piątek, Luty 7, 2020
Facebook
Home Archiwa 2020 Luty 7

Dzienne archiwaLut 7, 2020

S19 na południe od Rzeszowa będzie biegła w wyjątkowo długim tunelu. Porównywalnym z tym budowanym na Zakopiance. Ma on bowiem mieć aż 2 kilimetry długości. GDDKIA otworzyła oferty w przetargu na budowę drogi. Chińczycy chcą zbudować trasę aż 2 razy taniej niż kolejny oferent.

Chińczycy 2x tańsi niż najniższa inna oferta

GDDKIA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na ponad 10-kilometrowym odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

 • Polskie i zagraniczne firmy zainteresowane budową S19 w woj. podkarpackim
 • Będzie wybudowany kolejny tunel, tym razem o długości około 2 kilometrów

Wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę złożyła firm China Harbour Engineering Company LTD na kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższą ofertę – konsorcjum firm z liderem Porr SA na kwotę 3 195 977 598,35 zł.

S19 - kolejna trasa ekspresowa - mapa
S19 – kolejna trasa ekspresowa

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „projektuj – buduj” co oznacza, że Wykonawca zadania będzie miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w Koncepcji Programowej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2025.

Obowiązki wykonawcy

Po pierwsze w ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów nad S19 oraz 3 przejść dla zwierząt i 1 przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica, którego wariant do realizacji zostanie ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu KOPI. Dodatkowo droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ostatecznie przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Komfort i bezpieczeństwo

Budowa nowej drogi zdecydowanie poprawi komfort jazdy, ale także warunki życia mieszkańców. Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19. Ponadto powoduje on znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

S19 w woj. podkarpackim

W efekcie budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Ponadto obecnie na Podkarpaciu w realizacji jest ponad 54 km S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km – oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.

54,2 km – w realizacji systemem projektuj-buduj

85,2 km – w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

S19 Kalendarium

 • 13 maja 2008 r. umowa z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:
 • – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.
 • – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.
 • 17 grudnia 2010 r. – posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrzono STES Etap II,
 • 1 kwietnia 2011 r. – protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez GDDKIA
 • 28 października 2011 r. – GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,
 • 6 listopada 2015 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.
 • 4 listopada 2016 r. – wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa. Dodatkowo decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
 • 19 stycznia 2017 r. – umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym
 • 19 kwietnia 2019 r. – umowny termin wykonania KP.
 • 30 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, w dniu 28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie KOPI w Warszawie.
 • 3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie projektuj – buduj
 • 4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert
 • 2021-2025  – planowane lata realizacji

Eksperci

Lokata 10 tysięcy to mniej niż 100 złotych odsetek!

98 złotych - tyle w ciągu roku zarobi ktoś, kto powierzył bankowi 10 tysięcy złotych zakładając prze...

Co czeka branżę Consumer Finance? Prognoza 2020

Początek nowej dekady będzie dla branży pożyczkowej pełen wyzwań. Katarzyna Jóźwik, Dyrektor General...

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

AKTUALNOŚCI

S19 – kolejna ekspresówka z 2km tunelem

S19 na południe od Rzeszowa będzie biegła w wyjątkowo długim tunelu. Porównywalnym z tym budowanym n...

Najem telefonów zamiast zakupu. UOKIK ostrzega.

Najem telefonów może być dla wielu ich posiadaczy ogromym zaskoczeniem. Bo telefon najprawdopodobnie...

Pieniądze partii politycznych. Pokazujemy konkretne kwoty.

Pieniądze partii politycznych liczone są w milionach złotych. Przychody partii w 2018 r. wyniosły 12...

L4 – kontrole chorobowego prowadzone przez ZUS to kropla w morzu

W 2019 roku statystycznie na każdego Polaka aktywnego zawodowo przypadało co najmniej jedno zwolnien...

Lokaty bankowe nie dadzą zarobić. Stopy bez zmian

Lokaty bankowe tak jak były nisko oprocentowane tak dalej pozostaną. Co więcej stan ten potrwa przyn...

S19 – kolejna ekspresówka z 2km tunelem

S19 na południe od Rzeszowa będzie biegła w wyjątkowo długim tunelu. Porównywalnym z tym budowanym n...

Najem telefonów zamiast zakupu. UOKIK ostrzega.

Najem telefonów może być dla wielu ich posiadaczy ogromym zaskoczeniem. Bo telefon najprawdopodobnie...

Pieniądze partii politycznych. Pokazujemy konkretne kwoty.

Pieniądze partii politycznych liczone są w milionach złotych. Przychody partii w 2018 r. wyniosły 12...

L4 – kontrole chorobowego prowadzone przez ZUS to kropla w morzu

W 2019 roku statystycznie na każdego Polaka aktywnego zawodowo przypadało co najmniej jedno zwolnien...

Lokata 10 tysięcy to mniej niż 100 złotych odsetek!

98 złotych - tyle w ciągu roku zarobi ktoś, kto powierzył bankowi 10 tysięcy złotych zakładając prze...