Home AGD Gorenje z 2,5-milionowym zyskiem w I kw. 2018

Gorenje z 2,5-milionowym zyskiem w I kw. 2018

Słoweński potentat AGD donosi, że w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. grupa Gorenje osiągnęła 296 mln euro przychodu, co przełożyło się na zysk w wysokości 2,5 mln euro. 

Same przychody ze sprzedaży sprzętu pod markami należącymi do słoweńskiego lidera w branży AGD wzrosły o 4 proc. Firma informuje, że nadal rozwija sprzedaż swoich urządzeń poza Europę, jednocześnie zwiększając nakłady na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, zgodnie z zakładanym planem strategicznym.

Osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach zysk, Gorenje szacuje na ok. 30 proc. zaplanowego wyniku na 2018 r. – co ważne, ma on być o 23,5 proc. wyższy niż analogiczny okres ubiegłego roku. Zysk EBITDA wyniósł 22,4 mln euro (+8,7 proc.) i jest zgodny z zakładanymi planami. Największy wzrost przychodów odnotowano na rynkach Europy Wschodniej i poza Europą, w szczególności w Izraelu, Brazylii i Chile. W Europie Zachodniej sprzedaż wzrosła przede wszystkim w Austrii, Danii i Francji, podczas gdy zmniejszyła się ona w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w szczególności, m.in. ze względu na zmiany w strukturze kanałów sprzedaży i ograniczenie sprzedaży nierentownych produktów.