Home Aktualności Zniesienia górnego limitu składek na ZUS nie będzie

Zniesienia górnego limitu składek na ZUS nie będzie

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany wyrok w zakresie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem Trybunału, ustawa zmieniająca narusza Konstytucję RP, co oznacza, że od 1 stycznia 2019 r. nie nastąpi planowane zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek.

Zakres nowelizacji

Zgodnie z proponowanymi przepisami składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miały być odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta miała obowiązywać również w odniesieniu do składek płaconych za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Konsekwencją zniesienia limitu byłoby przede wszystkim znaczący wzrost kosztów płacy oraz mniejsze wynagrodzenie netto otrzymywane przez osoby których zarobki przekraczają tzw. próg 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zniesienie powyższego limitu nie wejdzie jednak w życie w związku z uznaniem przepisów ustawy za niezgodne z art. 7 Konstytucji RP.

Wyrok Trybunału

W wydanym 14 listopada 2018 r. wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że proponowane przepisy naruszają art. 7 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Trybunał podkreślił, że naruszenie choćby jednego przepisu ustawy zasadniczej eliminuje zaskarżone przepisy z systemu prawnego.

Co to dla mnie oznacza?

Wyrok Trybunału oznacza, że w przyszłości – tak jak obecnie – będzie obowiązywał limit składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Po przekroczeniu go, składki nie będą pobierane. Przyszłoroczny limit powinien być ogłoszony wkrótce. Należy jednak pamiętać, że – niezależnie od braku zniesienia limitu składek ZUS – rok 2019 przyniesie dodatkowe obciążenia dla firm w związku z wejściem w życie przepisów o PPK.

Źródło: PWC.pl