowanych kamer. Co ważne, nagrane materiały mogą później służyć jako materiał śledczy dla Policji. Wielu przedsiębiorców uważa, że zastosowanie CCTV znacząco motywuje pracowników, dyscyplinując ich i poprawiając ich wydajność – zwłaszcza w halach produkcyjnych i magazyna może być to dobrym narzędziem kontroli. Dzisiejsze systemy pozwalają śledzić obiekty nawet w ciemności.

Firmy, które działają na rynku wiele lat, potwierdzą, że niezależnie czy firma funkcjonuje w oparciu o system monitoringu technicznego (np. alarmy, telewizja CCTV itd.) czy ochronę fizyczną, potencjalne ryzyko istnieje zawsze – warto więc zabezpieczyć obiekt przed niepożądanymi sytuacjami (a może to być przecież nie tylko napad z włamaniem, ale pożar czy kradzież wartościowych przedmiotów lub/i danych).

Dużym ułatwieniem dla firm chcących monitorować pracę i kontrolę dostępu w firmie jest SKD.  System kontroli dostępu stosowany jest w celu zapewnienia ochrony zasobów materialnych, ale i niematerialnych firmy. Zazwyczaj działa on w oparciu o urządzenia lub oprogramowania mające na celu identyfikację podmiotu, np. poprzez kartę magnetyczną czy chipową, geometrię dłoni, tęczówkę oka, odcisk palca czy kod numeryczny.

– Dobry system zabezpieczeń to taki, który został zaprojektowany i wdrożony z myślą o wszystkich potencjalnych ryzykach związanych z funkcjonowaniem obiektu – np. włamaniach, kradzieżach, nieautoryzowanym dostępie do zabronionych stref, ale także wypadkach losowych czy pożarach. W naszej ofercie system taki składa się z kompatybilnych i w pełni zintegrowanych ze sobą elementów – tak, aby jego obsługa była prosta i wygodna, a przede wszystkim – pozwalała na szybką reakcję w razie zagrożenia. Do dyspozycji klientów oddajemy niezawodne rozwiązania technologiczne sprawdzonych dostawców. Korzystamy z rozwiązań technologicznych takich marek jak: Schrack Seconet, Ambient System, Bosch Security Systems, Polon-Alfa, UTC Fire&Security, Xtralis, Gunnebo, TOA Electrics – komentował przedstawiciel marki Konsalnet, której zaufało szerokie grono klientów na terenie całej Polski (m.in. Wojsko Polskie, NBP czy oddziały PKO S.A.).

– Nasza oferta obejmuje wykonanie projektu systemu zabezpieczeń, który będzie integrował m.in. zabezpieczenia: BMS, SSWiN, CCTV, SKD, DSO, P. POŻ, także w ramach sieci LAN i 230V, dobór urządzeń, które umożliwią najbardziej efektywne wdrożenie projektu, modernizację systemów bezpieczeństwa – tak, aby dostosować je do aktualnie obowiązujących standardów, serwis i konserwację systemów zabezpieczeń. Nasi Klienci mogą liczyć na stałe, profesjonalne wsparcie techniczne. Zespół serwisantów/montażystów liczy niemal 80 osób, kadra techniczna – ok. 60 osób; dodatkowo współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami – dodaje przedstawiciel Konsalnet.

Konsalnet dodaje, że nadal wybieranym rozwiązaniem do takich powierzchni jest model ochrony recepcyjnej lub ochrony patrolowo-obchodowej, opierający się na obsłudze posterunków stacjonarnych. W praktyce wynajęci pracownicy ochrony mają stały kontakt z gośćmi, interesantami czy pracownikami obiektu. – Nasi pracownicy ochrony są – zgodnie z najczęstszymi oczekiwaniami Klienta – umundurowani w uniformy garniturowe, znają język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym, mają miłą prezencję, wysoką kulturę pracy i obycia. Dodatkowo, pracownicy pełniący służbę w nieruchomościach komercyjnych przechodzą dodatkowe szkolenia związane ze specyfiką pracy w tego typu obiektach – począwszy od szkoleń operacyjnych i obiektowych (np. dotyczących technik kradzieży), przez szkolenia z zakresu procedur przyjętych przez Klienta, po kursy z zakresu obsługi gości, postępowania w sytuacjach stresowych czy pomocy przedmedycznej – komentował przedstawiciel handlowy firmy.