środa, Styczeń 17, 2018
Home Tagi Wpis otagowany "Poczta Polska"

Poczta Polska

Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy celnej przesyłek pocztowych. Usprawni ono obsługę celną rosnącej liczby przesyłek w pocztowym ruchu międzynarodowym.

Ustalone nowym porozumieniem zmiany we współpracy dostosowują obszar formalności celnych w obrocie pocztowym do unijnych oraz krajowych przepisów prawa celnego, związane są też z koniecznością dostosowania do zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

– Celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie zasad dokonywania zgłoszeń celnych w tym obrocie. Ścisła współpraca organów KAS i pocztowych jest niezbędna do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza w dobie nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój zamówień internetowych i związany z nim wzrost liczby przesyłek sprowadzanych z zagranicy. Wspólnie musimy dbać o ochronę rynku, eliminując zagrożenia i potencjalne nieprawidłowości, ale także usprawniając procedury, tam gdzie jest to możliwe  – powiedział wiceminister Marian Banaś.

BGKN w ramach programu Mieszkanie plus może wybudować kilka tysięcy lokali na gruntach należących do Poczty Polskiej – powiedział PAP członek zarządu Poczty Paweł Skoworotko. Dodał, że bank może skorzystać obecnie z 16 ha gruntów m.in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku czy we Wrocławiu.

Jak powiedział Skoworotko, Poczta Polska podpisała w maju br. z BGK Nieruchomości umowę ramową, w której wskazano pięć dużych nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie plus. „To dwie działki w Warszawie oraz po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku – łącznie o powierzchni ponad 9 hektarów” – dodał.

„W lipcu br. podpisaliśmy już umowę inwestycyjną, której zamierzeniem jest budowa około 750 mieszkań na warszawskich Odolanach, na terenie 5,8 ha, przy ul. Worcella i Sowińskiego. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie prac związanych z powołaniem spółki celowej, do której aportem wniesiemy nieruchomości. Drugim partnerem będzie oczywiście BGKN” – zaznaczył. Jeśli spółka celowa otrzyma „warunki zabudowy”, to budowa na tym terenie powinna rozpocząć się pod koniec III kwartału 2018 roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2020 roku.

Dodał, że trwają uzgodnienia robocze z miastem Warszawa i Urzędem Dzielnicy Wola. „Pierwotnie zakładano budowę w tym miejscu około 1,1 tys. mieszkań, ale trzeba to było skorygować, ponieważ miasto Warszawa opracowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, zakładający na znacznej części działki przy ulicy Worcella budowę ulic, zieleń oraz inwestycję oświatową, np. szkołę” – mówił. „Obecnie, według wstępnej koncepcji zabudowy, zakładamy, że na Odolanach powstanie ok. 750 mieszkań” – powiedział Skoworotko.

Jak zaznaczył, uzgadniane są również sposoby wyjścia Poczty Polskiej ze spółki celowej. „Albo zbędziemy swoje udziały na rzecz BGKN, albo – po wybudowaniu mieszkań – możemy przejąć lokale, a następnie zbywać je sami lub sprzedać je innemu operatorowi. W ten sposób zarobimy na tej nieruchomości” – tłumaczył.

Powiedział, że BGKN wyraził także wolę zakupu 3-hektarowej nieruchomości Poczty we Wrocławiu, przy ul. Kolejowej. „Na tym etapie wyłaniamy rzeczoznawcę, który ma oszacować wartość tego terenu” – wskazał.

Po częściowym otwarciu rynku pocztowego w styczniu 2013 roku przywracana jest obecnie monopolistyczna pozycja Poczty Polskiej i ograniczana jest konkurencja na rynku przesyłek listowych. Jednocześnie odwracany jest trend pozytywnych, choć powolnych zmian w działalności Poczty Polskiej. Pod wpływem konkurencji, Poczta Polska podniosła jakość usług, co było widoczne chociażby we wzroście odsetka uwzględnianych reklamacji w latach 2013-2015.

Głównym celem nowelizacji ustawy Prawo pocztowe przedstawionej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w lutym br. jest przyznanie operatorowi wyznaczonemu wyłączności na dostarczenie przesyłek w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Tym samym Poczta Polska, będąc operatorem wyznaczonym do końca 2025 roku, nie będzie w tym obszarze poddana presji konkurencji rynkowej. Z powodu tej nowelizacji koszty ponoszone przez sądy i urzędy mają wzrosnąć według samego projektodawcy o niemal miliard złotych do 2019 roku.

Według ostrożnych szacunków w 2019 roku 39% przychodów z rynku przesyłek listowych pochodzić będzie z zastrzeżonych dla Poczty Polskiej przesyłek sądowych i administracyjnych. Ponieważ rynek przesyłek listowych jest rynkiem schyłkowym, może to oznaczać, że tym samym zostanie pogrzebana ostatnia szansa na rozwinięcie na nim konkurencji. W takiej sytuacji osłabnie presja na spadek cen (albo ograniczanie ich wzrostu) w obszarze innych usług świadczonych przez Pocztę Polską, o czym niedawno przekonały się samorządy – do wielu przetargów nikt poza Pocztą Polską się nie zgłosił, w wyniku czego państwowy operator byłw stanie ustanowić ceny nawet o 87% wyższe niż wcześniej.

W kwietniu br. wiceminister infrastruktury i budownictwa potwierdził to, że Poczta Polska – wbrew planom sprzed kilku lat – nie wejdzie na giełdę i pozostanie stuprocentową własnością Skarbu Państwa. Badania pokazują, że sprywatyzowani operatorzy pocztowi w Holandii, Niemczech, Austrii i Belgii zaczęli, po prywatyzacji, modernizować swoją działalność, szukać nowych obszarów działalności, zmniejszać zatrudnienie i zwiększać rentowność. Ponadto nawet sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Poczty Polskiej przez Skarb Państwa i wejście operatora na giełdę zwiększyłoby jego transparentność.

 

Źródło: for.org.pl

Od 1 marca Poczta Polska rozpoczyna realizację trzyletniego kontraktu na obsługę korespondencji sądowej. To kolejny krok w kierunku pełnienia przez Pocztę roli narodowego operatora cyfrowego. Od listopada firma testuje aplikację „Mobilny Listonosz”, która będzie wykorzystywana na potrzeby obsługi korespondencji sądów, a w niedalekiej przyszłości stanie się platformą skupiającą wiele innowacyjnych usług Poczty Polskiej.

Poczta Polska szacuje, że w ciągu trzech lat obowiązywania kontraktu dostarczy m.in. ponad 170 mln listów poleconych nadanych przez sądy. Już od początku marca w obrębie 76% kodów adresowych na terenie Polski doręczanie przesyłek sądowych będzie odbywało się z wykorzystaniem tabletów i dedykowanej aplikacji „Mobilny Listonosz”. Aplikacja jest przystosowana do wymogów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Do końca sierpnia, zgodnie ze specyfikacją przetargową Poczta zapewni usługę EPO na obszarze 100% kodów adresowych.

1 marca 2016 r. to będzie dobry dzień dla polskiego sądownictwa i Poczty Polskiej. Obsługa tego wrażliwego obszaru funkcjonowania państwa wraca do narodowego operatora – powiedział Łukasz Kulesza, odpowiedzialny za projekt „Mobilny Listonosz” w Poczcie Polskiej.

Poczta Polska niezbędny element infrastruktury państwa

Realizacja kontraktu na obsługę polskich sadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, to kolejny krok w kierunku pełnienia przez Pocztę Polską roli narodowego operatora cyfrowego. Dysponuje ona odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz siecią placówek, aby wspierać administrację w procesie cyfryzacji usług publicznych. Poczta Polska jest w stanie zapewnić zintegrowany wielokanałowy dostęp do e-usług dla 100% mieszkańców kraju.

Poczta Polska na drodze innowacyjności

Od listopada 2015 r. w Poczcie trwał pilotaż projektu „Mobilny Listonosz”. Testowana aplikacja będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby obsługi korespondencji sądów, ale w niedalekiej przyszłości stanie się platformą skupiającą wiele innowacyjnych usług Poczty Polskiej. Aplikacja dostępna na tabletach i smartfonach otwiera przed Pocztą możliwość zdalnego świadczenia zupełnie nowych jakościowo usług i znacząco zwiększa jej konkurencyjność na krajowym rynku pocztowo-kurierskim.

„Mobilny Listonosz” wraz z projektami przygotowującymi Pocztę Polską do obsługi kontraktu z Ministerstwem Sprawiedliwości to chyba najbardziej ambitny program w całej historii Poczty. Patrząc tylko na stronę informatyczną, widzimy że narzędzie to składa się z 17 różnych rodzajów komponentów. Jednak już dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że dysponujemy rozwiązaniem, stanowiącym dobrą trampolinę w świat cyfrowy – powiedział Tomasz Jeruzalski, dyrektor odpowiadający za programy kluczowe w Poczcie Polskiej.

Tablety pozwolą na świadczenie usług finansowych, przyjmowanie płatności za rachunki, sprzedaż usług ubezpieczeniowych, doręczanie przekazów pocztowych. To nie koniec możliwości – pracownicy Poczty będą mogli w terenie pozyskiwać leady sprzedażowe, budować bazy danych z wykorzystaniem geotagowania, przeprowadzać badania marketingowe i przyjmować elektroniczne płatności.

Co więcej, urządzenia mobilne pozwolą usprawnić pracę i ułatwią zarzadzanie firmą. Listonosze będą mogli pobierać dane przed wyjściem w rejon doręczeń oraz rozliczać się z pracy po jej zakończeniu.

Zastosowanie aplikacji „Mobilny Listonosz” w Poczcie Polskiej to przykład podążania za międzynarodowymi trendami w branży logistycznej – obecnie różne modele mobilnej obsługi klientów są wykorzystywane przez największe europejskie firmy pocztowe.

 

Poczta Polska

Poczta Polska w konsorcjum z Orange Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe (operator platformy Envelo), wygrała właśnie przetarg organizowany przez Polską Grupę Energetyczną Obrót SA (PGE) na przygotowywanie i dostarczanie do klientów faktur i korespondencji w formie przesyłek listowych i elektronicznych.

Poczta Polska razem z firmami w konsorcjum będzie przez kolejne dwa lata dostarczać faktury i przesyłki listowe i elektroniczne do klientów PGE. Wartość kontaktu to blisko 32 mln złotych.

Realizacja usług na rzecz PGE została podzielona pomiędzy Konsorcjantów w taki sposób aby wykorzystać posiadane przez te podmioty kompetencje i doświadczenie – Poczta Polska będzie odpowiedzialna za doręczanie przesyłek, Poczta Polska Usługi Cyfrowe udostępni platformę Envelo umożliwiającą przygotowanie dokumentów oraz wysyłkę e-faktur, natomiast Orange Polska zrealizuje wydruk faktur i innej dokumentacji zleconej przez PGE.

Cieszymy się z wyboru dokonanego przez PGE. To wyraz zaufania dla Poczty Polskiej, która dziś jest jedyną firmą na rynku pocztowym zdolną do świadczenia dobrych i bezpiecznych usług pocztowych na terenie całego kraju – mówi Łukasz Gołębiowski, dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Poczta Polska poza PGE doręcza także przesyłki listowe dla klientów Tauron SA i ENEA SA. W przypadku ENEA SA jest to około 2 mln listów poleconych, 5 mln przesyłek nierejestrowanych i kilka tysięcy przesyłek kurierskich, głównie na terenie kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wartość tej trzyletniej umowy wynosi prawie 35 ml zł.

 

Poczta Polska

Poczta Polska rozszerza współpracę z operatorem Stacja z Paczką na odbiór przesyłek na stacjach paliw PKN ORLEN. Dla odbiorców oznacza to dostęp do przesyłek 7 dni w tygodniu oraz możliwość doręczenia nawet w 24 godziny od nadania.
Od 19 października każdy klient Poczty Polskiej będzie mógł nadawać przesyłki kurierskie: Pocztex Ekspres 24 i Pocztex Kurier 48 standard oraz paczkowe: PACZKA24, PACZKA48 z opcją ich odbioru na blisko 1 000 stacjach paliw ORLEN w całym kraju, czynnych 7 dni w tygodniu, w przeważającej większości 24 godziny na dobę. Z usługi z opcją odbioru na stacjach ORLEN korzystają klienci biznesowi Poczty Polskiej, którzy wysyłają paczki za pośrednictwem aplikacji Elektroniczny Nadawca bezpośrednio w placówkach pocztowych.
W pierwszym etapie współpracy, od kwietnia 2015 roku udostępniona została możliwość odbioru na stacjach paliw PKN ORLEN przesyłek Pocztex Kurier 48. Zgodnie z planowanym rozwojem sieci punktów odbioru, obecnie Poczta Polska zwiększa funkcjonalność rozwiązania włączając usługi paczkowe i kolejny serwis kurierski.
– Współpraca Poczty Polskiej i operatora Stacji z Paczką zapewniła unikatowy – w skali kraju i jednocześnie w Europie Środkowo-Wschodniej – system odbioru przesyłek, szczególnie w odniesieniu do branży e-commerce – mówi Sławomir Żurawski, dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Pionie Klienta Biznesowego w Poczcie Polskiej.
Dzięki umowie z Dazumi, operatorem Stacji z Paczką, Poczta Polska powiększyła sieć punktów odbioru przesyłek o blisko 1 000 dodatkowych lokalizacji na stacjach paliw PKN ORLEN. W sumie, obecnie sieć Poczty Polskiej w opcji „odbiór w punkcie” obejmuje łącznie ponad 5 100 punktów (placówki Poczty Polskiej i stacje paliw PKN ORLEN), spośród których niemal 20% stanowią punkty całodobowe.
Usługi paczkowo-kurierskie Poczty Polskiej z opcją odbiór w punkcie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów. Liczba tak odbieranych przesyłek wzrosła od 2013 roku o blisko 500 procent.

Większość sklepów internetowych w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa. Zatrudniają od dwóch do dziewięciu pracowników. Miesięcznie wysyłają kilkaset przesyłek z e-zakupami. Niemal wszystkie e-sklepy prognozują dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce. To wnioski z badania przeprowadzonego we wrześniu 2015 r. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia pokazuje energię i młodość polskiej branży e-commerce. 39% ankietowanych sklepów internetowych powstało w latach 2010 – 2013. Tylko 26% ma więcej niż 10 lat. Dominującą formą organizacyjną jest jednoosobowa działalność gospodarcza (62%), 19% sklepów to spółki z o.o., a 7 % to spółki jawne. Większość firm (53%) można zaliczyć do kategorii mikroprzedsiębiorstw, ponieważ zatrudniają od dwóch do dziewięciu pracowników. W przypadku kolejnych 17% jedynym ich pracownikiem jest właściciel, natomiast 22% sklepów e-commerce zatrudnia miedzy 10 a 50 osób. Do kategorii średnich i dużych przedsiębiorstw (zatrudniających 50 i więcej pracowników) zalicza się tylko 9% przebadanych podmiotów.

Rynek będzie rósł

Prawie badanych połowa sklepów wysyła miesięcznie kilkaset przesyłek. 13% ma mniej niż 100 zamówień miesięcznie, a tylko 6% więcej niż 5 tys. Co warte odnotowania, aż 43% przebadanych firm prowadzi sprzedaż jedynie przez internet. W przypadku kolejnych 32% sklepów tradycyjne kanały sprzedaży odpowiadają za mniej niż 30% przychodów. W kolejnych latach ten trend będzie się prawdopodobnie pogłębiał, ponieważ aż 98% właścicieli sklepów prognozuje dalszy dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce.

Prawie 60 % e-sklepów wybiera usługi Poczty Polskiej

Najpopularniejszym operatorem logistycznym wśród e-Gazel jest Poczta Polska, z której usług korzysta ponad połowa badanych firm. Usługi Poczty wybierają najchętniej firmy, prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie ponad 90% badanych firm zadeklarowało, że korzysta z usług firm kurierskich. Wśród najpopularniejszych operatorów, podobnie jak w poprzednim roku, można wymienić: DPD, UPS, DHL. Z usług Pocztexu korzysta 14% firm, co razem z usługami Poczty daje w sumie 57% firm e-commerce, korzystających z usług Poczty Polskiej.

Klienci za e-zakupy płacą przelewem

Wśród klientów firm, które uczestniczą w rankingu najpopularniejszą formą zapłaty za zakupy są przelewy bankowe. Wskazała na nie niemal połowa badanych. Popularnością cieszą się również serwisy typu PayPal oraz przesyłki pobraniowe, które wskazuje ok. 1/5 respondentów. Popularność płatności za pobraniem, pomimo jej wyższego kosztu w porównaniu do np. płatności przelewem bankowym może wynikać z wciąż niskiego zaufania klientów do zakupów przez sieć. Płatność za pomocą pobrania daje im poczucie kontroli nad procesem zakupu. 2/3 badanych firm korzysta ze specjalistycznych platform internetowych, zapewniających obsługę e-sklepu. Połowa badanych firm korzysta z bankowości mobilnej oraz otrzymuje od kontrahentów e-faktury (natomiast 43% wystawia je klientom). Jedynie 13% badanych firm korzysta z kredytów online.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach E-gazel Biznesu, rankingu małych i średnich firm prowadzących działalność e-commerce. Kryteriami, które uwzględniano podczas jego tworzenia, było osiągnięcie przez firmę zysku w 2014 r. oraz wzrost przychodów w latach 2013-2014. Z rankingu wykluczono sklepy, które w 2014 r. osiągnęły przychód przekraczający 100 mln zł oraz podmioty, których przychód w 2013 r. był niższy niż 50 tys. zł.

Organizatorem drugiej już edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce jest „Puls Biznesu”, firma ARC Rynek i Opinia jest autorem rankingu, a Poczta Polska, Bank Pocztowy, Mastercard i BIG InfoMonitor są  partnerami projektu.

Badanie zrealizował Instytut ARC Rynek i Opinia, specjalizujący się w projektach dla firm z branży e-commerce. Łącznie przeprowadzono 253 unikalne ankiety z e-firmami.

źródło: Poczta Polska

Poczta Polska do 2020 roku chce osiągnąć 100 proc. wzrost przychodów w segmencie paczek, przesyłek kurierskich i usług logistycznych dla branży eCommerce. Znaczący udział w tym obszarze ma przynieść operatorowi narodowemu obsługa mieszkańców małych miast i wsi, którzy – wbrew obiegowym opiniom – równie często, jak mieszkańcy dużych i średnich miast robią zakupy przez internet, wydając w sieci podobne kwoty.

Powyższej tezy dowodzą wyniki badań „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców wsi i małych miast” oraz „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców średnich i dużych miast”, przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Poczty Polskiej.

Zgodnie z przytoczonymi badaniami, najchętniej kupowanym towarem – bez względu na miejsce zamieszkania – jest odzież i obuwie, nabywane przez średnio 70 proc. internautów głównie na aukcjach internetowych. Mieszkańców miast i wsi nie różnicuje również motywacja, co do zakupów w sieci. Niezmiennie jest to korzystna oferta cenowa oraz możliwość zakupów w dowolnym czasie.

Dysproporcje pojawiają się dopiero na poziomie odbioru e-zakupów. Oferta operatorów paczkowo-kurierskich, o ile ciekawa i szeroka w dużych i średnich miastach, o tyle nie obejmuje w pełnym zakresie – trudnych i kosztownych pod względem obsługi logistycznej – małych miejscowości i wsi.

***

Wyniki badań zleconych przez Pocztę Polską wskazują, że łącznie 25 proc mieszkańców dużych i średnich miast oraz niemal jedna czwarta e-klientów (24 proc.) z małych miejscowości i wsi robi zakupy internetowe raz w tygodniu. Jednocześnie, aż 75 proc. kupujących z małych miast i 63 proc. ze wsi – w porównaniu do 72 proc. dla dużych i 75 proc. wskazań dla średnich miast – kupuje w sieci przynajmniej raz w miesiącu.

Najpopularniejszą formą e-zakupów, wśród badanych na zlecenie Poczty Polskiej internautów, są aukcje internetowe, na których kupuje średnio 7 na 10 osób z małych i średnich miast oraz wsi i 6 na 10 mieszkańców dużych miast. Niewielkie różnice można zauważyć również w odniesieniu do wyboru sklepów internetowych jako miejsca zakupów w sieci – zgodnie z raportem Poczty Polskiej tę opcję wybiera 28 proc. e-klientów z małych i średnich miast, 27 proc. mieszkańców wsi i 35 proc. osób pochodzących z dużych miast. Poza tym, 5 proc. mieszkańców aglomeracji miejskich kupuje na portalach oferujących zakupy grupowe, względem zaledwie 1 proc. wskazań dla każdej z pozostałych kategorii badanych.

Badania Poczty Polskiej dotyczące preferencji e-zakupowych internautów, z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania, dowodzą, że głównym motywem robienia zakupów przez internet jest w pierwszej kolejności korzystna oferta cenowa (od 71 proc. do 75 proc. wskazań), a zaraz potem możliwość zrobienia zakupów w dowolnym czasie (od 65 proc. do 73 proc. wskazań). Jedynie mieszkańcy małych miast wskazują jako główny argument oszczędność czasu (72 proc.), a na drugim – dowolność w kontekście czasu robienia e-zakupów. Atrakcyjna cena w ich przypadku znalazła się dopiero na trzeciej pozycji (67 proc.).

Gdziekolwiek mieszka, płaci podobnie
Wydatki internautów na zakupy w sieci

Badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowane dla Poczty Polskiej w maju i czerwcu 2015 roku, wskazują na podobne preferencje e-klientów w zakresie wydatków ponoszonych na zakupy w internecie. Średnio 4 na 10 badanych internautów, bez względu na miejsce zamieszkania, jednorazowo wydaje w sieci kwotę od 100 do 249 zł. Jednocześnie niemal 10% e-konsumentów z małych i średnich miast, 6 proc. internautów z dużych miast i 4 proc. ankietowanych mieszkańców wsi deklaruje średni, jednorazowy poziom wydatków na e-zakupy powyżej 250 zł. Co ciekawe – zakupy na kwotę większą niż 500 zł robi porównywalna liczba badanych: 1 proc. mieszkańców średnich miast, 2 proc. e-klientów ze wsi i po 3 proc. obywateli małych i dużych miast.

Zgodnie z wynikami badań prezentowanymi przez Pocztę Polską , aż 70 proc. mieszkańców najmniejszych miejscowości miejskich korzysta podczas e-zakupów z opcji płatności on-line. W przypadku mieszkańców wsi preferowaną formą jest nadal przelew bankowy przez internet. W ten sposób za zakupy płaci 64 proc. badanych e-klientów.

Gdziekolwiek mieszka, e-koszyk podobny
Zakupy w sieci wg asortymentu

Badanie „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców wsi i małych miast”, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na rzecz Poczty Polskiej, wskazują, że e-klienci z najmniejszych miejscowości najczęściej kupują przez internet porodukty o niedużych gabarytach, w tym odzież i obuwie, na których zakup w sieci decyduje się 66% mieszkańców małych miast względem 58% badanych z aglomeracji miejskich. Co ciekawe – odsetek osób z miejscowości wiejskich, kupujących odzież i obuwie przez internet, jest taki sam (58%), jak w przypadku mieszkańców dużych miast.

Podobną zależność widać w zakresie artykułów niemowlęcych. Na ich zakup przez internet decyduje się prawie co 5 mieszkaniec małego miasteczka (21 proc.) i wsi (20 proc.), co szósty (16 proc.) obywatel średniego miasta i już tylko co siódmy klient z aglomeracji miejskiej (14 proc.).
Zgodnie z wynikami raportu Poczty Polskiej , analogicznie wygląda sytuacja w przypadku artykułów chemicznych i środków czyszczących. Łącznie 32 proc. badanych z małych miejscowości i wsi (odpowiednio po 16 proc.) – względem 28 proc. e-klientów z dużych i średnich miast (odpowiednio 15 proc. i 13 proc.) – kupuje chemię gospodarczą przez internet.

Największe dysproporcje – na korzyść dużych i średnich miast – widać z kolei przy zakupach książek i płyt CD, artykułów biurowych oraz artykułów spożywczych. Przytoczone badania Poczty Polskiej wskazują, że trzykrotnie więcej mieszkańcy dużych miast, względem wsi i małych miejscowości, kupuje żywność przez internet (wieś: 5 proc., małe: 6 proc., średnie: 12 proc., duże miasta: 15 proc.). Z kolei na zakup książek i płyt w sieci decyduje się ponad jedna czwarta mieszkańców wsi (26 proc.), ale mimo wszystko pozostają w tyle w porównaniu z mieszkańcami miast w tym zakresie (małe: 36 proc., średnie: 48 proc., duże: 46 proc.).Ciekawostką może być fakt, że aż 7 proc. internautów ze wsi i małych miejscowości korzysta z obcojęzycznych serwisów zakupowych. Dla porównania – zakupy w zagranicznych sklepach robi odpowiednio 10 proc. i 14 proc. mieszkańców średnich i dużych miast.

Gdzie inny nie może, tam Poczta pomoże
Ogólnopolski zasięg usług gwarantem rozwoju sektora e-commerce w Polsce

Internauci – biorący udział w badaniu ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej – potwierdzili mocną pozycję operatora narodowego w zakresie doręczania przesyłek paczkowo-kurierskich. Niezależnie od miejsca zamieszkania (duże i średnie miasta, małe miejscowości i wieś) jedną z najczęściej wskazywanych form odbioru e-zakupów jest dostawa kurierska, w tym usługa Pocztex Poczty Polskiej oraz odbiór własny w placówkach pocztowych (od 65 proc. do 75 proc. wskazań).

Badania wskazują, że często usługi Poczty Polskiej to jedyne dostępne opcje doręczania przesyłek w miejscu, w którym mieszkają. Brak urządzeń samoobsługowych na tych newralgicznych logistycznie obszarach jest główną barierą różnicującą e-klientów, którzy z kolei mogą swobodnie korzystać z usług paczkowo-kurierskich oraz samodzielnego odbioru przesyłek w ramach ogólnopolskiej sieci Poczty Polskiej. Do dyspozycji klientów Poczta Polska w całym kraju oddaje aż: 7500 placówek pocztowych, ponad 900 całodobowych stacji paliw ORLEN w ramach projektu Stacja z Paczką.

Analizując jedynie preferencje mieszkańców małych miast i wsi w zakresie odbioru e-zakupów, niemal połowa, bo aż 48 proc. z nich wskazuje na odbiór własny w placówkach Poczty Polskiej. Jednocześnie jedna czwarta (25 proc.) korzysta również z opcji click & collect. W przypadku mieszkańców małych miast niemal co trzecia osoba robiąca zakupy w internecie decyduje się na wizytę na Poczcie w celu samodzielnego odbioru przesyłki, a dopiero co czwarta korzysta z urządzeń samoobsługowych.

Badania ARC Rynek i Opinia potwierdzają jednocześnie, że 62 proc. mieszkańców wsi – spośród osób wybierających dostawę zakupów do domu czy miejsca pracy – wskazuje na brak w ich miejscowości urządzeń samoobsługowych. Jednocześnie 33 proc. badanych z tej grupy decyduje się na odbiór własny. W przypadku mieszkańców małych miast jest to odpowiednio 40 proc. i 36 proc. wskazań.

Co ważne – w dużych miastach z odbioru e-zakupów w placówce Poczty Polskiej korzysta aż 32 proc. badanych względem 21 proc. internautów wybierających dostawę kurierską. Odsetek ten jest znacznie większy w odniesieniu do mieszkańców średnich miast, spośród których aż 40 proc. wybiera placówkę Poczty jako preferowane miejsce odbioru e-zakupów, w porównaniu z 19 proc. wskazań na korzyść operatorów kurierskich. Z kolei prawie jedna trzecia mieszkańców małych miast (30 proc.) deklaruje odbiór własny zakupów internetowych w punktach pocztowych wobec zaledwie 10 proc. badanych, korzystających z dostwy przesyłki bezpośrednio do domu czy biura. Co ciekawe, niemal co piąty mieszkaniec wsi (18 proc.) decyduje się na odbiór własny e-zakupów w placówkach pocztowych, a jedynie co 10 zleca usługę firmie kurierskiej (10 proc. badanych).

źródło: Poczta Polska

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Poczta Polska podpisały deklarację współpracy w zakresie budowy usług e-administracji i rozwijania kompetencji cyfrowych obywateli. Plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 Centrów Aktywności Cyfrowych (CAC) oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu w 4500 placówkach pocztowych.

Współpraca Poczty i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, który ma na celu powszechny dostęp do szybkiego internetu i e-administracji oraz rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Poczta Polska, posiadająca rozwiniętą sieć ok. 7500 placówek pocztowych w całym kraju jest naturalnym partnerem resortu administracji i cyfryzacji w projekcie budowania nowoczesnej, przyjaznej obywatelom administracji publicznej, opartej na technologiach teleinformacyjnych. Inicjatywa ta wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, którzy nie będą musieli podróżować do oddalonych o wiele kilometrów urzędów, aby złożyć dokumenty.

Nasza współpraca umożliwi obywatelom załatwianie spraw urzędowych w placówkach pocztowych i przyczyni się do informatyzacji administracji. To dobra forma wykorzystania ogromnego potencjału jaki ma Poczta, na który składa się kilkutysięczna sieć placówek i nowoczesne cyfrowe rozwiązania – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

W Centrach Aktywności Cyfrowej w placówkach Poczty Polskiej będzie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany, otworzyć działalność gospodarczą w systemie CEIDG, zweryfikować dowód rejestracyjny i prawo jazdy oraz przez całą dobę korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Zakres dostępnych usług będzie w przyszłości poszerzany. Przy uwzględnieniu pozyskania finansowania, plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 CAC oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie wszystkich placówek własnych Poczty Polskiej tj. 4500 placówek na terenie całej Polski.

Poczta Polska jest sygnatariuszem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, zainicjowanego przez MAC w 2013 r. oraz współzałożycielem inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl, mającej na celu wspieranie cyfryzacji polskiej gospodarki. Poczta konsekwentnie wykorzystuje i udoskonala rozwiązania z obszaru nowych technologii. Strategia spółki na najbliższe lata jest oparta o rozwój pocztowych usług cyfrowych, obsługę handlu e-commerce oraz usługi finansowe.

Porozumienie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji umożliwi Poczcie Polskiej świadczenie usług na linii obywatel – państwo. Jesteśmy wiarygodnym partnerem w realizacji usług e-government dla obywateli – powiedział Jerzy Jóźkowiak, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Odpowiedzią na elektronizację komunikacji, projektowane zmiany ustawodawstwa europejskiego oraz rosnące oczekiwania klientów jest ciągle rozbudowywana oferta e-usług cyfrowych i hybrydowych na platformie Envelo. W momencie debiutu platformy w 2013 r. znajdowały się na niej trzy podstawowe produkty: neoznaczek, neokartka i neolist.

W kolejnych miesiącach dodano neofakturę i neorachunki. W 2014 r. uruchomiono aplikację Envelo na telefony komórkowe. Obecnie trwają prace nad nowoczesnym systemem digitalizacji korespondencji tradycyjnej. Każdy użytkownik, który podpisze umowę z Pocztą Polską, będzie mógł otrzymywać na skrzynkę Envelo skany korespondencji przychodzącej. Doświadczenia zdobyte przy projektowaniu usług cyfrowych Poczty Polskiej posłużą teraz do stworzenia funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-goverment.

źródło: Poczta Polska

 

Z usług Poczty Polskiej korzysta już ponad 60 procent e-sklepów w kraju. Motorem wzrostu Grupy Poczty Polskiej są usługi paczkowe i kurierskie. Dlatego Poczta Polska jako czołowy operator paczkowy dla segmentu eCommerce współtworzy konkurs e-Gazele Biznesu czyli ranking najbardziej dynamicznych polskich e-sklepów. To okazja, żeby właściciele e-sklepów pochwalili się swoim suckesem.

Polską gospodarkę budują coraz bardziej dynamiczne firmy e-Commerce. Nasz e-handel co roku rośnie w tempie dwucyfrowym i jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków.

– Poczta Polska to nie tylko patron konkursu, ale przede wszystkim godny zaufania partner logistyczny dla branży e-commerce. Kompleksowa obsługa handlu internetowego stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Poczty Polskiej i jej grupy. Oferta logistyczna i paczkowa, ubezpieczenia i kredyty dla firm działających w sieci to kluczowe elementy strategii Poczty Polskiej w segmencie e-commerce  ̶  mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Ranking e-Gazele Biznesu 2015 jest oparty na analizie danych finansowych i uwzględni małe i średnie firmy o przychodach poniżej 100 mln PLN w 2014 r. działające w branży e-commerce, które wykazały w 2014 roku zysk. Oprócz zysku, firmy muszą również wykazać się wzrostem przychodów za 2014 rok w porównaniu do roku 2013 oraz minimalnym przychodem 50 000 zł w roku 2013. W rankingu będzie brana pod uwagę procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2014 a 2013.

Swój akces do rankingu mogą zgłaszać wszystkie te firmy, które spełniają te kryteria. W tym celu wystarczy wejść na stronę http://egazele.pb.pl/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

– To już druga edycja rankingu e-Gazele Biznesu i po raz drugi Bank Pocztowy zdecydował się być partnerem tego promującego e-przedsiębiorczość projektu. Wartość polskiego rynku e-commerce w 2015 r. szacuje się na 33 mld złotych, a istotną rolę w jego rozwoju odegrają płatności online oraz płatnofści mobilne. Mając świadomość ogromnej roli i potencjału tego rynku, naszą ambicją jest budowa zintegrowanej z usługami Grupy Poczty Polskiej, mobilnej oferty dla klientów cyfrowych mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Autorem rankingu jest Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Spośród firm z branży e-commerce, które wykażą się najwyższą dynamiką, wybrane zostaną te najlepsze. Co ważne, w rankingu nie jest istotna wielkość firmy. Najlepszym e-przedsiebiorcom, podczas 5 Gal finałowych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie wręczone zostaną statuetki e-Gazel Biznesu.

– Zapraszam wszystkich właścicieli dynamicznych e-firm, by pochwalili się swoim sukcesem, poprzez udział w e-Gazelach Biznesu – mówi Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.

Poza Pocztą Polską partnerami Pulsu Biznesu w tworzonym rankingu są: Bank Pocztowy i MasterCard.

źródło: Poczta Polska

Poczta Polska przez najbliższe 4 lata będzie obsługiwała korespondencję Kancelarii Sejmu. Wygrany przetarg, o wartości prawie miliona złotych, świadczy nie tylko o dobrym przygotowaniu firmy do konkurowania na rynku usług pocztowych w Polsce, ale także o odpowiednim zapleczu logistycznym i technologicznym dla obsługi kluczowych obszarów administracji, w których bezpieczeństwo korespondencji odgrywa ogromną rolę.

Atuty oferty złożonej przez Pocztę Polską, uwzględnione też w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, to przede wszystkim: dobre zaplecze logistyczne, sieć placówek pocztowych, korzystna cena ale także liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.

Dzięki konsekwentnej realizacji założeń strategicznych firmy możemy sprostać wysokim kryteriom klasyfikacyjnym przetargów określonych przez najwyższe urzędy państwowe – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. – To dla nas nie tylko prestiż i duma, ale również zobowiązanie do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, terminowości i jakości przy atrakcyjnej cenie usług. – dodaje Janusz Wojtas.

Poczta Polska, do końca 2015 roku, świadczyć będzie również usługi pocztowe na rzecz Kancelarii Senatu. Umowa z Kancelarią realizowana jest przy pomocy e-frankownicy (urządzenie, które pozwala automatycznie nanosić znak opłaty na kopercie oraz dokonywać elektronicznie opłaty za usługi pocztowe), która jest własnością klienta. W ramach współpracy z Kancelarią Sejmu oraz Kancelarią Senatu Poczta efektywnie i bezpiecznie obsługuje także korespondencję nadawaną przez wszystkich posłów oraz senatorów na terenie całego kraju.

Poczta Polska ogłosiła pod koniec marca swoją strategię rozwoju. Motorem wzrostu Grupy Poczty Polskiej będą usługi paczkowe i kurierskie. Oznacza to dwukrotny wzrost przychodu z paczek i łańcucha usług dla eCommerce: powyżej 1,5 mld zł. Firma chce także jak najlepiej obsługiwać rynek tradycyjnych listów, które wciąż stanowią większość przychodów Poczty.

źródło: Poczta Polska

Poczta Polska z największą siecią placówek nadawczo-odbiorczych w kraju i operator Stacja z Paczką podpisali strategiczną umowę na odbiór przesyłek Poczty Polskiej na stacjach paliw należących do partnera projektu, firmy PKN ORLEN. Dla klientów operujących w segmencie e-commerce oznacza to dostęp do przesyłek 7 dni w tygodniu oraz finalnie możliwość doręczenia e-zakupów w 24 godziny od nadania.

Połączenie potencjału rynkowego oraz logistycznego operatorów – zwłaszcza w kontekście oferty dla sektora e-commerce – otwiera perspektywę współpracy Poczty Polskiej i Stacji z Paczką z największymi, światowymi graczami sprzedaży internetowej.

Już w kwietniu 2015 roku klienci biznesowi Poczty Polskiej będą mogli nadawać przesyłki z możliwością ich odbioru na około900 stacjach paliw ORLEN, które stanowią równomiernie rozmieszczoną w kraju sieć punktów odbiorczych. Wkrótce usługa będzie również dostępna dla klientów indywidualnych Poczty Polskiej wysyłających paczki za pośrednictwem aplikacji Elektroniczny Nadawca bezpośrednio w placówkach pocztowych. Do końca 2015 roku sieć odbioru przesyłek nadawanych Pocztą Polską w ramach Stacji z Paczką obejmować będzie łącznie około 1100 stacji paliw ORLEN.

Głównym celem współpracy między Pocztą Polską i operatorem Stacji z Paczką jest zapewnienie jak najbardziej dogodnego dla klientów – w skali kraju i jednocześnie w Europie Środkowo-Wschodniej – systemu odbioru przesyłek, szczególnie w odniesieniu do branży e-commerce. Już dziś Poczta Polska, oprócz dostaw kurierskich „door to door”, oferuje w blisko 4200 placówkach pocztowych usługę „odbiór w punkcie” przesyłki paczkowej lub kurierskiej. Dzięki podpisanej umowie operator narodowy znacząco zwiększy potencjał korzystania z usług paczkowych, rozszerzając sieć punktów odbioru przesyłek dla e-kupujących o dodatkowych około 900 lokalizacji na stacjach paliw PKN ORLEN.

W pierwszym etapie sieć będzie obejmowała łącznie ponad 5100 punktów (placówki Poczty Polskiej i stacje paliw PKN ORLEN), spośród których niemal 18% będą stanowiły placówki całodobowe.

Dla Poczty Polskiej strategicznym założeniem biznesowym projektu jest rozwój największej w kraju sieci obsługi przesyłek.Poczta Polska – przez nawiązanie współpracy z operatorem Stacja z Paczką – udostępnia największą w kraju sieć nadawczo-odbiorczą, która jest niemal 5 razy większa niż sieć alternatywnego operatora pocztowo kurierskiego, działającego na polskim rynku. Zakładanym efektem współpracy ma być również wzrost wolumenu przesyłek doręczanych przez Pocztę Polską oraz Stację z Paczką. Możliwości logistyczne operatorów są w tym zakresie 3 lub nawet 4-krotnie większe w odniesieniu do jednego punktu odbioru na stacji PKN ORLEN niż przepustowość alternatywnych punktów odbiorczych dostępnych na rynku.

Na znaczący potencjał wspólnej inicjatywy biznesowej, skutkujący wzrostem konkurencyjności rynkowej operatora narodowego i Stacji z Paczką, wskazuje Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

 Dzięki podpisanej umowie z operatorem Stacja z Paczką chcemy jeszcze mocniej być obecni na rynku e-commerce. Klienci dzisiaj oczekują jak najszerszego wyboru sposobu otrzymania przesyłki. Dlatego równolegle rozwijamy trzy kanały dostępu do naszych usług. Pierwszy to serwis kurierski oferujący usługi door to door dla klientów indywidualnych i biznesowych. W ramach drugiego skupiamy się na zapewnieniu klientom dostępu do sieci placówek pocztowych wraz z urządzeniami samoobsługowymi. Trzeci segment to możliwość odebrania swoich e-zakupów na stacjach paliw PKN ORLEN i docelowo w punktach odbioru w ramach sieci retailowych – podsumowuje Janusz Wojtas. Usługi paczkowo-kurierskie Poczty Polskiej z opcją „odbiór w punkcie” z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów. Liczba tak odbieranych przesyłek wzrosła o blisko 500 procent rok do roku. Taki wynik potwierdza to, co już od dłuższego czasu obserwowane na Zachodzie. Klienci chcą odbierać towar szybko i o dowolnej porze, a do tego jeszcze blisko miejsca zamieszkania.

Jak podkreśla Damian Puczyński, prezes zarządu Dazumi Sp. z o.o., operatora Stacji z Paczką – Konsolidacja rynku KEP, jego rozwój i wzrost nie zawsze musi realizować się w drodze przejęć. Nasze doświadczenia biznesowe pokazują, że równie atrakcyjną opcją – tak dla firm z sektora kurierskiego, jak i samych klientów – może być współpraca operatorów, a nie rynkowa rywalizacja. Zwłaszcza, jeżeli każdy z partnerów może wnieść wartość dodaną względem tego, co oferują z osobna. Kluczem do sukcesu jest z pewnością kompatybilność oraz komplementarność usług rozszerzających ofertę każdej ze stron i szukanie takich płaszczyzn współpracy, dzięki którym będziemy mogli zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania na krajowym i międzynarodowym rynku kurierskim.

Połączone możliwości rynkowe Poczty Polskiej i Stacji z Paczką – pod względem: skali, zasięgu działania, osiąganych wolumenów przesyłek w przeliczeniu na jeden punkt nadawczo-odbiorczy oraz całodobowej obsługi paczek w niemal 18% placówek – otwierają perspektywę współpracy z największymi, światowymi graczami sprzedaży internetowej, jak Amazon czy Zalando.

Już dziś usługą Stacja z Paczką zainteresowani są najwięksi klienci biznesowi w tej części Europy, a potencjał biznesowy, technologiczny i logistyczny operatora w pełni pozwala na współpracę z kluczowymi podmiotami z rynku e-commerce. Z kolei połączenie sił Stacji z Paczką i Poczty Polskiej w tym zakresie tworzy nowe, znacznie większe możliwości i kierunki rozwoju dla każdego z operatorów.

– Poczta Polska ma rozpoznawalną markę, wielomilionową rzeszę lojalnych klientów, doświadczenie branżowe oraz infrastrukturę. Z kolei Stacja z Paczką dysponuje strategicznie rozplanowaną – tak terytorialnie, jak i liczebnie – siecią całodobowych punktów nadawania i odbioru przesyłek na stacjach paliw PKN ORLEN, które stanowią doskonałe uzupełnienie sieci placówek Poczty Polskiej. Tym samym połączone siły i potencjał rynkowy Poczty Polskiej oraz Stacji z Paczką pozwalają zakładać, że wspólnie realizowane usługi przyczynią się w perspektywie długofalowej do trójstronnych korzyści – zarówno dla samych operatorów, jak też ich klientów – zaznacza Janusz Wojtas z Poczty Polskiej.

Znaczącą przewagą rynkową sieci udostępnianej przez Pocztę Polską i Stację z Paczką jest lokalizacja punktów nadawczo-odbiorczych dostępnych na terenie całego kraju, zarówno na obszarach miejskich, jak też wiejskich, gdzie dotychczas niezależni operatorzy nie chcieli oferować swoich usług. Sukces projektu Stacja z Paczką rozpoczął się od współpracy z największą siecią stacji paliw w Polsce – PKN ORLEN. Obiekty sieci znajdują się bowiem przy głównych trasach, drogach osiedlowych oraz w ścisłych centrach dużych miast i mniejszych miejscowości. Tym samym – duża liczebność oraz równomierna, strategiczna lokalizacja punktów zapewnia klientom Stacji z Paczką optymalny dostęp do wspólnie realizowanych usług.

– Zmiana trendów konsumenckich sprawia, że systematycznie poszukujemy nowych kierunków rozwoju w oparciu o potencjał sprzedażowo-usługowy naszych stacji paliw. Możliwość obsługi klientów Stacji z Paczką, która rozszerza współpracę o kolejnych partnerów z wielkim potencjałem nadawczo-odbiorczym pozwala liczyć na generowanie systematycznie rosnących przychodów sprzedaży pozapaliwowej. Ten kierunek doskonale wpisuje się w założenia strategiczne PKN ORLEN w odniesieniu do rozwoju segmentu detalu w kierunku obiektów wielofunkcyjnych, uniwersalnych i przyjaznych klientowi – podkreśla Marek Balawejder, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.
Klienci biznesowi Poczty Polskiej – w tym sklepy internetowe – będą mogli korzystać z łączonej oferty odbioru już w kwietniu 2015 roku. W pierwszym etapie współpracy Poczta Polska udostępni możliwość odbioru na stacjach paliw PKN ORLEN przesyłek Kurier48 z terminem doręczenia/wydania 48 godzin.

W ciągu roku Poczta Polska będzie zwiększać funkcjonalność rozwiązania włączając kolejne usługi paczkowe i kurierskie, w tym usługę za pobraniem.

 źródło: Poczta Polska

Wzrost o prawie 70 procent w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku odnotowała Poczta Polska w sprzedaży usług kurierskich Pocztex. Zmiany wprowadzane przez Pocztę Polską od 2012 r. w usługach paczkowo-kurierskich przynoszą teraz efekty. Ich sprzedaż w ciągu 3 lat zwiększyła się prawie sześciokrotnie.

W całym 2014 roku sprzedaż usług kurierskich zwiększyła się o ponad 70 procent w stosunku do poprzedniego roku, a tylko w styczniu tego roku Poczta sprzedała o 59,8 procent więcej przesyłek kurierskich niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Ekspansja Pocztexu rozpoczęła się w 2012 roku od obniżki nawet o połowę cen usług kurierskich. Na zmianie cennika skorzystali między innymi nadawcy masowi – duże sklepy internetowe, firmy stacjonarne często korzystające z przesyłek kurierskich.

Dzięki zmianom oferty Poczta Polska rok do roku zwiększa swój udział w rynku usług paczkowo-kurierskich KEP, w 2013 roku było to 17%, w 2015 roku wstępne szacunku mówią o ponad 18% udziale w rynku.

Gwarantowany termin i pewność doręczenia usługi Pocztex są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Usługi kurierskie Poczty Polskiej są często wybierane ze względu na optymalny czas realizacji usługi terminowość dostawy oraz cenę. Zdaniem klientów, kluczowe jest również poczucie bezpieczeństwa i pewności, że przesyłka dotrze do adresata, co gwarantuje szybki czas doręczenia.

Najpopularniejszą usługą w 2014 z segmentu kurierskich w Poczcie był Kurier 48 – wybierany przez 75 procent kupujących. Najczęściej usługi kurierskie Poczty Polskiej wybierają klienci biznesowi, ceniący sobie elastyczność i gwarancję dostawy. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci placówek Poczty Polskiej, z ponad 4500 punktami odbioru, klient dostanie przesyłkę tam, gdzie chce i wtedy, kiedy chce.

eCommerce wybiera Pocztę

Z usług Poczty Polskiej korzystają największe sklepy, sprzedające w internecie. Z Pocztą Polską współpracuje ponad 60% polskich e-sklepów. W czerwcu Poczta Polska uruchomiła serwis ecommerce.poczta-polska.pl, oferujący kompleksową obsługę dla branży e-handlu. W jednym miejscu e-klienci mogą wybrać przesyłki odpowiadające ich potrzebom, zlecić obsługę zwrotów, poznać ofertę finansowo-ubezpieczeniową, czy wysłać neofakturę w cyfrowej wersji.

Usługę kurierską Pocztex można zamówić, wypełniając prosty formularz na stronie, przez aplikację mobilną Envelo na smartfony i tablety, a także przy wykorzystaniu infolinii. W aplikacji można też sprawdzić status doręczenia przesyłki rejestrowanej. Aplikacja Envelo współpracuje z systemami Android, iOS i Windows Phone.

źródło: Poczta Polska

Poczta Polska przez kolejne dwa lata będzie świadczyła usługi pocztowe na rzecz Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Firma właśnie wygrała przetarg organizowany przez PGNiG. Wartość kontraktu przekroczyła 93 mln zł brutto.

– Poczta Polska ma wszelkie atuty by realizować w sposób bezpieczny i efektywny najbardziej złożone na rynku zamówienia. Mamy odpowiednią sieć placówek i kompetentnych pracowników – podkreśla Łukasz Gołębiowski, dyrektor Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej.

Poczta Polska w tym roku wygrała najwięcej kontraktów na rynku pocztowym. Firma obsługuje kluczowe podmioty z sektora komercyjnego jak telekomy, banki czy firmy energetyczne. Realizuje też szereg zleceń na rzecz administracji państwowej. Ostatnim dużym kontraktem jest wygrana w przetargu na obsługę pocztową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wartość przekroczyła 200 mln zł.

źródło: biuro prasowe Poczta Polska

Pilotażowy program potwierdzenia Profilu Zaufanego uruchomiła dziś Poczta Polska w pięciu warszawskich placówkach. Profil Zaufany to bezpłatna forma uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Po zakończeniu pilotażu projekt może zostać rozszerzony o kilkaset placówek w całym kraju. To pierwszy krok Poczty Polskiej związany z ułatwianiem obywatelom dostępu do usług e-administracji państwowej.

Profil Zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki niemu można np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS. Konto na platformie zakładamy samodzielnie, online składamy również wniosek o założenie Profilu Zaufanego – zestawu danych, które identyfikują obywatela.

Tę operację trzeba jednorazowo potwierdzić fizycznie odwiedzając placówkę urzędu, który takich potwierdzeń dokonuje, np. urzędu skarbowego czy ZUS, teraz także placówki Poczty Polskiej.

– „Jako instytucja zaufania publicznego zapewniająca bezpieczeństwo i pewność dostarczania, Poczta Polska jest naturalnym partnerem m.in. do realizowania usług na linii obywatel-państwo – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej. – Spółka już dziś dynamicznie digitalizuje swoją ofertę m.in. dzięki platformie cyfrowych usług envelo, czy wprowadzeniu szeregu mobilnych narzędzi kontaktu z klientami. Naszym atutem jest fakt, że placówki pocztowe są rozsiane po całym kraju. Dzięki temu łatwiejszy dostęp do usług e-administracji mogą uzyskać wszyscy Polacy – dodaje Jerzy Jóźkowiak.

Jak potwierdzanie profilu na poczcie wygląda w praktyce?

Jeśli   już   założymy   konto   online   odwiedzamy placówkę pocztową i przedstawiamy pracownikowi stanowiska obsługi klienta na poczcie swój dowód osobisty. Pracownik porówna jego dane z tymi wprowadzonymi do systemu na portalu ePUAP. Jeśli wszystko będzie w porządku, konto założone na portalu zyskuje status profilu zaufanego.

źródło: Poczta Polska

Grupa Poczty Polskiej będzie mogła już świadczyć pełen pakiet ubezpieczeń pocztowych. Komisja Nadzoru Finansowego przyznała Poczcie licencję na utworzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Oznacza to, że Grupa Poczty Polskiej może wreszcie zacząć budować swoją pozycję na tym rynku.

Celem utworzenia Towarzystwa jest wzrost sprzedaży Grupy Poczty Polskiej w obszarze usług finansowych. Oferta ubezpieczeń życiowych będzie sprzedawana przy wykorzystaniu wszystkich kanałów dystrybucji Grupy Poczty, co daje Pocztowemu TUnŻ unikalną przewagę konkurencyjną i możliwość dotarcia do klientów, którzy obecnie nie korzystają z ubezpieczenia na życie. Zbudowanie silnych ubezpieczeń na życie wpłynie na zwiększenie wartości Grupy Poczty Polskiej.

– „Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem licencji pocztowemu TUnŻ. Dla nas jest to potwierdzenie, że Poczta Polska traktowana jest jako wiarygodny podmiot, który jest gwarantem bezpieczeństwa i rzetelności, tak istotnych w branży ubezpieczeniowej” – podkreślił Jerzy Jóźkowiak, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Utworzenie Pocztowego TUnŻ umożliwi dostarczenie klientom Poczty Polskiej kompleksowej oferty ubezpieczeń na życie w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Poczty Polskiej, a z czasem dla podmiotów spoza Grupy, ubezpieczenia na życie kredytobiorców oferowane klientom Banku Pocztowego, ubezpieczenia na życie terminowe oferowane klientom Poczty, ubezpieczenia na życie i dożycie dla klientów Poczty Polskiej i Banku Pocztowego.

Pocztowe TUnŻ rozpocznie działalność z początkiem Nowego Roku, a jego działalnością kierować będzie Pan Artur Olech, Prezes Zarządu Pocztowego TUnŻ.

źródło: Poczta Polska

Rozpoczynamy publikowanie Świątecznego Barometru Poczty Polskiej – jedynego w Polsce wskaźnika prezentującego trendy na rynku przedświątecznych przesyłek pocztowych. Pierwsze dane wskazują, że w tym roku już wysyłamy znacznie więcej paczek.

Odczyt Barometru wynosi 125,29 proc., co oznacza, że w przedostatnim tygodniu listopada (17-23.11) Polacy wysłali o 25,29 proc. więcej paczek niż średnio w okresie od początku lutego do końca października bieżącego roku.

Pierwszy tydzień odczytu pokazuje nam także, że Poczta Polska miała w badanym tygodniu o 21,39 proc. więcej paczek niż w tym samym tygodniu 2013 roku.

– „Okres przedświąteczny to każdego roku czas, kiedy Poczta Polska obsługuje większy niż w pozostałych okresach wolumen przesyłek. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie ich o wiele więcej niż w latach ubiegłych”  – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Barometr Poczty Polskiej prezentuje dane dotyczące przesyłek wysyłanych za pośrednictwem spółki. – „Poczta Polska, jako partner obsługujący ponad 60 proc. e-sklepów dysponuje własnymi danymi, które pozwalają precyzyjnie przedstawić czy, jak dużo oraz kiedy kupujemy w sieci.  Możemy też prezentować tendencje, które obserwujemy na rynku e-zakupów” – mówi Janusz Wojtas.

Okres przedświąteczny to czas wzmożonej pracy zarówno dla wirtualnych sprzedawców jak i dla rynku przesyłek pocztowych. Najnowszy raport instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia pokazuje, że ponad 80 proc. Polaków posiadających dostęp do sieci planuje kupić choć część prezentów przez internet, a jedynie 17 proc. wyklucza taką możliwość. Ponad 70 proc. klientów e-sklepów wybierze Pocztę Polską jako dostawcę przesyłek z prezentami.

poczta_polska_barometr_2014źródło: Poczta Polska

Klienci Poczty Polskiej mogą już teraz zamówić przez internet elektroniczne awizo. To darmowa usługa, dzięki której otrzymamy  smsem albo mailem informację o możliwości odbioru poleconego na poczcie. Poczta udostępnia także na swojej stronie intrenetowej usługę on-line zamówienia poleconych bezpośrednio do skrzynki. 

Aby otrzymywać elektroniczne awizo, wystarczy odwiedzić stronę internetową Poczty Polskiej i wypełnić prosty wniosek dostępny pod adresem: https://eformularze.poczta-polska.pl/eawizo/.  Usługę tak jak do tej pory będzie można również zamówić w placówce pocztowej czy u listonosza.

Popularne elektroniczne awizo 

Obecnie z  usługi korzysta już 300 tysięcy osób, które informację o możliwości odbioru przesyłki w placówce pocztowej otrzymują mailem lub sms-em. Tylko we wrześniu i październiku usługę zamówiło ponad 60 tysięcy osób. Takie rozwiązanie jest alternatywą dla tradycyjnego, papierowego awiza, z wyjątkiem  przesyłek poleconych świadczonych na zasadach specjalnych (np. postępowania administracyjne). Przy takich przesyłkach Poczta dostarczy swoim klientom awizo w wersji i papierowej, i elektronicznej.

Polecony do skrzynki

Od teraz przez internet można również złożyć żądanie otrzymywania korespondencji poleconej bez potwierdzenia odbioru bezpośrednio do swojej skrzynki na listy. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach usługę w tradycyjnej formie w placówkach Poczty Polskiej zamówiło 38 tysięcy klientów.  „Polecony do skrzynki” pozwala zaoszczędzić czas i otrzymywać ważną korespondencję wprost do skrzynki pocztowej w domu. Dodatkowo klienci, którzy chcą skorzystać z możliwości wrzucania listów poleconych do skrzynek oddawczych, mogą również otrzymywać sms albo mail z informacją, że przesyłka polecona czeka w ich skrzynce oddawczej.

By otrzymywać polecony do skrzynki, również wystarczy wypełnić formularz on-line, zapisując tam swój numer telefonu albo adres e-mail. Oczywiście nadal można złożyć go też w placówce pocztowej lub u listonosza.

Poczta Polska wprowadza i ulepsza dla klienta nowe produkty z zakresu e-Usług. Firma co roku dostarcza ponad 400 mln listów poleconych, stąd wciąż poszerza portfel usług dodatkowych przeznaczonym właśnie tym przesyłkom. Po wypełnieniu zgłoszenia na nowe usługi dodatkowe, Poczta Polska umożliwia również klientom założenie bezpłatnego konta na platformie Envelo.

Flagowe produkty platformy Envelo dzisiaj to pocztówka z komputera lub smartfona – neokartka, neoznaczek, czyli znaczek pocztowy do samodzielnego wydruku, i neolist, czyli list nadawany online i dostarczany adresatowi w wersji tradycyjnej. Platforma udostępnia ponadto usługi dla wystawców i odbiorców faktur – Neofakturę i Neorachunki. Przedsiębiorcom dedykowana jest Neofaktura, dzięki której wyślą online wszystkie faktury, zarówno elektroniczne, jak i tradycyjne. Dla ich adresatów zaś przeznaczone są Neorachunki, czyli bezpieczna skrzynka odbiorcza.

polecony_do_skrzynki_poczta_polska

źródło: Poczta Polska

Ponad 80 proc. Polaków posiadających dostęp do sieci planuje kupić choć część prezentów przez internet, a jedynie 17 proc. wyklucza taką możliwość. Ponad 70 proc. klientów e-sklepów wybierze Pocztę Polską jako dostawcę przesyłek z prezentami – wynika  z badań instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia.

Zgodnie z deklaracjami badanych ponad 80 proc. z nich kupi w tym roku prezenty w sklepach on-line. –Wyniki badania to potwierdzenie trendu, że dzisiaj klienci oczekują więcej za mniej, z dowolnego miejsca i o każdej porze – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej. –Ecommerce nigdy nie wyprze tradycyjnego biznesu, bo wkrótce to ecommerce będzie tradycyjnym biznesem.

Wśród najpopularniejszych powodów odwrotu od sklepów stacjonarnych  w bieżącym roku znajduje się wygoda zakupów przez internet. Polacy kupią w sieci prezenty bo uważają, że tak jest taniej niż w sklepach stacjonarnych (67 proc.) i mają większy wybór niż w sklepach tradycyjnych (43 proc.).

Badanie potwierdza zaobserwowany od pewnego czasu trend, że Polacy chętnie chodzą najpierw do sklepów stacjonarnych, żeby obejrzeć lub przymierzyć produkty. Potem kupują je w sieci. Robi tak blisko 80 proc. badanych.

Użytkownik internetu zdecyduje się w 2014 roku na zakup prezentów w sieci ponieważ wie, że nie tylko wyda w ten sposób mniej pieniędzy, ale i będzie mógł wybierać z bogatszego asortymentu niż w sklepach stacjonarnych. Osoby, które jednak wybiorą zakup w sklepach tradycyjnych jako główny powód podają chęć osobistego obejrzenia produktów lub obawy, że towar kupiony on-line może być uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

– Średnio respondenci planują przeznaczyć na zakup prezentów świątecznych w tym roku 500 złotych, a połowa z nich nie więcej niż 400 złotych. Co czwarta osoba planuje kupić prezenty świąteczne za kwotę większą niż 500 złotych  – mówi Marek Lekki, członek zarządu w ARC Rynek i Opinia.

Wśród najczęściej zamawianych w sieci prezentów znajdą się w tym roku kosmetyki (56 proc.), słodycze (49 proc.), zabawki (45 proc.). Połowa badanych planuje kupić w prezencie dla bliskich książki.

Decydując się na zakup prezentów w sieci dokładnie wybieramy dostawcę przesyłki. Wybór Poczty Polskiej na operatora przesyłek świątecznych zadeklarowało ponad 70 proc. badanych. – Badani jako główne przyczyny wskazują na korzystne ceny przesyłek oraz na małą odległość do najbliższej placówki pocztowej. Inni podkreślają swoje pozytywne doświadczenia z narodowym operatorem oraz zaufanie do niego. – mówi Marek Lekki z ARC Rynek i Opinia.

Połowa badanych ocenia, że zakupy on-line to najlepszy sposób na robienie zakupów świątecznych.

Badanie „Zakup prezentów świątecznych przez Polaków” zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej. Przebadano 508 osób, które planują kupić prezenty świąteczne. Badanie reprezentatywne na populację internautów ze względu na wiek, płeć oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Termin realizacji wywiadów: 7 – 12 listopada 2014 r.

źródło: Poczta Polska

Między 4 i 11 listopada będzie można bezpłatnie wysłać do bliskich i znajomych specjalne kartki pocztowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Poczta Polska po raz drugi jest partnerem ogólnopolskiej akcji Muzeum Józefa Piłsudskiego „Mamy Niepodległą! 2014”.

W tym roku autorską wizję kartek pocztowych „Mamy Niepodległą!” przedstawił znakomity rysownik i satyryk Henryk Sawka oraz legendarny twórca komiksu Tytus, Romek i Atomek Henryk Chmielewski – Papcio Chmiel. Trzecią kartkę zaprojektował młody grafik Janek Konarzewski. Akcję wspierają znani aktorzy, ludzie kultury i sztuki.

4 listopada Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski oraz organizatorzy społecznej akcji „Mamy Niepodległą!” – Krzysztof Jaraczewski, Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  i  Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej zainaugurowali akcję w Sejmie. Pan Marszałek jako pierwszy przekazał życzenia na jednej z kartek zaprojektowanych specjalnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego samego dnia o 14:00 w Centrum Handlowym Złote Tarasy rozpocznie się flashmob w klimacie lat 20 XX wieku. Po akcji organizatorzy będą rozdawali wszystkim chętnym kartki pocztowe „Mamy Niepodległą!”

6 i 7 listopada w hallu głównym Sejmu (parter) pojawi się specjalne stoisko, przy którym każdy będzie mógł wypisać i wysłać kartkę. Także osoby zwiedzające Sejm 9 listopada w ramach dnia otwartego będą mogły wysłać życzenia swoim bliskim i znajomym.

W siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w dniach od 6 do 11 listopada odbywać się będą wydarzenia edukacyjne, artystyczne i historyczne. Także tam można wysłać kartkę z życzeniami w postaci tradycyjnej pocztówki. Kartki dostępne są w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Miejsca ich dystrybucji znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego www.muzeumpilsudski.pl

Poczta Polska wspiera akcję po raz drugi. W ubiegłym roku Polacy z okazji Narodowego Święta wysłali ponad 112 500 tradycyjnych, papierowych kartek oraz 21 000 pocztówek w wersji elektronicznej.

Partnerem społecznym akcji „Mamy Niepodległą!” jest ZHP, a patronat medialny sprawuje Polskie Radio S.A. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją „Mamy Niepodległą!” sprawuje Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski.

źródło: Poczta Polska

Eksperci

Bugaj: Dobre złego początki

Jedno ze słynnych powiedzeń Warrena Buffetta głosi, że inwestorzy powinni być bojaźliwi, gdy inni są...

Kowalski: Interpretacja MF w sprawie VAT rozstrzyga wątpliwości prawne

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie VAT od usług ściśle związanych z profilaktyką, zach...

Przasnyski: Rozbieżne prognozy dla stóp procentowych

Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej z pewnością nie przyniesie zmiany stóp procentowych, a ...

Lipka: Frank najtańszy od trzech lat. Czy jeszcze spadnie?

Pierwsze dni stycznia przynoszą pogłębienie spadków franka. Szwajcarska waluta jest o 1 proc. poniże...

Białas: Czy stabilizacja na GPW to scenariusz maksimum?

Czy mogą zaskoczyć rynki w 2018 roku? To pytanie sobie niemal każdy inwestor. Solidne fundamenty pol...

AKTUALNOŚCI

Ponad 20 mln zł kary dla banku Millennium

UOKiK stwierdził, że bank przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu stosowanych ...

Ratunek dla lotniska w Radomiu

Państwowa firma PPL, będąca głównym udziałowcem większości lotnisk pasażerskich w Polsce, chce przej...

MPK Kraków podpisało umowę z Solarisem i Stadlerem na tramwaje

MPK w Krakowie podpisało umowę z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach i Stadler Polska na dostawy...

2515 firm z elastycznym czasem pracy

Coraz więcej firm stawia na elastyczny czas pracy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że to...

Digital PLN (dPLN) – narodowa kryptowaluta

Powstanie polska kryptowaluta w ramach Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, który działa p...