wtorek, Marzec 24, 2020
Facebook
Home Archiwa 2020 Marzec 24

Dzienne archiwaMar 24, 2020

dyskryminacja w pracy

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób pracuje obecnie w tzw. modelu „home office”. Niestety, nie wszyscy pracownicy na rynku mogli przejść w tryb pracy zdalnej.

Dzieje się to ze względu na rodzaj i specyfikę wykonywanej pracy. Obecna sytuacja może prowadzić do zjawiska, jakim jest dyskryminacja w pracy. Powstaje również problem zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników.

W związku z sytuacją epidemiologiczną pracodawcy podjęli różne próby zabezpieczenia zarówno swoich pracowników, jak i swoich interesów gospodarczych. Wielu pracodawców wysłało pracowników na tzw. „pracę zdalną”, tj. wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie lub znaczne zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa. Kluczowe jest to, aby w momencie dokonywania decyzji organizacyjnych, pracodawcy mieli na uwadze przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

Dyskryminacja w pracy – zakaz

Pracownicy muszą być równo traktowani w zakresie warunków zatrudnienia bez względu na ich cechy indywidualne. Katalog cech stanowiących przyczynę dyskryminacji jest otwarty. Może to być np. w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, orientacja seksualna. Także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Selektywne i dowolne delegowanie pracowników do pracy zdalnej w dobie koronawirusa może być postrzegane jako dyskryminacja.

Pracę oganizujemy w sposób zapewniający rotacyjność. Także sprawiedliwe obciążenie obowiązkami wszystkich pracowników. Nie może być tak, iż tylko niektórzy pracownicy są narażani lub bardziej narażani na ryzyko zakażenia wirusem.
– komentuje mec. Andrzej Wilk, senior associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Z powyższym wiąże się także kwestia wyboru pracowników, którzy będą pracowali zdalnie. W sytuacji, gdy ze względów technicznych część osób musi pozostać w dotychczasowym miejscu pracy.

Dyskryminacja w pracy – jak wybierać pracowników, by tego nie robić?

Wybór powinien opierać się o kryteria obiektywne, konkretne, zrozumiałe dla pracowników i uzasadnione w tej szczególnej sytuacji.  Zastosowanie kryterium niespełniającego warunków klarowności, może stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej, tj. gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników, należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka swoich cech – dodaje z kolei mec. Katarzyna Świerkot, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Racjonalnym kryterium może być np. dojazd do miejsca pracy w sposób niesprzyjający rozprzestrzenianiu się chorób. Także brak czynników zwiększających zagrożenie zachorowaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa, obiektywna niemożliwość wykonywania pracy zdalnej. Wybór pracowników może być też oparty o ich dobrowolne zgłoszenie się do pracy w biurze.

Epidemia nie rozróżnia stanowisk

Nie możemy dopuścić do sytuacji, że tylko kadra managerska ma prawo pracować zdalnie, podczas gdy szeregowi pracownicy są zmuszani do przychodzenia do biura. Również sytuacja odwrotna nie jest dopuszczalna. Życie i zdrowie każdego człowieka stanowi konstytucyjnie chronioną wartość. Podobnie należy zadbać oto, aby wybór pracownika, który nie będzie pracował zdalnie nie stanowił „kary” dla tej osoby.

Warto mieć na uwadze, że cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy „na ryzyko” pracodawcy, który dostarcza pracownikowi narzędzi, materiałów i innych środków niezbędnych do wykonywania umówionych obowiązków. Istota stosunku pracy wyklucza, by to pracownik w całości ponosił te koszty, bowiem wskazywałoby to na odmienny od umowy o pracę stosunek prawny tj. umowę cywilnoprawną. Pracodawca powinien wobec tego zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia i sprzęty oraz materiały do wykonywania pracy zdalnej.

W tym obowiązku również kryje się obowiązek pracodawcy dotyczący niedyskryminowania pracowników. Pracodawca powinien w równy sposób dostarczyć wszystkim pracownikom sprzęt oraz narzędzia konieczne do wykonywania pracy np. laptopów, telefonów służbowych. Nie może dochodzić do sytuacji, w której przedmioty dostarczamy jedynie części pracowników, zatrudnionych na wyższych stanowiskach w zakładzie pracy, a pozostałe osoby muszą korzystać z prywatnych zasobów – wspomina mec. Katarzyna Świerkot.

Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika

Praca pracownika na prywatnym sprzęcie oraz zasobach powinna prowadzić do refundacji poniesionych wydatków np. na energię elektryczną czy Internet.

Ustawodawca nie uregulował kwestie zwrotu wydatków jakie pracownik ponosi w związku z pracą zdalną. Brak takich ustaleń poczynionych przez pracodawcę może powodować ryzyko roszczeń ze strony pracowników. Czas epidemii i pracy zdalnej może znacząco się przedłużyć, co spowoduje, iż koszty pracy zdalnej leżące po stronie pracownika będą przez niego odczuwalne – wskazuje mec. Andrzej Wilk.

Wielu pracodawców nie zadbało o to i nie zdaje sobie sprawy z tego, iż de facto wydatki ponoszone przez pracowników mogą stanowić nieopodatkowany przychód pracodawcy – dodaje z kolei mec. Katarzyna Świerkot.

Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Eksperci

Oferty hipoteczne pozostają w mocy mimo koronawirusa

Oferty hipoteczne pozostają w mocy – wynika z ankiety wśród banków. Banki deklarują ponadto, że nie ...

Koronawirus atakuje, a Europa wspiera obywateli

Koronawirus atakuje kolejne Państwa z potężną siłą, a Europa wykazuje pełną gotowość do działania. P...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest?

Osoby fizyczne faktycznie sprawujące kontrolę nad spółką, nawet pośrednio, muszą zostać ujawnione na...

Dane makroekonomiczne – wolniejszy wzrost przy rosnących cenach

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2...

Startupy – czy mogą rozwijać się samodzielnie?

Jakie są potrzeby młodych, dynamicznie rozwijających się firm? Czy są w stanie rozwinąć się bez pomo...

AKTUALNOŚCI

Test przywództwa. Jakich liderów potrzebujemy w kryzysie?

Wybuch epidemii koronawirusa i jego konsekwencje w turystyce, transporcie, gastronomii i wielu innyc...

Wakacje kredytowe to pomoc za którą zapłacimy

Brak konieczności spłaty rat przez 3 lub 6 miesięcy – dla wielu osób będzie to realne wsparcie w tra...

COVID-19. Dodatkowe 750 mld euro z PE

COVID-19 nie odpuszcza. Dlatego dodatkowe 750 mld euro decyzją Parlamentu Europejskiego zostanie prz...

Tarcza Antykryzysowa nie ochroni przedsiębiorstw?

Zdaniem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przedstawione przez rząd propozycje działań w ramach „Tarcz...

ZUS wesprze przedsiębiorców w walce z koronawirusem

ZUS wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Firmy czekają też na rozwiązania ze strony...

Dyskryminacja w pracy w czasach koronawirusa

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób pracuje obecnie w tzw. modelu „home office”. Niestety,...

mSzafir: podpis elektroniczny dostępny za darmo

KIR przyspieszył wdrożenie podpisu mSzafir w wersji umożliwiającej jednorazowe użycie. Podpis ten po...

Sezon motocyklowy czas zacząć – byle ostrożnie

Sezon motocyklowy - wreszcie się rozpoczyna. I jak zwykle na początku tego sezonu na czele z policją...

Zniesienie zakazu handlu w niedziele – Pracodawcy RP

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i to całkowite - tego chcą Pracodawcy RP apelują o zniesienie, ...

Test przywództwa. Jakich liderów potrzebujemy w kryzysie?

Wybuch epidemii koronawirusa i jego konsekwencje w turystyce, transporcie, gastronomii i wielu innyc...