środa, Grudzień 19, 2018
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "projekty unijne"

projekty unijne

Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy, ale nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału. Między innymi dlatego, że dobrych projektów po prostu brakuje. Co zatem decyduje o tym, że dany pomysł jest w stanie przerodzić się w wysokiej jakości projekt, a inny jest skazany na niepowodzenie? Dobry biznesplan to z pewnością kluczowy, ale nie jedyny składnik przepisu na sukces.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała niedawno, że choć sytuacja uległa znaczącej poprawie, to poziom wydatkowania unijnych funduszy nadal pozostawia wiele do życzenia. Taki wniosek płynie z kontroli przeprowadzonej w 2017 r.

Jak przypomina NIK, na lata 2014-2020 przewidziano dla Polski ok. 80 mld euro w ramach polityki spójności. Dlaczego tempo wydatkowania tych środków nie jest satysfakcjonujące? Wg NIK przyczyną są m.in. opóźnienia na szczeblu krajowym w zatwierdzaniu aktów prawnych i dokumentów strategicznych (od tego zależała możliwość ogłaszania naborów), ale także ograniczona liczba zgłoszonych projektów dobrej jakości i realizacja projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym.

5 kroków do udanego projektu

Od czego należy zatem zacząć?

Krok 1: Zweryfikuj pomysł

Dobry pomysł, innowacyjna koncepcja – bez tego, jak widać, nie ma mowy ani o biznesplanie, ani o wniosku o dofinansowanie projektu. Bardzo ważne jest jednak dokładne zweryfikowanie pomysłu. Idea, która w pierwszym momencie wydaje się nawet najbardziej wyjątkowa i obiecująca, po obiektywnym i „chłodnym” przeanalizowaniu oraz skonfrontowaniu jej z istniejącymi już rozwiązaniami, może ujawnić wiele wad.

Dobrą praktyką może być skonsultowanie koncepcji z zewnętrznymi ekspertami oraz dokładny research rynku. – Jeśli nasz pomysł ma zagospodarować pewną niszę, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co sprawia, że do tej pory nie była ona wykorzystywana? Czy kryje się w niej wystarczający potencjał ekonomiczny? A może są jakieś przeszkody organizacyjne, które sprawiają, że nawet najlepszy produkt nie będzie mógł tej niszy wypełnić?

Nie można zapominać o tym, jak na przedsięwzięcie wpłynie upływ czasu.  Nabór wniosków, ocenianie ich, podpisywanie umów z beneficjentami – to wszystko trwa. Przygotowując projekt musimy mieć świadomość, że do momentu, gdy rozpoczniemy jego realizację, może minąć nawet i rok. W obszarach takich, jak technologie, to cała epoka.

Krok 2: Zgromadź kadrę

Gdy mamy już pewność, że dana koncepcja jest warta zainwestowania czasu i środków, konieczne jest zagwarantowanie sobie odpowiedniego zaplecza kadrowego.  Organizacji nie da się stworzyć bez ludzi. Z mojego doświadczenia wynika, że lepszy efekt daje dostosowywanie struktury organizacji do ludzi niż na odwrót. Przy małej skali działalności przynosi to wręcz doskonałe efekty. Według mnie, rolą dobrego managera – bez względu na to czy chodzi o projekt, czy o bieżącą działalność firmy – jest właśnie budowanie takiej struktury, w której wszyscy będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

Warto również pomyśleć o zewnętrznych partnerach, którzy wniosą do projektu swoje know-how.  Bardzo cenne jest nawiązywanie, pielęgnowanie i rozwijanie współpracy firmy ze środowiskiem naukowym. Poza tym w wielu przypadkach dopuszczalne jest wybranie wykonawcy prac przed złożeniem wniosku. Wówczas można znaleźć solidnego partnera i korzystać z jego wiedzy oraz doświadczenia.

Krok 3: Zadbaj o formalności

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie, w jaki sposób przygotowywany będzie sam wniosek projektowy: samodzielnie – w ramach organizacji, czy raczej z pomocą zewnętrznej firmy konsultingowej. Przygotowanie projektu od strony formalnej wymaga gruntownego zapoznania się z warunkami konkretnego konkursu lub programu, wskazane jest też doświadczenie w formułowaniu tego typu wniosków. Należy przy tym pamiętać, że projekty oceniane są punktowo i warto dokładnie znać kryteria, jakie będą stosowane.

Krok 4: Pomyśl jak realista

Nie mniej ważna jest umiejętność pragmatycznego spoglądania na całokształt projektu już na tym etapie.

Czasami pojawia się pokusa, aby wszystkie założenia sformułować tak, by gwarantowały jak najwyższą liczbę punktów w danym konkursie, bez dogłębnej analizy tego, czy są wykonalne. Jeśli przedsiębiorca założy na przykład, że dzięki projektowi zatrudni określoną liczbę nowych pracowników, czy zwiększy obroty do pewnego poziomu, to firma konsultingowa nie jest w stanie tego zweryfikować. Są to przecież prognozy. Możemy tylko uczulać, by założenia były dobrze przemyślane. Należy znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co zapewnia wysoką punktację w danym konkursie, a tym co jest osiągalne.

Działania muszą być planowane również z uwzględnieniem tego, jak będzie później przebiegała ich realizacja. Na przykład, im więcej szczegółowych zadań, drobnych kosztów i zakupów zaplanujemy, tym więcej wysiłku będzie nas później kosztowało rozliczanie projektu. Warto to zoptymalizować na etapie przygotowania wniosku.

Krok 5: Bądź skuteczny aż do końca

Złożyliśmy solidnie opracowany wniosek. Czekamy na wyniki. W określonym terminie otrzymujemy pozytywną informację – nasz wniosek został zakwalifikowany i otrzyma dofinansowanie. Podpisujemy umowę i możemy przystąpić do wdrażania projektu. Szczęśliwe zakończenie? Tak, jeśli będziemy konsekwentni i skuteczni na każdym etapie realizacji. Przez cały ten czas należy bezwzględnie pamiętać o celach i wskaźnikach przewidzianych w projekcie, a także o zapisach dotyczących jego trwałości. Karą za uchybienia może być bowiem konieczność zwrotu części uzyskanego dofinansowania.  Niestety, nie można liczyć na elastyczne podejście. Modyfikacje argumentowane np. dostępnością nowej, lepszej technologii, zmianami na rynku, nie są akceptowalne.

 

 

Autor: Tomasz Niedziałek, prezes lubelskiej firmy EMBIQ

W poniedziałek rozpoczął się w Brukseli XV Europejski Tydzień Regionów i Miast, który zgromadził ponad 5 tys. uczestników związanych z samorządem terytorialnym z całej UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie, podczas którego przedstawiciele unijnych instytucji, europejskich samorządów, organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy mają okazję wymieniać się wiedzą na temat rozwoju gmin, miast i regionów.
Piętnastej edycji imprezy przyświeca hasło „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Wydarzenie obejmuje ponad 130 warsztatów i debat, a także ceremonię wręczenia nagród w konkursie na „najbardziej inspirujące i innowacyjne” projekty unijne RegioStars. Wśród finalistów konkursu są trzy polskie projekty i jeden międzynarodowy z udziałem Polski.
 W spotkaniu ma wziąć udział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
W nadchodzącym tygodniu zainaugurowana zostanie również koalicja na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r., której towarzyszyć będzie debata z udziałem komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriny Cretu.

Organizatorami wydarzenia są m.in. Europejski Komitet Regionów i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Sesje robocze koncentrować się będą wokół trzech tematów: „Budowanie odpornych miast i regionów”, „Regiony i miasta jako siła napędowa przemian” oraz „Wymiana wiedzy w celu uzyskania wyników”.
Poza Brukselą, w całej Europie od września do grudnia odbywają się lokalne imprezy towarzyszące w ramach inicjatywy Komitetu Regionów „Rozważania nad Europą”.
W zeszłym roku tytułem RegioStars w dwóch różnych kategoriach tematycznych nagrodzone zostały dwa polskie projekty: realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.

Już po raz ósmy wybieramy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poprzez promocję dobrych praktyk, konkurs pokazuje wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany.

Nagrody przyznawane są w siedmiu  kategoriach. W tegorocznej edycji są to:

  • Rewitalizacja;
  • Obiekt turystyczny;
  • Turystyka mobilna i wirtualna;
  • Turystyka aktywna;
  • Kultura i sztuka;
  • Miejsce przyjazne rodzinie;

O zwycięstwo rywalizować będzie 21 projektów wybranych spośród 195 zgłoszeń. Wybór laureatów w konkursie jest dwustopniowy. W pierwszym etapie, Kapituła Konkursu wytypowała projekty nominowane w każdej z kategorii. W drugim, wybierze 7 nowych Cudów Funduszy Europejskich.

Zwycięzców poznamy we wrześniu. Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, dyplom, pakiet materiałów promujących każdego z laureatów, a także liczne działania promocyjne. Konkurs będzie obecny także w internecie – zwycięski projekt wybierają też internauci. Już wkrótce będzie można oddawać swoje głosy.

Lista nominowanych

Kategoria „Obiekt Turystyczny”

Projekt: Kościański trakt rekreacyjny
Beneficjent: Gmina Miejska Kościan

Projekt: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce
Beneficjent: Miasto Poznań

Projekt: Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach
Beneficjent: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Kategoria „Rewitalizacja” 

Projekt: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej
Beneficjent: Gmina Miasto Ełk

Projekt: Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego
Beneficjent: Gmina Wrocław

Projekt: Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie
Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda

Kategoria „Kultura i Sztuka” 

Projekt: Budowa Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Beneficjent: Miasto Katowice

Projekt: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Beneficjent: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Projekt: Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – CRICOTEKA
Beneficjent: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Kategoria „Edukacja” 

Projekt: Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku
Beneficjent: Miasto Malbork

Projekt: Park rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim
Beneficjent: Gmina Janów Lubelski

Projekt: Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – etap 4
Beneficjent: Gmina Miasta Gdynia – Gdyńskie Centrum Innowacji

Kategoria „Turystyka mobilna i wirtualna” 

Projekt: Regionalny projekt turystyczny Doliny Bugu
Beneficjent: Miasto Siedlce

Projekt: Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Projekt: Śląski System Informacji Turystycznej
Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna

Kategoria „Turystyka aktywna” 

Projekt: Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku
Beneficjent: Miasto Białystok

Projekt: Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II
Beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto

Projekt: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie
Beneficjent: Gmina Olsztyn/ Urząd Miasta Olsztyna

Kategoria „Miejsce przyjazne rodzinie” 

Projekt: Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno–kulturowych zasobów w działalność turystyczną – PODRÓŻ DO ETNOBAJKI
Beneficjent: Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Państwowe Muzeum Literacko-Krajoznawcze w Gudziewiczach Gimnazjum nr 1 w Grodnie

Projekt: Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia
Beneficjent: Gmina Nowa Słupia

Projekt:Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z Ekspozycją Giganty Mocy
Beneficjent: Miasto Bełchatów

 

Na zdjęciu Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

Eksperci

Idą smutne święta… dla inwestorów

Jak na razie nie zanosi się, aby w te święta na inwestorów czekały prezenty. Globalna karuzela rozte...

Prognozy na 2019 rok – w gospodarce osłabienie, nerwowo na rynkach

Rok 2019 bez wątpienia będzie okresem globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie powinno ono...

Inwestorzy widzą tylko to, co chcą zobaczyć

Wygląda na to, że przed obawami o globalne spowolnienie rynki finansowe mogą uratować... skutki obaw...

PPK to nie nowe OFE, dajmy im szansę

Proces legislacyjny w Polsce od dawna budzi niemałe kontrowersje, ale pomysłodawcom ustawy o Pracown...

Koniec jednego, początek drugiego

Koniec miesiąca i start szczytu G20 nakładają się na siebie, co może przynieść wszystko i nic w kwes...

AKTUALNOŚCI

Koniec nadwyżki w handlu zagranicznym

Od 2015 r. Polska utrzymywała nadwyżkę w wymianie międzynarodowej. Rok 2018 polski handel zagraniczn...

Historyczny moment: Ameryka niezależna energetycznie

Gdy wszyscy oczekiwali na komunikat OPEC na temat redukcji podaży ropy naftowej, pojawiła się znaczn...

Co nam zostanie po COP 24?

 Od kilku dni w Katowicach goście z całego świata dyskutują o możliwościach i regułach wdrożenia por...

Będą kolejne referenda w sprawie opuszczenia UE? Nie Polska i Węgry, ale…

Nie Polska czy Węgry, ale Włochy i Grecja są najbliższej wyjścia z Unii Europejskiej. Londyński bukm...

Elektroniczne faktury zdominują wkrótce rynek rozliczeń

Elektroniczne faktury mają za kilka lat zdominować rynek rozliczeń. Polscy przedsiębiorcy jednak do ...