Home Bezpieczeństwo Analityka, nadzór, integracja – iCCTV

Analityka, nadzór, integracja – iCCTV

Wśród firm korzystających z usług firm ochroniarskich rosnącą popularnością cieszą się zautomatyzowane systemy alarmowe oraz monitoring. Firma Konsalnet wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i oferuje pakiet bogatych rozwiązań iCCTV. System pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności do już wykorzystywanych przez klienta rozwiązań i urządzeń do ochrony obiektu. Jakie konkretnie funkcjonalności oferuje?

Przede wszystkim iCCTV to monitoring wideo, weryfikacja sygnałów i zdarzeń alarmowych z danego obiektu oraz inteligentna analityka wideo. System wideo monitoringu składa się z kilku funkcji z możliwością analityki wideo za pomocą jednej kamery. Najbardziej popularną funkcją analityki wideo jest „wykrywanie intruza”. System może np. reagować na pojawienie się człowieka na chodniku w określonym czasie pod warunkiem, że będzie tam przez dłużej niż 3 sekundy. Inteligentne rozwiązanie pozwala ignorować inne będące w ruchu obiekty, jak zwierzęta czy samochody.

Zaawansowany moduł kompresji i transmisji strumienia wideo pozwala na płynniejszy podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. Dzięki „transkodowaniu obrazu” w iCCTV możliwe jest ograniczenie kosztów wielopasmowych łączy internetowych oraz objęcie monitoringiem obiektów gdzie nie ma do takich łączy dostępu. Kolejną usługą monitoringu proponowaną przez firmę Konsalnet jest „wideo obchód”, czyli zdalna weryfikacja obrazu z wybranych kamer iCCTV w określonych interwałach czasowych. Elastyczność usługi pozwala zdefiniować, które kamery mają być weryfikowane, w jakich porach dnia i nocy oraz co jaki czas. Osoby postronne nie wiedzą kiedy jest wykonywany wideo obchód.

Dzięki funkcji „znikający obiekt” możesz w dyskretny sposób zabezpieczyć wartościowy przedmiot lub obiekt, np. paletę z towarem czy samochód z towarem na placu. Zniknięcie zdefiniowanego przedmiotu – w zależności od wybranego wariantu obsługi – może automatycznie zaalarmować Stację Monitorowania Alarmu, klienta i ochronę fizyczną danego obiektu. Funkcja ta może być również wykorzystywana do optymalizacji dostaw w przedsiębiorstwach.

Jak w prosty sposób natychmiast zidentyfikować zagrożenie i poznać okoliczności wywołania alarmu? Przydatna będzie funkcja „pojawiającego się obiektu” z usługi iCCTV. Sama wykryje nowy przedmiot lub obiekt, który pojawi się w obszarze monitoringu. Podczas zabezpieczenia mienia i udaremniania kradzieży wykorzystamy funkcję „rozpoznawania twarzy” czy „automatycznego monitoringu poruszającego się obiektu”. W oparciu o bazę użytkownika systemu iCCTV można m.in. wykryć osobę, która dokonała kradzieży w jednym ze sklepów i pojawiała się w kolejnym punkcie usługowym na terenie tego samego obiektu. Funkcjonalność pozwala również na uszczelnianie kontroli dostępu, zapobieganie stratom poprzez wykrycie osób nieuprawnionych do przebywania na terenie obiektu.

Rozbudowane funkcje iCCTV mogą posłużyć do zoptymalizowania monitoringu budynku, weryfikacji zdarzeń alarmowych, analizy ruchu osobowego na terenie obiektu bez konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia czy systemy, zwiększenia bezpieczeństwa BHP czy generowania danych statystycznych.