MŚP podnosi się z kryzysu. Wieje optymizmem. Salesforce opublikował czwartą edycję swojego Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch częściach. Pierwsza w marcu 2020 r., a następnie w sierpniu w ramach badania uzupełniającego. Dzięki czemu uzyskano pełny zakres wiedzy na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na początku i w trakcie pandemii.

Ten rok przyniósł wyzwania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, nie omijając także sektora małych i średnich firm. Raport ukazuje najbardziej aktualne spojrzenie na to, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy z różnych branż musieli borykać się na przemian z kryzysami gospodarczymi, zdrowotnymi, jak również tymi związanymi z rasizmem czy klimatem.

MŚP podnosi się z kryzysu. Wieje optymizmem - meżczyzna siedzi przy biurku przed komputerem z dwoma ekranami
MŚP podnosi się z kryzysu. Wieje optymizmem.

Wybrane spostrzeżenia z Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Zorientowanie na klienta pozostaje kluczowe dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się obecnie w fazie wzrostu (mające 1 lub więcej procent wyższy przychód w przeciągu ostatnich 6 miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem. Patrząc i biorąc pod uwagę okres od początku pandemii. Co więcej, wydaje się że są one zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia dostarczające klientom elastyczną politykę zwrotów i szeroki zakres opcji płatności. Ponadto przedsiębiorstwa rozwijające się są skłonne do priorytetowego traktowania relacji z potencjałem na stałą współpracę niż transakcji jednorazowych.

Optymizm w obliczu nowych wyzwań nie opuszcza sektora MŚP

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno ucierpiało podczas pandemii. Szczególnie z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostali odcięci poprzez obostrzenia epidemiczne. Trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowej stanowi brak kapitału, zaspokajanie potrzeb klientów i zatrudnianie odpowiednich specjalistów.  Wszystkie te ograniczenia nie zmieniły się w przeciągu trwania pandemii – utrzymują się na stałym poziomie przez cały okres jej trwania.

Poza wyżej wymienionymi utrudnieniami Covid-19 dołożył jeszcze kilka, takich jak obniżone przychody, zmniejszony popyt oraz ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego. Co więcej, aż 3 na 5 liderów małych i średnich firm twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw. Natomiast wymogi w zakresie zdrowia publicznego stanowiły nadmierne obciążenie.

Nawet w przypadku tych wyzwań 22% MŚP patrzy na przyszłość bardzo optymistycznie, a aż ponad 50% – nieco optymistycznie.

MŚP, które korzystają z nowych technologii są wstanie lepiej dostosować się do zmienności rynku

Na przestrzeni lat wykorzystanie technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa stale rośnie. Według danych z ankiety ponad połowa respondentów deklaruje, że korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientem. Co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019. Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii. Co najmniej 1 na 5 liderów małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożyli co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu i system obsługi klienta. Ponadto narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego.

Około 1 na 5 liderów MŚP nie korzysta obecnie z tych rozwiązań. Planuje natomiast je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto, liderzy korzystali z mniejszej liczby aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami. Ponadto prawie trzy czwarte respondentów (72%)* uważa, że jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi byłaby wystarczająca.

Źródło: Salesforce