wtorek, Marzec 17, 2020
Facebook
Home Archiwa 2020 Marzec 17

Dzienne archiwaMar 17, 2020

cyberoszuści

W ostatnich dniach cyberoszuści rozpoczęli działania bazujące na emocjach, jakie wzbudza w kraju koronawirus. Oszustwo przybiera trzy różne formy: złośliwy SMS i  mail, które w rzeczywistości są kampaniami phishingowymi, a także fałszywa strona z mapą kradnąca tożsamość.

Cyberoszuści wysyłają złośliwe SMSy

Wielu użytkowników telefonów komórkowych otrzymuje wiadomości tekstowe z niebezpiecznym linkiem, służącym do kradzieży danych osobowych oraz danych logowania do banku. Fałszywe SMS-y mogą wyglądać, jak poniżej:

– SMS o treści podobnej  do powyższych przykładów to oszustwo. Nie należy klikać w link. Można w ten sposób dać dostęp do konta bankowego – radzi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia. – Jeżeli jednak ktoś kliknie w link, powinien natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować go o zaistniałej sytuacji. W ostatnich tygodniach oszuści podszywali się pod TAURON, i mogą to zrobić znowu w związku z naszym przejściem na zdalną obsługę klientów – dodaje Łukasz Zimnoch.

Uwaga na wiadomości e-mail

W oparciu o rekomendację otrzymaną od Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV, ostrzegamy też przed wiadomościami e-mail, zawierającymi złośliwe oprogramowanie o nazwie AZORult, które ułatwia wykorzystanie zainfekowanego komputera. 

Popularne stało się śledzenie za pomocą specjalnej aplikacji mapy przedstawiającej skalę zakażenia koronawirusem na świecie. Wykorzystali to cyberoszuści. Mapa, która na pierwszy rzut oka nie różni się od oryginału, może okazać się źródłem złośliwych infekcji. Pobiera ona losowe pliki „*.exe”, zawierające szkodliwe oprogramowanie typu malware. Fałszywa mapa jest obecnie dostępna w wersji aplikacyjnej, lecz niebawem może również pojawić się jej wersja przeglądarkowa.

– W przypadku otrzymania smsa lub maila z podejrzanymi komunikatami radzimy potraktować je jako SPAM. Nie udzielać odpowiedzi, a także usuwać je z nośników elektronicznych. Nie instalujmy aplikacji i nie odwiedzajmy stron internetowych niewiadomego pochodzenia – tłumaczy Łukasz Zimnoch.

Kontakt z klientami

W trosce o bezpieczeństwo klientów czasowo zawieszono działanie Punktów Obsługi Klientów. Jednocześnie wzmocnione zostały elektroniczne kanały kontaktu. – Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową tauron.pl. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób kontaktować się z nami w konkretnych sprawach –  wyjaśnia Zimnoch. 

Nieprzerwanie w trybie 24/7 nadzór nad całą elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną sprawują służby ruchowe i techniczne TAURON Dystrybucja. Pracownicy spółki oraz działających na jej zlecenie firm zewnętrznych, dokonują obecnie odczytów liczników oraz innego rodzaju prac przy układach pomiarowo-rozliczeniowych, tylko w sytuacji, gdy licznik znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym, a jego obsługa nie wymaga wejścia do lokalu mieszkalnego. Pozostałych Klientów, prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie na numer wskazany w zawiadomieniu o odczycie lub mailowo poprzez formularz.

Obsługa techniczna układów pomiarowo-rozliczeniowych wewnątrz lokali będzie prowadzona w przypadkach awaryjnych, dotyczących braku zasilania. Ponadto prace planowe, związane z koniecznością wyłączenia na czas ich trwania odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania dla Klientów, zostały czasowo wstrzymane. W przypadku wystąpienia wyłączeń awaryjnych, praca przy ich usuwaniu odbywać się będzie z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego Pracowników i Klientów.

Źródło: TAURON Polska Energia

Obniżka stóp zapewne wielu ucieszy. Epidemia koronawirusa spowodowała znaczący spadek obrotów wielu firm. Dodatkowo istotnie wzrosły kursy franka i euro, podbijając raty kredytów w tych walutach. W rezultacie za chwilę wiele osób może mieć problem z regulowaniem rat. Na szczęście pojawiają się zapowiedzi wprowadzenia wakacji kredytowych. Prezes NBP zasugerował też możliwość obniżenia stóp procentowych. Z wyliczeń Expandera wynika że obniżka o 0,5 pp. obniżyłaby ratę kredytu na kwotę 300 000 zł o 53 zł – 86 zł. Obniżka stóp prawdopodobnie wpłynęłaby jednak na osłabienie się złotego, czyli jeszcze bardziej podwyższyłaby raty kredytów walutowych. Ci, którzy spłacają kredyty hipoteczne i znajdą się w trudnej sytuacji, mogą otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Obniżka stóp a wakacje kredytowe

Firmy z niektórych branż z dnia na dzień zupełnie przestały działać. Wyobraźmy sobie na przykład mały zakład fryzjerski, do którego klienci boją się przyjść z obawy przed zarażeniem. Za jakiś czas zagrożenie minie i klienci wróconą. W międzyczasie jednak właściciel zakładu musi spłacać kredyt na mieszkanie czy taki, który zaciągnął na rozpoczęcie działalności. Obecnie nie ma przychodów, więc jeśli nie ma znacznych oszczędności, to wkrótce może znaleźć się w kłopotach finansowych. I być może będzie musiał zamknąć zakład.

Jeśli jednak będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych przez okres, gdy klienci nie przychodzą, to jego sytuacja po epidemii może wrócić do normy. Należy jednak dodać, że ważne jest to, aby wakacje obejmowały całą ratę, a nie tylko jej część kapitałową. W przypadku kredytów udzielonych w ostatnich latach większą część raty stanowią bowiem odsetki. Dla przykładu, gdy udzielono kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, to początkowo kapitał wynosi tylko 411 zł, a odsetki aż 1070 zł. W takim przypadku zawieszenia spłaty tylko części kapitałowej niewiele pomoże.

Obniżka stóp jednym pomoże, a innym zaszkodzi

Kolejnym pomysłem na poprawię sytuacji jest obniżenie stóp procentowych. Prezes NBP zapowiedział, że będzie rekomendował to Radzie Polityki Pieniężnej. Doprowadziłoby to do obniżenia rat kredytów w złotych, ale niestety zmiany byłyby niewielkie. W przypadku kredytu na kwotę 300 000 zł zaciągniętego na 30 lat, obniżka stóp o 0,5 pp. obniży ratę o 53 zł – 86 zł. W zależności od tego kiedy kredyt został zaciągnięty. Większy spadek odczują osoby, które kredyt zaciągnęły w ostatnim czasie, gdyż w ich przypadku większość raty stanowią odsetki. Mniejsza obniżka raty (o 53 zł) dotyczy kredytu zaciągniętego w styczniu 2008 r. Po 12 latach część długu została już spłacona. I to kapitał stanowi większość raty, a więc jest ona mniej wrażliwa na zmiany stóp procentowych.

Obniżka stóp – jak zmieniłyby się raty kredytów w PLN

Obniżka stóp obniży raty kredytów w PLN - tabela
Obniżka stóp obniży raty kredytów w PLN

Niestety taka pomoc dla kredytobiorców zadłużonych w złotych, pogorszyłaby sytuację tych spłacających kredyty walutowe. Konsekwencją obniżenia stóp procentowych byłoby zapewne osłabienie się złotego. A to przełożyłoby się na wzrost rat kredytów we frankach i euro. Tymczasem już teraz ich kursy są bardzo wysokie. Frank w chwili pisania tego tekstu kosztuje 4,16 zł. W rezultacie dla kredytu w CHF, na kwotę 300 000 zł, na 30 lat, zaciągniętego w styczniu 2008 r., najbliższa rata wyniesie 1862 zł. Od początku roku wzrosła więc o 97 zł. Jeśli kurs podskoczy do 4,19 zł, to rata wzrośnie do najwyższego poziomu w historii.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Niestety wiele wskazuje na to, że mimo wprowadzenia wakacji kredytowych i innych działań ratunkowych, część kredytobiorców będzie potrzebowała pomocy w dłuższym terminie. Szczęśliwie funkcjonuje już w naszym kraju Fundusz Wsparcie Kredytobiorców, który od stycznia 2020 r. zaczął działać na nowych, korzystniejszych zasadach. Pomoc polega na tym, że fundusz udziela nieoprocentowanego kredytu na spłatę rat. Od tego długu nie są naliczane żadne odsetki i może on zostać w całości lub części umorzony. Jeśli ktoś spłaci terminowo 100 rat na rzecz funduszu, to kolejne 44 raty zostaną mu umorzone. Można również zawnioskować o całkowite lub częściowe umorzenie ze względu na trudną sytuację finansową.

Fundusz – zasady

Pieniądze nie są wypłacane jednorazowo ale co miesiąc. Jest jednak ograniczenie – taka miesięczna wypłata nie może być wyższa niż 2000 zł. Jeśli więc ktoś powinien bankowi zapłacić ratę w wysokości np. 2500 zł, to od funduszu otrzyma co miesiąc 2000 zł, a sam będzie musiał pokryć pozostałe 500 zł. Są na to 3 lata. W sumie można więc uzyskać nie więcej niż 72 000 zł.

Spłata zaczyna się po 2 latach od zakończenia wypłat i odbywa się w 144 ratach. Ponieważ nie są naliczane odsetki, to do obliczenia raty wystarczy podzielić sumę otrzymanych rat przez 144. Dla przykładu jeśli ktoś co miesiąca przez 3 lata otrzymywał po 2000 zł, to będzie spłacał po 500 zł miesięcznie. Gdy jednak terminowo spłaci 100 rat, czyli 5000 zł, to pozostałe 22 000 zł zostaną mu umorzone.

Kto może skorzystać z pomocy funduszu

Z wsparcia można skorzystać w trzech przypadkach. I wystarczy, aby spełniony był jeden z nich. Po pierwsze, pomoc funduszu można otrzymać jeśli rata kredytu hipotecznego przekracza połowę dochodu kredytobiorcy czy kredytobiorców. Kolejnym czynnikiem może być fakt, że jeden z kredytobiorców uzyskał status bezrobotnego. Nie może jednak sam odejść z pracy. Ani zostać zwolniony dyscyplinarnie. Ostatnim przypadkiem jest sytuacja, gdy dochody kredytobiorców są tak niskie, że po odjęciu raty kredytu, nie przekraczają dwukrotności limitu uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej.

Warto też dodać, że pomoc może być wypłacona, jeśli kredytobiorca sprzeda nieruchomość, na którą uzyskał kredyt. Ale uzyskana kwota nie pokryje całego zadłużenia. Dla przykładu do spłaty pozostało 300 000 zł, ale mieszkanie udało się sprzedać za 250 000 zł. Wtedy na brakujące 50 000 zł można uzyskać nieoprocentowany kredyt z funduszu.

Kto nie otrzyma wsparcia

Istnieją jednak również zasady, które mówią kto nie może skorzystać z takiej pomocy. Po pierwsze są to osoby, które posiadają więcej niż jedno mieszkanie czy dom. Dotyczy to również sytuacji, gdy ktoś obecnie nie posiada kolejnego mieszkania czy domu. Ale dlatego, że go sprzedał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Po pierwsze wsparcie nie zostanie przyznane, jeśli umowa kredytu hipotecznego została wypowiedziana przez bank. Po drugie podobnie, jeśli jeden z kredytobiorców straci pracę, ponieważ sam wypowiedział umowę lub jeśli został zwolniony dyscyplinarnie. Poza tym, jeśli już ktoś uzyskał takie wsparcie, to nie uzyska go po raz drugi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wsparcie było wypłacane przez nie więcej niż 35 miesięcy. Wtedy można ponownie skorzystać, ale suma obu okresów wsparcia nie może przekroczyć 36 miesięcy. Ostatni przypadek, gdy wniosek o wsparcie jest odrzucany. To sytuacja gdy choć jeden z kredytobiorców wykupił ubezpieczenie od utraty pracy, które pokrywa ratę kredytu.

Jarosław Sadowski

Główny analityk Expander Advisors

Eksperci

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest?

Osoby fizyczne faktycznie sprawujące kontrolę nad spółką, nawet pośrednio, muszą zostać ujawnione na...

Dane makroekonomiczne – wolniejszy wzrost przy rosnących cenach

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2...

Startupy – czy mogą rozwijać się samodzielnie?

Jakie są potrzeby młodych, dynamicznie rozwijających się firm? Czy są w stanie rozwinąć się bez pomo...

Lokata 10 tysięcy to mniej niż 100 złotych odsetek!

98 złotych - tyle w ciągu roku zarobi ktoś, kto powierzył bankowi 10 tysięcy złotych zakładając prze...

Co czeka branżę Consumer Finance? Prognoza 2020

Początek nowej dekady będzie dla branży pożyczkowej pełen wyzwań. Katarzyna Jóźwik, Dyrektor General...

AKTUALNOŚCI

Cyberoszuści wykorzystują epidemię koronawirusa!

W ostatnich dniach cyberoszuści rozpoczęli działania bazujące na emocjach, jakie wzbudza w kraju kor...

Zawieszenie spłaty kredytów – jest komunikat banków

Zawieszenie spłaty kredytów - w tej sprawie właśnie wiele się wyjaśniło. Oto komunikat ZBP w sprawie...

Lek na koronawirusa. Adamed ma środek wspomagajacy leczenie

Lek na koronawirusa - nad nim pracuje wiele firm na świecie. W tym w Polsce. W efekcie wśród liderów...

Koronawirus – zalecenia Ministerstwa Rozwoju dla firm

Koronawirus rozprzestrzenia się coraz bardziej. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z...

Poczta wprowadza ogranicznenia. Przez koronawirusa

Poczta Poczta idzie w ślad za wytycznymi rządu ze specustawy dotyczącej zapobiegania i zwalczania ch...

Cyberoszuści wykorzystują epidemię koronawirusa!

W ostatnich dniach cyberoszuści rozpoczęli działania bazujące na emocjach, jakie wzbudza w kraju kor...

Obniżka stóp obniży raty kredytów w PLN, ale może podwyższyć walutowych

Obniżka stóp zapewne wielu ucieszy. Epidemia koronawirusa spowodowała znaczący spadek obrotów wielu ...

Sprzedaż mieszkań a pandemia koronawirusa

Fala dużego wzrostu zachorowań na koronawirusa w Europie i podejmowanych koniecznych działań ochronn...

Cyberzmęczenie – czy Twoja firma też ma dość?

Rośnie liczba firm, które cierpią na tzw. cyberzmęczenie. Zrezygnowały już z walki o to, żeby być ca...

Zawieszenie spłaty kredytów – jest komunikat banków

Zawieszenie spłaty kredytów - w tej sprawie właśnie wiele się wyjaśniło. Oto komunikat ZBP w sprawie...