piątek, Marzec 6, 2020
Facebook
Home Archiwa 2020 Marzec 6

Dzienne archiwaMar 6, 2020

wybory w USA

Wybory w USA wzbudzają szerokie zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. To, kto zostanie amerykańskim prezydentem, ma wpływ na kształt polityki międzynarodowej niemal wszystkich państw.

Wzrasta również zainteresowanie nietypowymi dla innych państw rozwiązaniami, takimi jak prawybory. Służą one wyłonieniu oficjalnych kandydatów na urząd prezydencki. O tym, czym są i jaką rolę pełnią prawybory i wybory w USA, pisze dr Mateusz Radajewski, prawnik z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Wybory w USA nie są częścią konstytucji

Prawybory prezydenckie nie są częścią procesu wyborczego opisanego w amerykańskiej konstytucji. Z tego względu nie występowały one od początku istnienia USA. Pierwotnie kandydatów danej partii wskazywali wywodzący się z niej kongresmeni. Istotna zmiana tego procesu nastąpiła w pierwszej połowie XIX w., kiedy to kandydaci zaczęli być powoływani przez ogólnokrajowe konwencje partyjne. Delegaci kierowani byli na nie przez konwencje stanowe, w których brali udział reprezentanci lokalnych struktur partyjnych. W praktyce system ten pozwalał na zachowanie wpływów przez partyjnych liderów, przez co nie był uważany za w pełni demokratyczny. Z tego względu na początku XX w. doszło do jego reformy. Wprowadzono wybór delegatów na konwencję krajową w drodze prawyborów.

Jaką funkcję pełnią prawybory?

Formalnie funkcją prawyborów w Stanach Zjednoczonych jest jedynie wybór delegatów na ogólnokrajową konwencję danej partii, która wskaże jej kandydata na prezydenta. Faktycznie jednak ich główną rolą jest wybranie kandydata, który cieszy się największą popularnością wśród wyborców. Prawybory, które odbywają się kilka miesięcy przed oficjalną kampanią wyborczą, pozwalają także odpowiednio wcześnie zaistnieć w świadomości społecznej kandydatom obu partii, co może mieć wpływ na wynik właściwych wyborów.

Współczesny system prawyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest bardzo skomplikowany. To wynika z braku jednolitych rozwiązań obowiązujących w poszczególnych stanach. Także z różnic przyjmowanych w obu głównych partiach. Niekiedy różne procedury są nawet stosowane równolegle. Generalnie jednak prawybory mogą być przeprowadzone albo w formie zebrania partyjnego (tzw. caucus), albo prawyborów właściwych (primaries). Obecnie ten drugi sposób jest znacznie bardziej popularny.

Kto uczestniczy w zebraniach partyjnych?

W zebraniach partyjnych może uczestniczyć każdy zarejestrowany sympatyk partii. W ich trakcie przedstawiane są sylwetki i programy kandydatów. Następnie ma miejsce dyskusja i głosowanie. Zebrania mają zwykle charakter wielostopniowy. Dopiero zebranie stanowe, złożone z delegatów wybranych na niższych poziomach, wskazuje delegatów na konwencję krajową.

Prawybory właściwe polegają natomiast wyłącznie na oddaniu swojego głosu na określonego kandydata albo delegata, który go popiera. W zależności od lokalnych rozwiązań w tego typu głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel albo tylko osoba zarejestrowana jako sympatyk danej partii.

Wybory w USA – jaki jest efekt prawyborów?

Formalnym efektem tak przeprowadzonych prawyborów jest wyłonienie przez poszczególne stany delegatów na konwencję krajową danej partii. Sposób przeliczenia oddanych głosów na konkretne mandaty jest jednak różny w poszczególnych partiach. W Partii Demokratycznej nie rozdzielają ich proporcjonalnie. Natomiast w Partii Republikańskiej w większości stanów obowiązuje zasada „zwycięzca bierze wszystko”, co oznacza, że wszyscy delegaci z danego stanu popierają jednego kandydata.

Konwencje obu partii funkcjonują na nieco odmiennych zasadach. Konwencja republikańska liczy ok. dwóch tysięcy delegatów. Z kolei w konwencji demokratów uczestniczy dwa razy więcej osób. Część z nich stanowią osoby, które nie zostały wybrane w trakcie prawyborów, lecz mają prawo brać w niej udział ze względu na swój szczególny status. Dotyczy to m.in. demokratycznych kongresmenów oraz gubernatorów.

Wybór przez aklamację

Formalnie kandydata na prezydenta wybiera się większością głosów, ale w praktyce często odbywa się to przez aklamację. Od lat 50. XX w. nie zdarzyło się, by kandydat nie był wybrany w pierwszym głosowaniu. Warto też wskazać, że od początku XX w. nie zdarzyło się, by nominacji nie uzyskał kandydujący ponownie urzędujący prezydent.

Prawybory w Stanach Zjednoczonych nadają ton kampanii wyborczej. Pozwalają na zaktywizowanie polityczne obywateli na skalę niespotykaną nawet w wielu państwach demokratycznych. Z tego względu mogą stanowić inspirację również dla Polski. Nasze dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie są jednak nad wyraz skromne. Ponieważ obejmują jedynie prawybory prezydenckie w Platformie Obywatelskiej w 2010 r. oraz w Konfederacji w 2020 r.

Źródło: SWPS

Girls in AI

„Czy technologia ma płeć? Zdecydowanie nie, ale na pewno jest rodzaju żeńskiego” – to motto 2-dniowego hackatonu, który rozpoczął się nad Wisłą.

W skierowanym do dziewcząt wydarzeniu uczestniczy ponad 70 młodych fanek programowania i technologii. W Centralnym Domu Technologii w Warszawie trwa Girls in AI – międzynarodowy cykl warsztatów na temat technologii sztucznej inteligencji oraz tego, jak wpłynie ona na naszą przyszłość. Podczas hackatonu dziewczęta będą w parze ze sztuczną inteligencją szukały rozwiązań i pomysłów na wykorzystanie AI w kreowaniu lepszego świata i trosce o środowisko.

Girls in AI: kim jest Alice?

To prawdziwa dziewczyna przyszłości. W świecie nowych technologii czuje się jak ryba w wodzie. Szczególnie pasjonuje ją sztuczna inteligencja i techniki uczenia maszynowego – uważa je za dziedziny najsilniej oddziałujące na rozwój świata przyszłości. Alicja jest wyjątkowo ambitna i pracowita. Dlatego chętnie angażuje się w działania na rzecz ekologii i wyrównywania szans społecznych. Prywatnie uwielbia podróżować. Uważa, że wyjazdy kształcą i rozwijają ludzką wrażliwość. Chętnie zawiera nowe znajomości, a umiejętność pracy zespołowej jest dla niej jedną z kluczowych wartości wyniesionych ze szkoły. W jej słowniku nie występują określenia „nie mogę”, „nie da się zrobić”, „to niemożliwe”. Ciągle chce się rozwijać i w tym celu czerpie wzorce od najlepszych. Uważa, że różnorodność to naturalny fundament do realizowania fantastycznych inicjatyw, szczególnie w obszarze nowych technologii. Ma ogromne oczekiwania wobec kształtu świata za 5-10 lat. Ale wie także, że przed nami jeszcze sporo do zrobienia…

Warsztaty na temat technologii AI

Alice mogłaby być każda spośród ponad 70 uczestniczek odbywającego się właśnie hackatonu Girls in AI. Stworzony przez Microsoft międzynarodowy cykl warsztatów na temat technologii AI kierowany jest do młodych dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych, które chcą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu lepszego świata i stawiać czoła realnym wyzwaniom przyszłości. I chcą to robić za pomocą technologii AI.

Inicjatywa Microsoft jest bezpośrednią odpowiedzią na wyniki badań dot. zainteresowania inicjatywami z obszaru nauk ścisłych i IT. Przeprowadzone w 2017 r. badania wykazały, że największe zainteresowanie naukami ścisłymi występuje wśród najmłodszych dziewczyn w wieku pomiędzy 11 a 15 rokiem życia. Wraz z wiekiem tendencja ta wyraźnie spada. Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być niska samoocena młodych kobiet, a także brak wiary w to, że mogą one dorównać swoim męskim rówieśnikom – jedynie 20 proc. młodych Polek wskazało, że ma szansę być tak dobra w przedmiotach ścisłych jak ich koledzy.

Talent nie ma płci

Świat jest różnorodny, a talent nie ma płci. W każdej organizacji warto budować narzędzia, które pozwalają zatrudniać zarówno kobiety i mężczyzn, osoby w różnym wieku, o rozmaitych przekonaniach i doświadczeniach. Możemy wtedy działać nie tylko efektywniej, ale też lepiej reagować na zmiany, które dzieją się na rynku – mówi Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Dlatego też idea gender diversity jest tak ważna w inicjatywach edukacyjnych podejmowanych przez Microsoft. Pierwszy hackaton dla dziewcząt odbył się w Atenach w sierpniu 2018 r. Kolejne edycje miały miejsce w Nowym Jorku, San Francisco, Seattle i Bukareszcie (2019). W tym roku tytułowa Alicja zawitała do Warszawy. W ramach 2-dniowych warsztatów, uczennice staną przed nie lada wyzwaniem. Będą starały się znaleźć rozwiązania na aktualne dla świata problemy środowiskowe. A wszystko to przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji i pod czujnym okiem mentorów Microsoft i ekspertów z niezależnych organizacji edukacyjnych.

Jesteśmy tu dopiero od kilku godzin, a już czujemy pozytywną energię tego wydarzenia. Przyjechałyśmy tutaj aż z Gdańska, dlatego też bliskie są nam problemy zanieczyszczenia plaż i terenów wokół. Nasz projekt zgłoszony na Hackaton polegał na zbudowaniu specjalnego Drona. Za pomocą sztucznej inteligencji będzie monitorował odpady porozrzucane po plaży – szkło, plastik i metal. Naprawdę uważamy, że to jest realne do zrobienia i na pewno poprawi to sytuację na naszych plażach teraz i na przyszłość – powiedziały Martyna i Weronika, uczennice IX LO w Gdańsku.

Dziewczyny i technologia na pomoc środowisku

By wziąć udział w hackatonie, każda z uczestniczek musiała postawić się w pewnej roli. Była to przedstawicielka podmiotu wnioskującego o fundusze na realizację konkretnego projektu. Jakiego rodzaju projekty można było zgłaszać? Tu uczestników ograniczała wyłącznie ich kreatywność. Czy to będzie plan na lepsze zagospodarowanie odpadów w szkołach, czy też celem ma być poprawa jakości wody pitnej w lokalnej społeczności – wszystko zależy od realnych problemów, jakie leżą im na sercu – czy to w kontekście ich lokalnej społeczności, czy też wyzwań globalnego świata. Ideę projektu należało przedstawić w krótkim, 3-minutowym wideo, którego wartość jury oceniało pod kątem kilku kryteriów:

  • Stopień wykorzystania AI do rozwiązania danego problemu
  • Kreatywność i pomysłowość
  • Umiejętności prezentacji problemu i sposób argumentacji
  • Znajomość języka angielskiego (wszystkie aplikacje są w języku angielskim).

Rozwój nowoczesnych technologii daje ogromne możliwości kreowania rzeczywistości. Dlatego wczesnoszkolna edukacja w tym zakresie jest ogromnym kapitałem społecznym. Uczestniczki naszego hackatonu to wspaniałe, kreatywne i pełne zapału osoby, które chcą zmieniać świat. Ale co jeszcze ważniejsze – mają pomysł jak to zrobić! Za kilka lat te dziewczyny będą miały największy wpływ na kształtowanie otaczającego nas świata. Dlatego jako Microsoft, chcemy dać im niezbędne narzędzia i wiedzę, aby pomóc jeszcze bardziej wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Potencjał do kreowania lepszego jutra – mówi Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji w Microsoft Polska.

Pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Hackathon Girls in AI odbywa się 5 i 6 marca w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami wydarzenia są również Centralny Dom Technologii, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Girls in Tech Poland, Synerise, AI Schools & Academy, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Perspektywy Women in Tech Summit, Microsoft Azure Users Group Poland, Data Community Poland, Fundacja Orange, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, YEP.Academy, Girls Code Fun, Fundacja Zwolnieni z Teorii i portal Onet.

Agenda wydarzenia: https://www.microsoft.com/en-eg/alice-envisions-the-future/warsaw.aspx

Irena Eris

10 topowych sukcesów marki Dr Irena Eris, czyli najbardziej rozpoznawalnej marki stworzonej prze kobietę. O od 37 lat firma jest ceniona przez Polki i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Ideą jej działalności jest holistyczne podejście do piękna, czyli kompleksowa pielęgnacja nie tylko ciała, ale także ducha. Świat marki Dr Irena Eris tworzą nie tylko doskonałej jakości kosmetyki, ale także Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz luksusowe Hotele SPA. Firma specjalizuje się w produkcji kosmetyków tworzonych do indywidualnych potrzeb. To produkty stworzone dla kobiet świadomych swojego piękna, które wysoko cenią najwyższą jakość i poszukują najdoskonalszych rozwiązań dla siebie.

1. Marka Dr Irena Eris to dzieło kobiety

„Marzyłam o malutkim laboratorium, w którym wykorzystam swoją wiedzę i przekuję ją w satysfakcję zarówno klienta, jak i swoją” – tak mówi założycielka marki. Malutkie laboratorium zamieniło się Centrum Naukowo-Badawcze, gdzie powstają unikalne receptury, i którego naukowcy są zapraszani na międzynarodowe konferencje.

Kosmetyki Dr Irena Eris tworzone są przede wszystkim w oparciu o najlepsze, często trudno dostępne, innowacyjne składniki, opracowywane przez naukowców i ekspertów. Ponadto siła marki tkwi w absolutnej szczerości w stosunku do klienta – pięknego wyglądu to nie chwyt reklamowy, a prawda poparta wieloletnimi badaniami naukowymi. Marka przeprowadza testy laboratoryjne, a w przypadku części kosmetyków, nawet zaawansowane testy kliniczne. Dr Irena Eris mówi: „Nie możemy opierać się tylko na deklaracjach dostawców, stąd laboratoria i kontrole jakości surowców. Musimy być pewni tego, co oferujemy klientom”.

Godne uwagi jest to, że marka jako pierwsza na świecie wprowadziła do swoich kosmetyków kwas foliowy, witaminę K oraz telomery, równolegle z Nagrodą Nobla, która została przyznana właśnie za telomerową teorię młodości. „Odkrywamy nie tylko nowe substancje, ale i nowe technologie, np. sposób, w jaki substancje przenikają przez skórę. To wszystko sprawia, że kosmetyki Dr Irena Eris używają na całym świecie miliony kobiet.

2. Pierwsza polska marka kosmetyczna, która otworzyła własny Concept Store

11 października 2017 roku w The Designer Gallery w warszawskiej Galerii Mokotów rozpoczął działalność wyjątkowy butik Dr Irena Eris – pierwszy Concept Store, czyli elegancki salon z kosmetykami, a zarazem miejsce inspirujących spotkań z marką i przestrzeń, w której eksperci zaopiekują się kompleksowo każdą klientką i przeprowadza aparaturowe badanie skóry.

Ponadto tej niezwykłej przestrzeni luksusu można oddać się pod opiekę ekspertów, którzy pomagają w wyborze odpowiednich kosmetyków. „To eleganckie miejsce stworzone dla kobiet, z myślą o ich potrzebach. Sprawia, że można poczuć się pięknie, zachować na dłużej młody i atrakcyjny wygląd, by tym samym móc realizować swoje życiowe cele. Dlatego warto tu przyjść, aby poczuć na własnej skórze emanujące piękno” – mówi twórczyni marki.

3. Dr Irena Eris to także marka 5* Hoteli SPA

To, że właścicielka firmuje luksusowe kosmetyki jest wiadome, tymczasem marka słynie także z wysokiej klasy ośrodków SPA jak ten na Wzgórzach Dylewskich na Mazurach, w Krynicy Zdrój czy w Polanicy Zdrój. Hotele te należą do najlepszych tego typu obiektów w Polsce.

4. Hotele SPA Dr Irena Eris w galerii sław #TripAdvisor

Dr Irena Eris -10 topowych sukcesów marki -kosmetyki dla kobiet
Dr Irena Eris -10 topowych sukcesów marki

W maju 2018 r. największy na świecie opiniotwórczy portal turystyczny TripAdvisor® po raz ósmy przyznał Certificate of Excellence. Tytuł ten trafia zaledwie do 1% hoteli obecnych na portalu, na podstawie recenzji z najwyższą oceną wystawionych przez gości w ciągu ostatniego roku. W wąskim gronie zdobywców certyfikatu jakości znalazły się ponownie wszystkie hotele – Wzgórza Dylewskie, Krynica Zdrój i Polanica Zdrój. Dla Hoteli SPA Dr Irena Eris – Krynica Zdrój i Wzgórza Dylewskie – to już piąte z rzędu wyróżnienie i tym samym dołączyły do galerii sław certyfikatu jakości – Hall of Fame!

Niebo dla duszy i ciała


W Hotelach SPA Dr Irena Eris możemy oddać się błogiemu relaksowi oraz skorzystać z profesjonalnych i skutecznych zabiegów kosmetycznych. Bo dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Efektywność profesjonalnych kosmetyków gwarantuje zaawansowany technologicznie sprzęt kosmetyczny stworzony specjalnie dla Kosmetycznych Instytutów oraz placówek Dr Irena Eris Beauty Partner. Ponadto Dr Irena Eris REVICORE Hi-Tech System wyposażony jest w kluczowe technologie do aktywnej pielęgnacji twarzy i ciała. Ten nowoczesny sprzęt zapewnia bezinwazyjne odmładzanie, lifting oraz hamowanie procesów starzenia, a także skuteczną walkę z cellulitem i nadwagą. Innowacyjne rozwiązania oraz charakter zastosowanych technologii odpowiadają najnowszym światowym trendom dla tego typu urządzeń. SPA Dr Irena Eris to przede wszystkim wyjątkowe miejsce dla kobiet, które potrzebują kompleksowej pielęgnacji.

Marka prowadzi Instytuty Kosmetyczne w całej Polsce

Instytuty Kosmetyczne Dr Irena Eris to 24 gabinety, oferujące najwyższej klasy zabiegi upiększające. Zlokalizowane w całej Polsce z pewnością dają możliwość skorzystania z bogatej oferty najnowocześniejszych urodowych zabiegów i profesjonalnych kosmetyków.

5. Własny, ekskluzywny magazyn – Sense of Beauty Dr Irena Eris

Sense of Beauty to  źródło informacji nt. świata marki Dr Irena Eris. Wydawany jest od kilkunastu lat i był jednym z pierwszych tego typu magazynów w Polsce. Na na jego łamach marka odsłania kulisy  pracy w laboratoriach badawczych, ponadto odkrywa naukowe podstawy działania kosmetyków, uczy skutecznej pielęgnacji oraz opowiada o najnowszych trendach.

Magazyn wpisuje się w klimat najlepszych światowych żurnali. Jest też dwujęzyczny – polsko-angielski, ponadto był wielokrotnie był wyróżniony w konkursach m.in. Power of Content Marketing Awards – Szpalty Roku w 2015 zdobywając srebrną nagrodę, a w 2016 złoto. Magazyn porusza tematy związane z luksusem i prestiżem, ale także zamieszcza ekskluzywne wywiady z ludźmi, którzy żyją pasją, dlatego jest lekturą, po którą chętnie sięgają nowoczesne kobiety.

6. Golf i żagle sygnowane marką Dr Irena Eris

Już od 12 lat Dr Irena Eris jest organizatorem największego kobiecego turnieju golfowego w Polsce – Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup. Dlaczego akurat golf? Dlatego, że golf to piękny sport dla pięknych kobiet, gdzie technika wygrywa z siłą, a koncentracja z szybkością. Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do zadbania o piękno w najbardziej luksusowym tego słowa znaczeniu. Na wszystkie uczestniczki, co roku, czeka bowiem pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. Obok golfa, dyscypliną sportową, którą od kilku lat wspiera i promuje marka jest żeglarstwo.

Podobno nie ma nic piękniejszego niż jacht wypływający w morze. Być może dlatego od wielu lat marki luksusowe, które są wrażliwe na kwestie piękna, angażują się w żeglarstwo. Louis Vuitton i Puchar Ameryki czy katamaran Prady „Luna Rossa” to tylko wybrane przykłady. Godne uwagi jest to, że kilka lat temu marka dołączyła na pełnych żaglach do tego grona, angażując się w rozgrywane co roku regaty Sopot Match Race, a w 2017 r. Ponadto była partnerem tytularnym największego żeglarskiego wydarzenia w Europie – mistrzostw Europy: Dr Irena Eris ORC European Championship.

7. Dr Irena Eris mecenasem kultury

W wielu krajach wykształciła się tradycja przynależności marek kosmetycznych do elitarnych organizacji wspierających kulturę. Także marka Dr Irena Eris aktywnie wspiera kulturę wysoką. W 2013 została Platynowym Mecenasem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Ponadto w 2015 r., dzięki współpracy z Operą Bałtycką, marka zdobyła tytuł Splendor Gedanensis – Mecenasa Kultury Miasta Gdańsk. Od wielu lat marka wspiera i patronuje wystawom i instytucjom szeroko rozumianej kultury. Również tej audiowizualnej – od 2017 r. marka jest partnerem Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie dba o piękno filmowych gwiazd błyszczących na czerwonym dywanie.

Dr Irena Eris -10 topowych sukcesów marki - Gdańsk

8. Współpraca ze światowej sławy specjalistami

Dariia Day jest wizażystką zapraszaną do współpracy przez największe nazwiska i marki z branży mody, takie jak Stella McCartney, Loewe, Yohji Yamamoto, Givenchy, Louis Vuitton. Jej prace publikowane są w topowych magazynach: Vogue Paris, Vogue Italia, Vogue UK, Vanity Fair, Elle i wielu innych. W 2017 roku makijażystka zaczęła współpracę także z marką Dr Irena Eris. Sama Dariia tak mówi o tym projekcie: „Bardzo się cieszę, że zaczynam współpracę z marką jako Art & Make Up Creator. Kosmetyki znam od bardzo dawna i bardzo się cieszę, że będę pracować przy kreowaniu nowych kolekcji oraz look’ów. Czeka nas wiele ciekawych wydarzeń i sesji”.

9. Najbardziej luksusowa polska marka

Co ma wspólnego Dr Irena Eris z takimi markami jak Dior, Louis Vuitton, Chanel czy Cartier? Po pierwsze wszystkie te marki należą do Comité Colbert – francuskiego stowarzyszenia luksusowych marek. To jedyna polska marka w tym prestiżowym gronie i to jedyna nie-francuska marka kosmetyczna. Przyjęcie firmy w poczet członków Comité Colbert było dla marki ogromnym wyróżnieniem.

Nie tylko doceniono kosmetyki doskonałej jakości, ale przede wszystkim wyznawaną filozofię, która ustanawia kierunek prowadzenia biznesu. Dodatkowo poszanowanie tradycji, etyka w biznesie, dążenie do doskonałości, realizacja holistycznego podejścia do piękna oraz innowacyjność.

10. Holistyczna koncepcja pielęgnacji – recepta na piękno i zdrowie kobiet

Holistyczne podejście marki Dr Irena Eris do piękna jest unikalną na skalę światową koncepcją. Choć całe założenie znane i praktykowane było już w starożytności, to do teraz żadna inna marka nie dba o swoje klientki holistycznie. Dlaczego „holistycznie”? Ponieważ marka dba nie tylko o ciało, ale i o duszę kobiet.

W Hotelach SPA i Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do wydobycia naszego wewnętrznego piękna. Po pierwsze kosmetyki najlepszej jakości, innowacyjne zabiegi kosmetyczne i piękne wnętrza. Ponadto niezwykłe krajobrazy, możliwość oddania się błogiemu relaksowi oraz profesjonalną pomoc ekspertów.
 
10 sekretów Dr Irena Eris – niby niewiele, a jednak bardzo dużo. Szczerość wobec klienta to założenie, które przyświeca poczynaniom marki od samego jej początku. To dlatego marka zdobywa uznanie w Polsce i poza naszymi granicami – dziś już w ponad 50 krajach na całym świecie.

źródło: drirenaeris.com

Ulotki o koronawirusie dostarczy Poczta Polska. W efekcie blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma ulotki z informacjami o postępowaniu w przypadku zetknięcia z koronawirusem.

Ulotki o koronawirusie – rządowa akcja

Bezpłatne ulotki to element rządowej akcji informacyjnej dotyczącej postępowania w przypadku zetknięcia z koronawirusem. Ulotki zostaną przekazane do placówek pocztowych, a następnie będą doręczane jako druki bezadresowe do skrzynek pocztowych. Dodatkowo 5 mln broszur będzie rozdawanych klientom. We wszystkich placówkach zostanie też rozwieszonych 15 tys. plakatów informacyjnych.

Ulotki o koronawirusie trafią do skrznek - ulotka Poczty Polskiej
Ulotki o koronawirusie trafią do skrznek

– Poczta Polska aktywnie włączyła się w rządowe działania związane z informowaniem Polaków o koronawirusie. Wiele razy sprawdziliśmy się jako partner państwa w realizacji kluczowych dla społeczeństwa programów i działań. Posiadamy największą w kraju infrastrukturę, dzięki której docieramy do wszystkich gospodarstw domowych, zlokalizowanych nawet w najdalszych zakątach naszego państwa. Jako jedyna instytucja w Polsce możemy zapewnić sprawną i szybką dystrybucję rządowych ulotek dotyczących koronawirusa – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Koronawirus – jak postępować

Ulotki zawierają informujące dotyczące postępowania w przypadku zetknięcia z chorobą. Dodatkowo także pierwszych objawów, które mogą sugerować, że ktoś jest zarażony. W sumie będzie przygotowanych 25 mln tego typu materiałów. Trafią one nie tylko do gospodarstw domowych, placówek pocztowych. Ale też będą dostępne m.in. na stacjach paliw, w oddziałach banków oraz firmach ubezpieczeniowych. W akcję informacyjną włączyły się zarówno największe spółki państwowe, jak też wiele mniejszych firm.

Poczta Polska posiada największą sieć placówek na wsiach oraz w małych miastach. Ponadto obecnie blisko 5,3 tys. placówek znajduje się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W sumie w całym kraju spółka posiada 7,5 tys. placówek.

Eksperci

Dane makroekonomiczne – wolniejszy wzrost przy rosnących cenach

Styczniowe dane z polskiej gospodarki wpisały się w oczekiwania co do wolniejszego wzrostu w całym 2...

Startupy – czy mogą rozwijać się samodzielnie?

Jakie są potrzeby młodych, dynamicznie rozwijających się firm? Czy są w stanie rozwinąć się bez pomo...

Lokata 10 tysięcy to mniej niż 100 złotych odsetek!

98 złotych - tyle w ciągu roku zarobi ktoś, kto powierzył bankowi 10 tysięcy złotych zakładając prze...

Co czeka branżę Consumer Finance? Prognoza 2020

Początek nowej dekady będzie dla branży pożyczkowej pełen wyzwań. Katarzyna Jóźwik, Dyrektor General...

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

AKTUALNOŚCI

Wybory w USA – kto zostanie prezydentem?

Wybory w USA wzbudzają szerokie zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. To, kto zostanie...

Ulotki o koronawirusie trafią do skrznek. Wszystkich

Ulotki o koronawirusie dostarczy Poczta Polska. W efekcie blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma...

Ceny maseczek i leków będą ograniczane

Jak podaje Rzeczpospolita, minister zdrowia określi maksymalne ceny maseczek, wybranych leków i wyro...

E-hulajnogi Bird wracają do Warszawy

Od 5 marca mieszkańcy Warszawy i goście stolicy znów będą mogli korzystać z elektrycznych hulajnóg B...

Inwestycje PKP z GDDKiA. Czas na ścisłą współpracę.

Inwestycje PKP nabierają rozmachu. Kolejarze i GDDKiA będą ściślej współpracować przy inwestycjach. ...

Wybory w USA – kto zostanie prezydentem?

Wybory w USA wzbudzają szerokie zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. To, kto zostanie...

Girls in AI. W Warszawie ruszył hackaton dla dziewcząt

„Czy technologia ma płeć? Zdecydowanie nie, ale na pewno jest rodzaju żeńskiego” – to motto 2-dniowe...

Dr Irena Eris -10 topowych sukcesów marki

10 topowych sukcesów marki Dr Irena Eris, czyli najbardziej rozpoznawalnej marki stworzonej prze kob...

Ulotki o koronawirusie trafią do skrznek. Wszystkich

Ulotki o koronawirusie dostarczy Poczta Polska. W efekcie blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma...

Przedsiębiorczość kobiet powodem do dumy

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Mastercard zaprezentował nową edycję rankingu, którego przedmi...