Home Aktualności Trybunał UE: Polskie władze naruszyły unijne przepisy dotyczące norm jakości powietrza

Trybunał UE: Polskie władze naruszyły unijne przepisy dotyczące norm jakości powietrza

Stwierdził ponadto, że wartości dopuszczalne dla stężenia pyłów PM10 były w Polsce przekraczane w sposób ciągły. 

– Sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – podkreślił Trybunał.