poniedziałek, Styczeń 21, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "rekrutacja pracowników"

rekrutacja pracowników

Jak efektywnie zatrudniać nowych pracowników? Czy kompetencje danego kandydata są właściwe w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje? Jaki potencjał posiada pracownik w rozwijaniu swoich umiejętności w obszarze zadań, jakie mu wyznaczono?  Na te i wiele innych pytań odpowiada, ukazująca się właśnie na rynku, publikacja Sabiny Nikodemskiej, dotycząca praktycznych aspektów projektowania i realizacji sesji AC|DC – Assessment & Development Center w praktyce.

Assessment & Development Center (AC|DC) określane jest często najbardziej precyzyjną, obiektywną i efektywną metodą oceny kompetencji kandydatów oraz obecnych pracowników. To kompleksowe podejście stosowane do oceny poziomu wiedzy, umiejętności, postaw i dopasowania zawodowego pracowników oraz opracowania dla nich ścieżek rozwoju. Na polskim gruncie jest ona coraz bardziej rozpowszechniana w dwóch odsłonach – jako narzędzie selekcji i oceny potencjału lub jako narzędzie diagnozy potrzeb rozwojowych. Szczegóły wdrażania procesu AC|DC pokazuje, ukazująca się właśnie na rynku, książka Sabiny Nikodemskiej „Assessment & Development Center – Projektowanie procesu i narzędzi oceny kompetencji”. Autorka, dzieląc się swoim prawie 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji procesów AC/DC, oceny kompetencyjnej, szkoleniu asesorów oraz koordynowaniu ich pracy, omawia podstawowe narzędzia i przybliża metodologię tworzenia ośrodka oceny kompetencji oraz rozwoju pracowników.

Książka powstała z myślą o wszystkich osobach, które chcą bliżej poznać Assessment & Development Center z perspektywy praktycznej, lub które mają już bazową wiedzę na ten temat, ale chcą się dowiedzieć, jak zaprojektować sesję oceny kompetencji i przygotować niezbędny do jej przeprowadzenia zestaw narzędzi diagnostycznych – mówi Ewa Walenda, redaktor naczelna magazynu „Personel i Zarządzanie”. W kolejnych rozdziałach czytelnik znajdzie informację o tym, jak efektywnie przygotować każdy etap procesu AC|DC: zbudować profil będący kryterium oceny, zaprojektować matrycę obserwacji, przygotować narzędzia do oceny zaplanowanych kompetencji, harmonogram sesji oraz raport dla uczestnika i sponsora procesu. Dodatkowo omówione zostały kwestie dotyczące praktycznych aspektów organizacji sesji oraz jej podsumowania  – dodaje Ewa Walenda.

Opracowanie zawiera szczegółowe opisy narzędzi stosowanych w projektach oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz liczne przykłady i komentarze dotyczące tego, co, kiedy i na jakich zasadach warto zastosować w praktyce. Szczególną uwagę poświęcono przygotowywaniu zadań symulacyjnych.  Opisane zostały różne ich typy, jak: zadania grupowe, interakcyjne, zadania indywidualne – ze wskazaniem, w pomiarze jakich kompetencji znajdują najlepsze zastosowanie i jakie mają ograniczenia. Przedstawiono również ogólny schemat tworzenia zadań oraz zaprezentowano liczne przykłady scenariuszy, które mogą stanowić inspirację do samodzielnego zaprojektowania symulacji podobnego typu.

Wszyscy eksperci, menedżerowie i specjaliści z obszaru HR, którzy zechcą przygotować swój zestaw narzędzi, znajdą szczegółowe wskazówki, jakie informacje i elementy powinna zawierać instrukcja dla uczestnika i asesora, aby zadanie sprzyjało ujawnieniu się oczekiwanych zachowań, umożliwiało obserwację i ocenę założonych kompetencji. Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy i dobrych praktyk w formie przewodnika dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i projektowanie sesji zarówno po stronie firmy realizującej taki proces dla swoich pracowników, jak również firmy, która dostarcza tego rodzaju usługę.

Nowe obszary zastosowania AC|DC

Utarło się mówić, że metoda AC|DC przeznaczona jest do rekrutacji kandydatów na wyższe stanowiska. Sam proces AC|DC jest niewątpliwie wymagający, czasochłonny, wieloetapowy i nierzadko kosztowny. Jednak przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów oraz kreatywności wnosi do obszaru rekrutacji zupełnie nowe możliwości. Dodatkowe korzyści związane z budowaniem wizerunku profesjonalnego pracodawcy mogą czerpać szczególnie te firmy, które zatrudniają młodych pracowników. Angażują się oni chętnie w realizację zadań, których kontekst jest bliski ich doświadczeniu czy sposobowi myślenia. Budują biznesplan dla nowego kompleksu rozrywki, rozwijają koncepty nietypowego start-upu lub budują założenia niekonwencjonalnej strategii marketingowej.

Coraz częściej zdarza się, że klasyczna formuła sesji, jako jednodniowego wydarzenia odbywającego się w zamkniętej przestrzeni z jasno zdefiniowanym scenariuszem i układem zadań, przenosi się  w inną przestrzeń niż sala konferencyjna lub szkoleniowa, jak las, przestrzeń budynku firmy, centrum handlowe, escape room czy nawet przestrzeń wirtualną, a poszczególne zadania i aktywności kandydatów bardziej przypominają zabawę, angażującą nieraz przez kilka dni grę polegającą na realizacji zleconych misji, niż poważne wyzwania o biznesowym charakterze – zaznacza Sabina Nikodemska, ekspert HR, menedżer HR, konsultant i asesor, autorka książki. – Ponadto wspierane są one wykorzystaniem nowych technologii. Misje do wykonania kandydat otrzymuje w specjalnie zaprojektowanej aplikacji na smartfona, a instrukcję do zadania ogląda w formie filmu na tablecie. Trend ten prawdopodobnie będzie się nadal rozwijać, stanowiąc odpowiedź na oczekiwania nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, a klasyczna sesja AC|DC może coraz częściej przekształcać się w projekty o charakterze grywalizacyjnym – dodaje Sabina Nikodemska.

Obecnie, kontekst i rodzaj zadań symulacyjnych wykorzystywanych podczas rekrutacyjno-selekcyjnych sesji AC|DC daje również wyjątkowe możliwości budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, który nie tylko rozumie oczekiwania nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, ale również aktywnego, kształtującego swoje otoczenie rynkowe podmiotu, który umiejętnie odczytuje aktualne trendy w budowaniu relacji z przyszłymi i dotychczasowymi pracownikami.

Portal Biznestuba.pl jest patronem medialnym wydawnictwa, a książka jest do kupienia na stronie: http://sklep.infor.pl/narzedzia-oceny-kompetencji.html – Polecamy!

Działania wizerunkowo-rekrutacyjne sieci restauracji prowadzone pod hasłem „Witamy w McDonald’s” przyniosły firmie zwycięstwo w konkursie HR Dream Team, zostały również wyróżnione w kategoriach Strategia Employer Branding i Kampania Internetowa w konkursie Employer Branding Excellence Awards.

McDonald’s mocno zainwestował w działania na rynku pracy. W efekcie opracowanej w ubiegłym roku strategii employer branding firma rozszerzyła grupę docelową m.in. o osoby dojrzałe, zwiększyła też nacisk na działania lokalne. Dużo uwagi poświęcono aktywnościom wewnętrznym – w ramach projektu „Angażująca rekrutacja” w ciągu sześciu miesięcy przeszkolono osoby odpowiadające za rekrutację we wszystkich 400 restauracjach.

Jak podkreśla Joanna Rosiak, Talent Acquisition Manager w McDonald’s odpowiedzialna za „Angażującą rekrutację”: „W trakcie warsztatów z kierownikami zmapowaliśmy elementy procesu rekrutacyjnego, ustaliliśmy, co możemy zrobić, żeby każdy kandydat na rozmowie w naszych restauracjach czuł się dobrze i komfortowo. Badania candidate experience, które regularnie prowadzimy, pokazują, że przyniosło to dobre rezultaty, kandydaci dobrze oceniają atmosferę i przebieg spotkań rekrutacyjnych w McDonald’s”.

Okazało się to dobrą receptą na sytuację na rynku pracy w branży handlowej i gastronomicznej, bo działania przynoszą konkretne efekty. W ciągu roku od rozpoczęcia pracy nad wdrożeniem strategii wzrosła ocena marki McDonald’s jako pracodawcy w badaniu prowadzonym wśród gości restauracji, firma zadebiutowała w pierwszej dziesiątce zestawienia Pracodawca Roku i zdobyła tytuł „Top Employers”, a przede wszystkim zdecydowanie zwiększyła liczbę aplikacji i pracowników. Już wcześniej kampania została nagrodzona w konkursie EB Kreator, gdzie zdobyła nagrodę główną za całokształt działań i wyróżnienia w kategoriach Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne, Kampania EB i Zakładka kariera.

Linki do przykładowych spotów stworzonych w ramach nagrodzonej kampanii:

https://www.youtube.com/watch?v=p1vpoUJyi8Q

https://youtu.be/1YD0zAWdUfs

Pracodawcom charakteryzującym się równym traktowaniem pracowników łatwiej jest pozyskać i zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów. Jest to szczególnie istotne w kontekście niedoboru talentów. Pracodawcy są tego świadomi, dlatego wspierają kobiety w opracowaniu i realizacji planów rozwoju kariery, co w wielu przypadkach przekłada się na większe zadowolenie z pracy zawodowej. Mimo to kobiety wciąż są nielicznie reprezentowane na stanowiskach wyższego szczebla, a 52% profesjonalistek dostrzega nierówne szanse na awans.

Firmy coraz częściej doświadczają trudności w rekrutacji specjalistów posiadających określone kompetencje. Zwiększona aktywność na rynku oznacza dla pracodawców dodatkowe wyzwanie, jakim jest zatrzymanie talentów w organizacji, a w przypadku odejścia wartościowych pracowników – szybkiego znalezienia zastępstwa lub rozwijania niezbędnych kwalifikacji obecnej kadry. Tymczasem kompetencje nie mają płci, a realizacja potencjału – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – powinno być kluczowym celem przedsiębiorców.

– Każdy pracownik powinien być oceniany przez pryzmat posiadanego doświadczenia zawodowego i umiejętności, a nie płci – argumentuje Paula Rejmer, Managing Director Expert Perm & Response w Hays Poland. – Mimo to nawet najbardziej kompetentne i doświadczone pracownice potrafią być pomijane w momencie przyznawania w firmie awansów, a kandydatki do pracy przegrywać z kandydatami o identycznych kwalifikacjach – dodaje. Na szczęście pracodawcy coraz częściej porzucają błędne i krzywdzące stereotypy, które traktują pracujące kobiety jako mniej dyspozycyjne. Dostrzegają też potencjał kobiet i wykazują się większą otwartością, rozpatrując ich kandydatury na stanowiska gwarantujące możliwości rozwoju, wzmacniając ich przedsiębiorczość oraz budując środowisko pracy, które umożliwia skuteczne łączenie roli zawodowej z rodzinną.

KOBIETY DOCENIAJĄ SWOJĄ ROLĘ W FIRMIE

W rezultacie kobiety zdają się dostrzegać zmianę w nastawieniu pracodawców, odważniej planując karierę zawodową oraz korzystając z możliwości dostępnych w miejscu pracy. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu Hays „Kobiety na rynku pracy”, mężczyźni są równie zadowoleni z zajmowanego obecnie stanowiska, co kobiety. Odpowiedzi „bardzo zadowalający” udzieliło kolejno 14% kobiet i 15% mężczyzn, a „zadowalający” 51% kobiet i 49% mężczyzn. To spora zmiana względem zeszłego roku, kiedy to odsetek kobiet usatysfakcjonowanych ze swojej roli w firmie był niższy niż w przypadku mężczyzn.

Może to wynikać z rosnącej świadomości firm i podejmowanych przez nie działań wspierających kobiety na rynku pracy. Coraz częściej publicznie podejmowana jest dyskusja o tym, że budowanie zróżnicowanych zespołów jest dla firm opłacalne. Z kolei kobiety coraz częściej podkreślają, że nie muszą zajmować najwyższego stanowiska, żeby realizować wartościowe projekty.

AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Pozytywne zmiany obserwowane są również w zakresie planowania ścieżki kariery – wobec 55% kobiet, które w zeszłym roku nie miały sprecyzowanego planu kariery, w tym roku jest to zaledwie 36%. Odwaga w myśleniu o swojej karierze w dużej mierze może wynikać z doświadczanego przez kobiety wsparcia ze strony organizacji. Pracodawcy najczęściej wspierają specjalistki, oferując im możliwość uczestnictwa w zewnętrznych kursach i szkoleniach oraz dokonując regularnej oceny wyników (po 69% odpowiedzi), organizując wewnętrzne szkolenia (52%), a także przedstawiając perspektywy awansu i ścieżki kariery w organizacji (43%). Uczestniczki badania w swoich odpowiedziach podkreślały także dostępność coachingu, co w kontekście ubiegłorocznych wyników stanowi nowość.

Jednak oferowane wsparcie nie zawsze okazuje się wystarczające lub wystarczająco widoczne w działaniach organizacji. – Z tegorocznego badania wynika, że co trzeci pracownik nie dostrzega pomocy w realizacji planu rozwoju, a co czwarty nie wie, na co może liczyć ze strony firmy i przełożonego. Brak wiedzy na temat istniejących rozwiązań i możliwości otrzymania wsparcia najczęściej wynika z nieodpowiedniej komunikacji – twierdzi Agnieszka Kolenda, Executive Manager w Hays Poland. – To ogromna strata dla organizacji, ponieważ inwestycje w rozwój pracowników mogą w tej sytuacji uniemożliwić uzyskanie oczekiwanych efektów – dodaje. Pozytywnym sygnałem jest jednak to, że kobiety otrzymują taką samą szansę na rozwój jak mężczyźni. Wszyscy pracownicy równie często mówią o wsparciu pod postacią doradztwa w planowaniu kariery i uczestnictwa w programach mentoringowych.

RÓŻNORODNOŚĆ TO SZERSZA PERSPEKTYWA

Różnorodność pozwala na tworzenie lepszych produktów i usług. Zespół zróżnicowany pod względem wieku, płci, wykształcenia i doświadczeń jego członków to także nowe sposoby rozwiązywania istniejących wyzwań i odkrywanie nowych obszarów biznesowych. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu, większość respondentów pracuje w zespołach, w których większość stanowią kobiety. Jednocześnie na czele firm najczęściej stoją mężczyźni, którzy pod względem liczebności dominują również w zarządach oraz kadrze zarządzającej wyższego szczebla.

Nadreprezentacja mężczyzn na najwyższych stanowiskach zarządczych nie jest jednak jedyną przeszkodą na drodze do równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pomimo obserwowanych pozytywnych zmian, kobiety wciąż częściej od mężczyzn dostrzegają nierówność szans na awans. Zdecydowanie rzadziej od mężczyzn są również przekonane o tym, że płeć nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia oferowanego pracownikom o podobnych kwalifikacjach (kolejno 35% kobiet i 74% mężczyzn). Respondentki jako przeszkody w rozwoju zawodowym niezmiennie wymieniają także trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim oraz pogodzeniem pracy z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu i przełożonych do kobiet na stanowiskach kierowniczych, kierowanie się stereotypami i brak zaufania.

Na szczęście coraz więcej sygnałów świadczy o poprawiającej się sytuacji. Firmy chętnie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania swoich pracownic. Coraz więcej organizacji realizuje inicjatywy wspierające rozwój zawodowy w miejscu pracy – bez względu na płeć. Pracodawcy widzą coraz wyraźniej, że różnorodność w miejscu pracy to jednak nie tylko dobra praktyka czy element odpowiedzialnego biznesu, ale też lepsze wyniki i kondycja spółki. Polityka różnorodności ma dobry wpływ na kulturę organizacyjną, reputację firmy oraz morale pracowników, co dostrzegają także respondenci badania.

 

Źródło: Raport Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2018”

W dobie niedoboru pracowników firmy szczególnie doceniają potencjał młodych ludzi, których w trakcie stażu mogą wyposażyć w niezbędne dla siebie kompetencje i umiejętności. Wakacyjne staże i praktyki to dla firm już nie pozyskanie chwilowego wsparcia w organizacji, a okazja do zatrzymania pracownika na dłużej – mówi Magdalena Krysta, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower.

Postawa i kompetencje miękkie kandydata kluczowe w procesie rekrutacji

W przypadku rekrutacji kandydatów do programów stażowych lub praktyk można wskazać kilka uniwersalnych kompetencji postrzeganych przez pracodawców, jako pożądane. Firmy doceniają osoby, które wykonują swoje obowiązki rzetelnie, potrafią pracować w zespole i są kreatywne. Pracodawcy zwracają też uwagę na otwartość kandydata na nowe zadania, chęć nauki oraz samodzielność. W niektórych branżach firmy mogą także wymagać konkretnych umiejętności – dla przykładu w międzynarodowych korporacjach można spodziewać się wymogu znajomości języka obcego, najczęściej angielskiego, gdyż przekłada się to wprost na zdolność wykonywania zadań już w trakcie praktyki czy stażu.

− Kluczem w rekrutacji praktykantów i stażystów są postawa i kompetencje miękkie kandydata. To je pracodawcy starają się weryfikować przede wszystkim, zdając sobie sprawę, że sama wiedza i umiejętności to kwestie drugorzędne, które dany kandydat będzie w stanie przyswoić już w miejscu pracy, mając odpowiednie przeszkolenie i wsparcie. Pracodawcy decydują się właśnie na pozyskanie osób o określonych kompetencjach, a nie gotowych umiejętnościach i samodzielnie „wyposażają” ich w trakcie praktyki czy stażu w potrzebne umiejętności – tłumaczy Krysta.

Praktyki i staże furtką do kariery zawodowej

Ekspert Manpower radzi, by od początku zatrudnienia staż lub praktykę traktować jak swoją pierwszą pracę. To również okazja nie tylko na zdobycie cennego doświadczenia, ale niejednokrotnie możliwość uzyskania stałej pracy. Z tego powodu warto zadbać o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rzetelnie przygotować się do rozmowy z rekruterem. − Po odbyciu praktyk kandydaci często otrzymują propozycję pracy i decydują się nawet zmienić tryb studiów na zaoczny, wiedząc jak cenne jest doświadczenie zawodowe na dzisiejszym rynku pracy. Ta forma zatrudnienia nie zawsze może być wynagradzana zgodnie z oczekiwaniami stażystów czy praktykantów, jednak daje możliwość na zaistnienie w danej firmie, pozyskanie kluczowych kompetencji i oswojenie się ze środowiskiem pracy. To również możliwość skonfrontowania wyobrażeń o pracy na danym stanowisku oraz sprawdzenia wiedzy teoretycznej nabytej w szkole czy na studniach z rzeczywistością, dzięki czemu można uniknąć błędnych decyzji zawodowych w przyszłości lub utwierdzić się w przekonaniu, że wybrana przez nas ścieżka kariery jest słuszna – dodaje ekspertka.

Stopa bezrobocia w sierpniu br. wyniosła 7 proc., wobec 7,1 proc. w lipcu br. – podał GUS.

Dobre dane z rynku pracy potwierdzają informacje, które płyną od pracodawców o coraz większym zapotrzebowaniu na pracowników. O braku kandydatów do pracy mówią głównie firmy z sektora handlowego . Podobne problemy zgłaszają też przedsiębiorstwa produkcyjne, dla których największym wyzwaniem staje się rekrutacja pracowników. Kandydaci albo rezygnują z zatrudnienia w trakcie procesu rekrutacji albo  nie zgłaszają się do pracy, gdyż w międzyczasie znaleźli ciekawszą ofertę.

Nadal pracodawcy zgłaszają niedobór kompetencji u kandydatów, co tłumaczy małą presję na wzrost wynagrodzeń. Przeciętnie w ostatnich miesiącach utrzymywały się one na podobnym poziomie i oscylowały pomiędzy 4.400 – 4.500zł, choć rok do roku wzrosły o 280zł. Potwierdza to gotowość firm do i zwiększenia płac, za którą musi iść wzrost kwalifikacji pracowników. Bez inwestycji w kadry wiele firm nie może rozwijać się na nowych rynkach i inwestować. Rozwiązaniem może być aktywizacja młodych między 20 a 24 rokiem życia, z których prawie 17% nie uczy się ani nie pracuje.

Dlatego dla stabilnego rozwoju polskich firm niezwykle ważne jest odpowiedzialne wydatkowanie środków z Funduszu Pracy. Zgodnie z założeniami na 2018 zmniejszone zostaną, prawie o połowę środki  na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to narzędzie pozwalające sfinansować większość – 80 procent – kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, a w przypadku małych firm 100%. Decyzja o zmniejszeniu budżetu KFS- u budzi kontrowersję tym bardziej, że środki często kończą się już w pierwszych dniach naboru. Dlatego zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe krytycznie ocenili ograniczenie wydatków z Funduszu Pracy na inwestycje w szkolenia pracowników.

 

Komentarz  Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan

Już ponad 45 proc. polskich pracodawców deklaruje coraz większy problem w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy – problem ten dotyczy również branży agencji zatrudnienia. Przy bezrobociu 8,2 proc. rynek potencjalnych kandydatów jest ograniczony – informuje Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.
Liczba pracowników tymczasowych
Liczba pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2016 roku wzrosła jedynie o 1 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku – firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tym okresie 132 tys. osób. W ilości godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent) zanotowaliśmy niewielki spadek na poziomie 2 proc.
Wśród agencji członkowskich nadal utrzymuje się bardzo wysoki odsetek umów o pracę na czas określony, aż 91 proc. pracowników tymczasowych zatrudnionych jest w tej formie.

Profil pracownika tymczasowego
Co ciekawe do 11 proc. wzrósł udział pracowników po 50 roku życia (o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku). Na niezmienionym poziomie 47 proc. pozostaje zatrudnienie kobiet. To dużo lepszy wynik od średniej europejskiej gdzie zatrudnienie kobiet wynosi 43 proc. Najwięcej pracowników – 76 proc. zatrudnionych jest w sektorze produkcyjnym.

Obroty agencji zatrudnienia
Rosną obroty agencji zatrudnienia, jednak już nie tak dynamicznie jak w poprzednich latach – w trzecim kwartale 2016 obroty firm członkowskich wyniosły 1,02 mld pln – w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 16 proc. Szacowana wartość całego rynku usług HR w Polsce w trzecim kwartale 2016 roku to 1,9 mld pln. To, że obroty rosną dużo szybciej niż liczba pracowników, czy liczba przepracowanych godzin wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników tymczasowych który w 2016 roku wyniósł średnio 6%.

Blisko 7,5 tys. agencji zatrudnienia w Polsce
Zdecydowanie największe wzrosty w branży odnotowaliśmy w liczbie agencji zatrudnienia w Polsce – w tym zakresie dynamika nie słabnie od lat, w grudniu na rynku działało 7439 podmiotów. Jednym z głównych powodów tak szybkiego wzrostu jest brak wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących działalność agencji zatrudnienia. W Europie więcej agencji działa jedynie w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w październiku i listopadzie br. rekordowo niski poziom i wyniosła 8,2 proc. To najlepszy wynik od maja 1991 roku. Jednocześnie coraz częściej mówi się o tworzącym się w Polsce rynku pracownika i problemach z nim związanych. Z badań przeprowadzonych przez Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych wynika, że nawet 2/3 rodzimych firm ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kadr. Specjaliści z obszaru HR twierdzą jednak, że problem często leży po stronie samych pracodawców, którzy nie nadążają za zmieniającymi się realiami rynku pracy.
Polska gospodarka potrzebuje obecnie fachowców, a o tych coraz trudniej.Mniejsze lub większe problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach komunikują firmy z niemal wszystkich branż.Brakuje inżynierów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych, techników, specjalistów IT, a także kierowców, księgowych i przedstawicieli handlowych.
– Kiedyś pracowników było na rynku bardzo dużo i jeżeli nawet pierwsza rekrutacja w firmie się nie udała, to następowała kolejna, przychodził kolejny pracownik i nie było to dla firmy dużym kosztem. Teraz, kiedy wchodzimy w rynek pracownika, musimy ponieść większy wysiłek, żeby znaleźć tego właściwego pracownika i czas rekrutacji się wydłuża – mówi Anna Węgrzyn, kierownik projektu mHR Biura Projektowania Systemów Cyfrowych.
Winien nie tylko rynek pracownika
Jak wynika z badania SARATOGA Human Capital Benchmarking, wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika na przestrzeni czterech lat wzrosły o 40 proc., a średni czas rekrutacji wynosi ponad 30 dni roboczych. Coraz większym problemem polskich firm stają się regionalne i lokalne rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę, trudności z dopasowaniem kompetencji do wymogów stanowiska, a także rosnące wymagania pracowników odnośnie płacy i warunków zatrudnienia. Problemy te szczególnie widoczne są w branży IT, która w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi i rozwojem licznych centrów usług dla biznesu, już dziś zgłasza deficyt ponad 50 tys. specjalistów. Jak twierdzi Urszula Puśko, IT Consultant w Relyon Recruitment& IT Services, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm specjalizujących się w rekrutacjach m.in. specjalistów IT, często problem leży po stronie samych pracodawców, którzy mają trudności z odnalezieniem się w realiach rodzącego się w naszym kraju rynku pracownika.
– Wielu polskich pracodawców sądzi, iż pracownik o pożądanych kwalifikacjach jest na wyciągnięcie ręki, natomiast realia często pokazują, że jest inaczej. Świadczy o tym fakt, iż na wiele stanowisk poszukiwania właściwego kandydata potrafią trwać wiele miesięcy. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatem stosowania zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, które ułatwiają dotarcie do odpowiednich kandydatów, spełniających wymagania co do danego stanowiska. Najlepsi specjaliści na rynku nie poszukują aktywnie pracy i trzeba do nich dotrzeć innymi kanałami. Dodatkową trudność dla pracodawców stanowi często nieznajomość panujących stawek. Warto nadmienić, iż te dynamicznie się zmieniają, w zależności od zapotrzebowania na danych specjalistów. Niedostosowanie do szybko zmieniającego się rynku może zatem spowodować, iż proces pozyskania właściwego pracownika znacząco się wydłuży– dodaje Urszula Puśko.
Agencje edukują pracodawców
W związku problemami z pozyskaniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach polscy przedsiębiorcy coraz częściej zlecają realizację procesów rekrutacyjnych wyspecjalizowanym firmom, które docierają do najlepszych kandydatów, wykorzystując wypracowane przez lata sieci kontaktów w różnych branżach. Rosnący popyt na tego rodzaju usługi znajduje swoje odbicie w dynamicznym rozwoju rynku firm rekrutacyjnych. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tylko w ubiegłym roku powstało ich niemal 1000. W bieżącym już ponad 800. Rozwojowi rynku agencji zatrudnienia sprzyja coraz mniejsze bezrobocie, ale również zapotrzebowanie na specjalistów z nowych obszarów. Chociażby w związku z coraz większą liczbą cyber ataków na systemy administracji publicznej i firm z sektora prywatnego, dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Pracodawcy zaś nie mają doświadczenia w tego typu rekrutacjach.
– Już nie tylko sektor bankowy i ubezpieczeniowy, ale również firmy z innych branż poszukują specjalistów lub ekspertów od bezpieczeństwa IT. Dla wielu z nich to pierwsze tego typu procesy rekrutacyjne i dotarcie do właściwych kandydatów bywa bardzo trudne. Czasami Klienci ustalają np. zakres obowiązków, którym spokojnie można by obdzielić dwie osoby. Wtedy rekomendujemy, że być może warto byłoby podzielić te kwalifikacje na dwa odrębne stanowiska, ponieważ znalezienie wszystkich pożądanych kompetencji w jednej osobie będzie bardzo czasochłonne i kosztochłonne, a nieraz wręcz niemożliwe. Podobnie jest z widełkami płacowymi. Znając dobrze rynek, potrafimy precyzyjnie określić stawkę, która obowiązuje na tego typu stanowiskach. Często doradzamy również ujawnienie większej ilości informacji na temat stanowiska, warunków pracy, pensji i przyznawanych benefitów. Należy pamiętać, że są to specjaliści i eksperci obecnie bardzo rozchwytywani na rynku, a udzielenie obszernej informacji o firmie, kulturze pracy oraz projektach, może im pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu oferty konkretnego pracodawcy –dodaje Urszula Puśko z Relyon Recruitment& IT Services.

Eksperci

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

Gołębia podwyżka: tak, jak chcieliśmy, choć może jednak nie

Za nami kolejne posiedzenie FOMC, z którego każdy wyciąga takie wnioski, jakie mu bardziej pasują. G...

Idą smutne święta… dla inwestorów

Jak na razie nie zanosi się, aby w te święta na inwestorów czekały prezenty. Globalna karuzela rozte...

Prognozy na 2019 rok – w gospodarce osłabienie, nerwowo na rynkach

Rok 2019 bez wątpienia będzie okresem globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie powinno ono...

Inwestorzy widzą tylko to, co chcą zobaczyć

Wygląda na to, że przed obawami o globalne spowolnienie rynki finansowe mogą uratować... skutki obaw...

AKTUALNOŚCI

Rekordowa sprzedaż obligacji skarbowych

12,7 mld złotych – za taką kwotę Polacy kupili w 2018 roku detaliczne obligacje skarbowe. To rekord....

Złe wieści, to dobre wieści – edycje chińska i brytyjska

We wtorek handel w Azji dla odmiany przynosi falę pozytywnego nastawienia, gdyż władze Chin wiedzą, ...

Inflacja hamuje zgodnie z planem

W grudniu inflacja wyniosła 1,1 proc., to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i jednocześnie na...

Jak polscy przedsiębiorcy mogą złagodzić skutki otwierania się niemieckiego rynku pracy?

Exodusu nie będzie, ale Polska stanie się dla Ukraińców krajem tranzytowym do Niemiec. Wielu przedsi...

WEI: Polska goni bogatą Europę, ale powinna mocno przyspieszyć

Polska konsekwentnie zmniejsza dystans dzielący nas od najbogatszych państw Unii Europejskiej, wynik...