Home Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy – skrót konferencji Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy – skrót konferencji Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu

Niedawno, bo 11 października odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu.  Podczas kilkugodzinnego spotkania w centrum Warszawy, mówiono m.in. o tym, że bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie.

A aby zadbać o nie jak najlepiej, warto rozpocząć od edukacji pracowników. W konferencji, która odbyła się w Golden Floor Tower, zgromadziło się ponad 50 osób chcących dowiedzieć się, jak np. postęp technologiczny ma wpływ na organizację przedsiębiorstwa i jego funkcjonowanie.

Wydarzenie rozpoczął Witold Lewandowski z Instytutu Bezpieczeństwa RESCON, który w półgodzinnym wykładzie opowiedział o bezpieczeństwie procesu decyzyjnego. Tuż po nim wystąpił Bartłomiej Stępień – Business Development Representative z firmy QNAP System. Opowiedział on o rozwiązaniach i produktach firmy QNAP, które są idealną platformą do bezpiecznego przechowywania danych. Uzupełniając temat bezpieczeństwa danych w firmie, Filip Sadzik – administrator sieci A plus C System opowiedział także o produkcie zarządzającym danymi Statlook. Opowiedział on także o zagadnieniach RODO.

Tuż po przerwie, głos zabrał  Piotr Ślusarczyk – konsultant i content wizard w netPR.pl. Opowiedział on o RODO w komunikacji firmy z mediami, klientami, inwestorami, a także pracownikami. W konferencji nie zabrakło danych prawnych, za które odpowiedzialny był mec. Henryk Hoser – adwokat z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Omówił on problematykę wdrożenia RODO, odpowiadając przy tym na zadane w temacie prelekcji pytanie: jak wykonać audyt powykonawczy.

Podczas spotkania nie zabrakło nieco HR-owych wskazówek dla gości. Opowiedział o nich Mirosław Kwieciński – prezes zarządu Fundacji Instytutu Wywiadu Gospodarczego w Krakowie. Pan Kwieciński skupił się na takich aspektach jak kontrwywiad biznesowy, istota czy metoda pracy z personelem, a także organizacja w przedsiębiorstwie. Konferencję zamknął Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, który omówił bezpieczeństwo informacyjne wpływające na ochronę procesu decyzyjnego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się wiec, że dezinformacja nie jest zjawiskiem nowym, od zawsze jednak zakłócała proces decyzyjny, który w efekcie miał wpisywać się w oczekiwania obiektu oddziałującego, kształtującego środowisko informacyjne, dezinformację. Środowisko informacyjne w cyberprzestrzeni jest nowym wymiarem, w którym adwesarze informacyjni używają narzędzi oddziaływania informacją ale również mają niespotykaną w dotychczasowej historii możliwość kształtowania dedykowanych, zintoksykowanych obszarów informacyjnych, planowania oddziaływania na proces decyzyjny grup i jednostek.

Konferencja była także idealnym miejsce do rozmów biznesowych i samej prezentacji produktów. Organizatorzy kierowali tę konferencję przede wszystkim do prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników i administratorów działów bezpieczeństwa informacji, a także pracowników działów IT, oficerów bezpieczeństwa, szefów ochrony, a także przedstawicieli działów  prawnych czy też działów ds. planowania strategii czy rozwoju firmy.