sobota, Luty 16, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "umiejętności przywódcze"

umiejętności przywódcze

Rola lidera jest coraz bardziej wymagająca, a wyzwania, z jakimi musi mierzyć się współczesny przywódca – znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek. Żyjemy w dobie ciągłych zmian, dlatego innowacyjność, umiejętność dopasowania się do zmieniającej się sytuacji, zdolność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, a także gotowość do pracy pod presją – to cechy potrzebne każdemu liderowi. Wyzwanie jest ogromne – zarówno dla przyszłych liderów, jak i dla organizacji.

Silne przywództwo oznacza obecnie więcej niż możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej – jest czymś, co odróżnia najlepsze firmy od pozostałych. Dlatego planowanie sukcesji jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji w przyszłości – tym bardziej, że świat ulega coraz szybszym i bardziej zaawansowanym zmianom, dyktowanym m.in. przez postępującą cyfryzację i automatyzację. Zarządzający już dziś powinni podjąć kroki, które przygotują biznes na przyszłość i pozwolą zidentyfikować pracowników, którzy obejmą w przyszłości kluczowe oraz najwyższe funkcje w firmie.

Odpowiedzialne i skuteczne zarządzanie organizacją nie polega jedynie na zapewnieniu schematów codziennych działań i odpowiadaniu na bieżące wyzwania rynku, lecz także na zbudowaniu solidnych fundamentów, niezbędnych do dalszego rozwoju – twierdzi Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Dotyczy to zarówno zarządu firmy, jak i menedżerów odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych obszarów biznesowych. To właśnie oni pełnią bardzo ważną rolę, jaką jest podtrzymywanie zaangażowania członków swoich zespołów – dodaje. Każda organizacja powinna dokonywać regularnych ocen potencjału menedżerskiego swoich pracowników i dawać szansę na rozwój tym, którzy odznaczają się kompetencjami niezbędnymi w dobie nieustających zmian.

POSZUKIWANIE NAJLEPSZYCH

Poszukiwanie talentów i predyspozycji przywódczych wewnątrz organizacji jest zwykle najlepszym działaniem. Niemal w każdej firmie znajdują się kompetentni i zaangażowani pracownicy z solidnym doświadczeniem, którzy w perspektywie kilku lat mogą się stać idealnymi liderami. Takie rozwiązanie pokazuje również zatrudnionym perspektywy pozostania w firmie i tego, jak w ciągu kilku lat może się potoczyć ich kariera. – Jest to nie tylko czynnik motywujący do związania się z pracodawcą na dłużej, ale także budujący przeświadczenie o możliwościach stałego rozwoju w strukturze organizacji. Co więcej, zaoferowanie pracownikowi ścieżki kariery, której celem będzie objęcie w firmie stanowiska menedżera czy członka zarządu, będzie dla niego tożsame z docenieniem jego zasług w rozwój organizacji – komentuje Agnieszka Kolenda.

Ocena wewnętrznego potencjału jest niezwykle istotna również w kontekście trudności, z jakimi mierzą się pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów. Jak wynika z tegorocznego raportu płacowego Hays Poland, kompetencje menedżerskie i kierownicze znajdują się na szczycie potrzeb rekrutacyjnych firm, z 32 proc. wskazań. Jednocześnie dla niemal co trzeciego pracodawcy (28 proc.) kompetencje menedżerskie znajdują się wśród kwalifikacji najtrudniejszych do pozyskania na obecnym rynku pracy. Pracodawcy stają przed podwójnym wyzwaniem – muszą nie tylko odpowiednio wcześniej zidentyfikować przyszłych liderów, ale także określić umiejętności, które okażą się niezbędne w perspektywie najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i pomogą zapewnić firmie sukces w przyszłości.

OTWARTOŚĆ, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Bez względu na zachodzące zmiany i postępującą cyfryzację, podstawowe umiejętności przywódcze pozostaną bardzo cenne w każdej firmie. Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz zdolność do inspirowania innych niezmiennie będą głównymi cechami poszukiwanymi u potencjalnych liderów. Jakie jeszcze cechy i umiejętności zadecydują o sukcesie przyszłego lidera? Z pewnością kluczowa jest umiejętność skutecznej i jasnej komunikacji z otaczającym środowiskiem.

O ile do niedawna menedżer musiał posiadać zdolność bezpośredniego komunikowania się ze swoim zespołem i partnerami biznesowymi, to współcześnie każdy ekspert powinien docierać także do odbiorców korzystających z internetowych kanałów wymiany informacji. Niezbędne jest przy tym zrozumienie sposobu funkcjonowania cyfrowego świata – podkreśla Agnieszka Kolenda.

Idealny menedżer powinien charakteryzować się także umiejętnością spojrzenia w szerszej perspektywie na biznes lub obszar, za który odpowiada. Pracodawcy mogą wiele zyskać podejmując współpracę z osobami posiadającymi zmysł przedsiębiorcy, które nie koncentrują się wyłącznie na realizacji miesięcznych czy rocznych celów, ale w swojej strategii biorą pod uwagę również takie aspekty jak rozwój biznesu i zwiększenie przychodów w perspektywie 10 lat, wdrożenie nowoczesnych technologii czy budowanie silnego zespołu.

Firmy mają często wątpliwości przed inwestowaniem we współpracę z aspirującymi przedsiębiorcami. Obawiają się, że osoby ze zmysłem przedsiębiorcy są zdolne do rozwoju wyłącznie pracując na własny rachunek, gdzie nie muszą odpowiadać przed nikim innym i swobodnie wdrażać w życie wszystkie swoje pomysły. – Może się wydawać, że przedsiębiorcza postawa zupełnie nie wpisuje się w charakter statecznej korporacji – zarówno w kontekście jednostki, jak i całej kultury organizacyjnej. Jednak nawet firmy o ugruntowanej pozycji na rynku są zmuszone do rozwijania nowych usług i coraz częściej oferują swoim liderom większą autonomię oraz możliwość realizacji własnych pomysłów – dodaje ekspertka Hays.

Biorąc jednocześnie pod uwagę, że organizacje muszą coraz szybciej reagować na zmiany zachodzące na rynku oraz dopasowywać swoją ofertę do bieżących potrzeb klientów – od liderów oczekuje się umiejętności szybkiej adaptacji i gotowości na zmiany w zakresie odpowiedzialności lub charakteru wykonywanych obowiązków. Kadra zarządzająca musi być pod tym względem elastyczna – przede wszystkim nie rozpatrywać ewentualnych zmian w kategorii zagrożeń, lecz traktować je jako szanse na rozwój i motywatory do poświęcenia większej wagi innym obszarom biznesowym.

Ostatnią, ale równie ważną kwestią jest praca zespołowa, która umożliwia przepływ informacji, wymyślanie innowacyjnych rozwiązań oraz pełne wykorzystanie biznesowych szans. Firmy które promują wśród pracowników kulturę współpracy i dzielenia się wiedzą pokazują wszystkim zatrudnionym, że indywidualny wysiłek każdego z nich przekłada się na osiągnięcie wspólnego, kluczowego dla firmy celu. Największą rolę w zachęcaniu do współpracy odgrywa kadra zarządzająca. Dlatego umiejętność i entuzjazm do pracy w zespole jest jedną z głównych cech poszukiwanych wśród menedżerów. Ich rolą powinno być zarówno dzielenie się posiadaną wiedzą i dbanie o rozwój swoich podwładnych, ale także włączanie ich w prace koncepcyjne.

Nowoczesne przedsiębiorstwa zmieniają się w zawrotnym tempie. W nadchodzących latach liderzy biznesu będą mierzyli się z koniecznością dostosowania strategii do aktualnej sytuacji na rynku oraz posiadać umiejętności, które obecnie są jeszcze niemożliwe do zidentyfikowania. Dlatego podstawowe kompetencje menedżerskie, takie jak pewność w działaniu, determinacja i proaktywna postawa powinny być kluczowymi elementami poszukiwanymi wśród kandydatów na stanowiska kierownicze.

Firmy rodzinne kojarzone są jako przedsiębiorstwa zarządzane nieprofesjonalnie. Tymczasem to właśnie czynniki rodzinności dodają im wiarygodności – mówi prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego dr Adrianna Lewandowska.

Jak wynika z raportu Instytutu Biznesu Rodzinnego (IBR) pt. „Firma rodzinna to marka”, przeszło 90 proc. zbadanych firm zadeklarowało, że ich właścicielami są rodziny. Według definicji przyjętej przez badaczy oznacza to, że w firmach tych większość głosów znajduje się w posiadaniu osoby fizycznej, która założyła przedsiębiorstwo lub nabyła w nim udziały, bądź w rękach jej małżonka, rodziców lub dzieci. Mimo to jedynie 36 proc. firm postrzega się jako rodzinne.

Prezes IBR dr Adrianna Lewandowska uważa, że tak duża rozpiętość pomiędzy dwiema zmiennymi świadczy o tym, iż potrzebne są działania zwiększające świadomość rodzinności. „To cel, jaki w konsekwencji tych badań stawia sobie Instytut Biznesu Rodzinnego” – dodała.

Inicjatorka projektu „Statystyka Firm Rodzinnych” podkreśliła, że negatywne postrzeganie przedsiębiorstw rodzinnych ma swoje korzenie w czasach komunizmu, gdy budowanie wielopokoleniowych firm nie było wpisane w strukturę gospodarki centralnie sterowanej. „Z tego powodu nadal kojarzone są one przez niektórych jako firmy, w których panuje nepotyzm. Szkoda, bo to właśnie czynniki rodzinności dodają przedsiębiorstwu wiarygodności i autentyczności” – stwierdziła.

Zdaniem Łukasza Tylczyńskiego, eksperta ds. badań i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego, powodem niedostrzegania rodzinności może być m.in. brak chęci do nieustannego myślenia o pracy lub brak umiejętności przywódczych i marketingowych. „W firmie rodzinnej niemal nieustannie trzeba być kilkoma osobami naraz. Niezwykle istotne jest również to, że wszystkie niepowodzenia w biznesie przenoszą się natychmiast na rodzinę, a każdy kryzys w rodzinie – na biznes” – dodaje.

Jak twierdzi dr Lewandowska, w czynniku rodzinności, z którym utożsamia się firma zawarty jest nie tylko potencjał wizerunkowy. Firmy zarządzane przez rodzinę właścicielską są postrzegane jako bardziej wiarygodne, autentyczne i zdeterminowane do dostarczania dobór i usług jak najwyższej jakości. „Firmy, które przyjmują tożsamość rodzinną mają też szansę lepiej przygotować się do zmiany pokoleniowej” – podkreśliła.

Według ekspertki Instytutu Biznesu Rodzinnego dr Marty Widz, za jedno pokolenie w Polsce może istnieć tyle samo firm rodzinnych, co w Europie Zachodniej – w Polsce aż 87 proc. właścicieli firm chce przekazać władzę w ręce krewnych. „Sukcesje wewnątrzrodzinne sięgają na Zachodzie zaledwie 35-40 proc. i wskazują silną tendencję spadkową. Przy takiej dynamice trendów za dwa pokolenia nasz kraj dwukrotnie wyprzedzi zachodnich sąsiadów w liczbie takich firm” – powiedziała.

Natomiast dr Lewandowska zwróciła uwagę, że polskie firmy są coraz bardziej świadome siły, która tkwi w rodzinności. „Właściciele coraz wcześniej uświadamiają sobie wagę przygotowania do procesu sukcesji i z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoczynają rozmowy z potencjalnymi sukcesorami. To ogromne wyzwanie, ale warto je podjąć. Od jego powodzenia zależy 183 mld złotych polskiego PKB w ciągu najbliższych 5 lat” – wyjaśniła.

Do grona właścicieli świadomych siły rodzinności zalicza się m.in. Kazimierz Wierzbicki, właściciel firmy Trefl S.A., która od początku swojego istnienia jest biznesem rodzinnym. „Jako właściciel chciałbym, żeby firma pozostała w rękach rodziny jak najdłużej, chociaż wiem, że w pewnym momencie nie będę miał już na to wpływu” – stwierdził.

Jego zdaniem zaletą prowadzenia biznesu rodzinnego jest wolność wyborów oraz dobre relacje z ludźmi. „Posiadanie własnej firmy jest zdecydowanie wygodniejsze w zarządzaniu, można też szybciej podejmować kluczowe decyzje. Cenię sobie również bliskość ludzi, gdyż to właśnie relacje mogą tworzyć trwały i uczciwy biznes. Istotne są również takie aspekty, jak możliwość rozmowy i czerpania inspiracji” – wyjaśnił.

Tymczasem właściciel firmy „Roleski” Marek Roleski uważa, że zakłady rodzinne dopasowują się do bieżącej sytuacji rynkowej, dzięki czemu mogą zyskać przewagę konkurencyjną. „Robimy to, co możemy, żeby zatrzymać w kraju najbardziej wartościowych młodych ludzi i dać im start życiowy, a potem stabilne zatrudnienie na godziwych warunkach i perspektywę rozwoju. Nie chodzi tylko o mnie i moich najbliższych, ale o wszystkich współpracowników” – zaznaczył.

Jak dodał, takie działanie przekłada się na atmosferę panującą w firmie i sprawia, że pracownicy zaczynają się z nią utożsamiać. „Pracownicy podchodzą do swoich zadań rzetelnie i bardzo sumiennie. Liczą na to, że ich dzieci będą mogły w przyszłości pracować w firmie, którą teraz współtworzą” – wytłumaczył.

Z kolei Ania Kruk, dyrektor kreatywna założonej wspólnie z bratem firmy jubilerskiej, zwróciła uwagę, że praca w firmie rodzinnej związana jest z nieustanną konfrontacją wartości rodzinnych z biznesem.

„Dlatego warto, by praca nie była tylko codziennym obowiązkiem, ale stwarzała możliwość realizacji własnych pasji. Oparcie biznesu na wartościach, które towarzyszą od lat rodzinie założycielskiej w prowadzeniu firmy, jest kluczem do stworzenia szansy na jej długowieczność” – powiedziała.

Dyrektor firmy Ania Kruk Sp. z o.o. podkreśliła, że istotną rolę na drodze do sukcesu firmy pełnią pracownicy, którzy pomagają budować dobry klimat. „Niezwykle ważne jest, by każdy pracownik utożsamiał się z misją i wizją przedsiębiorstwa” – zaznaczyła.

Raport pt. „Firma rodzinna to marka”, przygotowany przez ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego jest częścią projektu „Statystyka Firm Rodzinnych”, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu COSME (2014-2020).

Źródło: www.kurier.pap.pl,

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...