Home Bezpieczeństwo Efektywne zabezpieczenie transformatorów energetycznych

Efektywne zabezpieczenie transformatorów energetycznych

Transformatory energetyczne są urządzeniami o niskiej awaryjności. Jedynie 2 na 100 takich urządzeń w skali roku ulega jakimkolwiek usterkom. Największym zagroże­niem dla transformatorów jest niestety wandalizm oraz kradzieże, dokonywane przez złodziei metali kolorowych. Konsalnet w ramach szerokiego portfolio swoich usług zapewnia profesjonalną ochronę transformatorów energetycznych na terenie całej Polski.

Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów oferowane przez Konsalnet pozwala na uniknięcie strat związanych z kradzieżami i zniszczeniami urządzeń oraz ca­łej sieci. Firma oferujemy 2 nowoczesne wersje systemu ENERGYS: PX200N-2 GV oraz bardziej rozbudowaną wersję LX10-3GV. Oba systemy efektywnie i precyzyjnie reagują na sygnały o awarii sieci, niezwłocznie po odebraniu informacji o zaniku napięcia w sieci. Usługi Konsalnet mają także wymierny, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zamówień na transformatory niskiego napięcia oraz eliminację konieczności utylizacji zniszczonych urządzeń czy realizacji nieobojętnych dla środowiska prac. Stacja Monitorowania Alarmów Konsalnet prowadzi całodobowy monitoring transformatorów, a w przypadku konieczności do interwencji przystępuje dwu-osobowa, uzbrojona Grupa Interwencyjna. W ramach usługi ochrony transformatorów energetycznych pracownicy Konsalnet powiadamiają Rejonowych Dyspozytorów Ruchu o zdarzeniach alarmowych oraz o awarii sieci lub transformatora (zanik L1. L2, L3). Ochronne obudowy dla transformatorów oferowane przez Konsalnet wyposażone są we własne zasilanie zapasowe akumulatorowe oraz czujniki otwarcia obudowy oraz wstrząsowe zapewniające nienaruszalność systemu. Ponadto są oporne na wandalizm i czynniki atmosferyczne oraz całkowi­cie odporne na kurz i strumienie wody. Obudowy Konsalnet zapewniają odporność na zakłócenia w sieci niskiego napięcia oraz na działanie pola elektromagnetycz­nego, występującego w pobliżu transformatorów rozdzielczych 15/0,4kV.

W przypadku tak newralgicznych obiektów, jak transformatory energetyczne warto polegać na specjalistach w dziedzinie ochrony, jakim niewątpliwie jest firma Konsalnet.

Więcej informacji na stronie www.konsalnet.pl