środa, Grudzień 19, 2018
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Krajowa Izba Rozliczeniowa"

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Na przełomie stycznia i lutego br. radiowozy drogówki w całej Polsce będą wyposażone w terminale płatnicze do obsługi płatności z użyciem kart płatniczych i BLIKA  – poinformował Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Jak powiedział Dariusz Marcjasz, radiowozy  zostaną  wyposażone w 2 tys. terminali. Na razie trwają szkolenia funkcjonariuszy.

Wiceprezes KIR powiedział też, że pierwsza transakcja kartą została dokonana 6 stycznia br. w radiowozie opolskiej policji, która jako pierwsza w kraju została wyposażona w piętnaście terminali.

Dzięki wprowadzeniu terminali, ukarani kierowcy nie będą musieli pamiętać o wykonaniu przelewu bankowego lub udaniu się na pocztę w celu dokonania płatności za mandat. Wystarczy posiadanie ważnej karty płatniczej lub systemu BLIK i mandat będzie można zapłacić od razu, w radiowozie.

To rozwiązanie będzie również bardzo wygodne dla obcokrajowców, którzy popełnili wykroczenia drogowe, a którzy do tej pory byli zobligowani płacić za mandaty gotówką, co często wiązało się z koniecznością dojazdu do bankomatu lub kantoru w celu wymiany dewiz na złotówki.

 

Źródło: www.kurier.pap.pl

 

W ramach rządowego programu pt. „Od papierowej do cyfrowej Polski” instytucje państwowe zachęcają samorządy do wdrażania płatności bezgotówkowych. 
Rodzaje płatności bezgotówkowych

Płatności bezgotówkowe są rozliczeniami pieniężnymi, w których zarówno płatnik, jak i odbiorca, do wykonania transakcji wykorzystują rachunki bankowe lub płatnicze, bądź w ramach której płatnik dokonuje transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego, jakim jest karta płatnicza. Tym samym żadna ze stron nie ma fizycznego kontaktu z gotówką. Przyjmowanie płatności w urzędzie może nastąpić w trakcie bezpośredniej wizyty klienta oraz zdalnie, czyli bez konieczności odwiedzania punktu usługowego.

W przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w kasie urzędu możliwe jest wykorzystanie karty płatniczej lub aplikacji mobilnej. Pierwsze rozwiązanie zapewnia klientom dostęp do środków zgromadzonych na rachunku bankowym (karty debetowe) lub do kredytu (karty kredytowe). Aby przeprowadzić transakcję, urząd powinien posiadać terminal płatniczy (ang. POS – Point of Sale), za którego instalację odpowiada agent rozliczeniowy.

Drugie rozwiązanie, czyli płatności mobilne, dostępne jest na urządzeniach przenośnych np. telefonie komórkowym lub tablecie. Akceptacja zapłaty następuje zazwyczaj poprzez podanie kodu wygenerowanego na telefonie płatnika.

Płatności zdalne służą najczęściej do opłacania rachunków, usług oraz towarów oferowanych przez Internet. Do tej grupy należą przelewy elektroniczne, ePrzelewy (pay-by-link), elektroniczna prezentacja i płacenie rachunków (EBPP), płatności kartą płatniczą i z użyciem aplikacji mobilnej oraz polecenia zapłaty.

Typem płatności zdalnych wykorzystywanym także w urzędach są przelewy elektroniczne. Umożliwiają one klientowi opłacenie np. zezwolenia i dołączenie dowodu wpłaty przy składaniu dokumentów. Usługę realizuje akceptant po zaksięgowaniu transakcji. W tym wariancie możliwe jest zastosowanie przelewów natychmiastowych (np. system Express Elixir), dzięki którym środki trafiają do odbiorcy w bardzo krótkim czasie. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która jest operatorem systemu Express Elixir, planuje w najbliższym czasie wprowadzenie przelewów natychmiastowych przy płatnościach podatkowych, celnych oraz ZUS.

Szczególnym typem przelewów elektronicznych są ePrzelewy (pay-by-link), w których dane o płatności są automatycznie przekazywane do banku, a akceptant natychmiast otrzymuje informację o statusie realizacji przelewu. Umożliwiają one klientowi dostęp do serwisu bankowości internetowej wybranego banku i zatwierdzenie wypełnionego automatycznie formularza przelewu. Aby zastosować ePrzelew, akceptant musi posiadać platformę internetową do kontaktu z klientem. Dodatkowo jego system IT musi być zintegrowany z firmą świadczącą usługi przyjmowania płatności internetowych.

Na zasadzie podobnej do ePrzelewów działają płatności zdalne z wykorzystaniem kart płatniczych. Różnica polega na tym, że klient zamiast logować się do serwisu bankowości internetowej, podaje dane karty.

Przy płatnościach zdalnych można również zastosować rozwiązania wykorzystujące aplikacje mobilne (np. BLIK, MasterPass, PeoPay) oraz elektroniczną prezentację i płacenie rachunków (ang. Electronic bill presentment and payment – EBPP), która polega na wysłaniu bezpośrednio do serwisu bankowości elektronicznej klienta odpowiednio przygotowanego dokumentu z możliwością jego spłaty bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej. Innym sposobem na automatyczne opłacanie rachunków i opłat cyklicznych jest polecenie zapłaty. Polega ono na tym, że dostawca (odbiorca płatności) po wykonaniu usługi przesyła do banku klienta informację o kwocie należności, a bank reguluje ją we wskazanym terminie płatności. Usługa ta wymaga zgody klienta na cykliczne pobieranie przez bank środków z jego rachunku.

Trendy dotyczące płatności bezgotówkowych

Jak pokazują dane NBP, popularność płatności bezgotówkowych wśród Polaków stale rośnie. Udział tego typu transakcji w ogólnej liczbie płatności detalicznych w porównaniu z gotówką szacuje się obecnie na ok. 35 proc. Dla porównania, pięć lat temu wynosił on niespełna 20 proc., a kilkanaście lat temu zaledwie 2 proc. W 2015 r. przeprowadzono przeszło 2,5 mld transakcji z użyciem kart płatniczych.

Wyniki badania pt. „Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych”, przeprowadzonego przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia w 2015 r., wskazują, że 73 proc. Polaków chciałoby opłacać kartami za zobowiązania urzędowe. Tymczasem 70 proc. badanych nie skorzystało z płatności bezgotówkowej, ponieważ nie miało takiej możliwości.
Korzyści z obrotu bezgotówkowego

Płatności bezgotówkowe przynoszą wiele korzyści konsumentom, państwu, instytucjom publicznym i gospodarce. Wprowadzenie możliwości elektronicznej realizacji wielu spraw urzędowych i opłacania ich w sposób bezgotówkowy, przez 24 godziny na dobę, zwiększyłoby komfort obywateli, którzy nie musieliby przychodzić do urzędu. Takie rozwiązanie wiąże się również ze sprawniejszą obsługą petentów, usprawnieniem prac urzędów, bezpieczeństwem transakcji i obywatela, oszczędnością czasu oraz kosztów.

Ponadto płatności bezgotówkowe zwiększają przejrzystość obrotu gospodarczego, pozwalając na zmniejszenie szarej strefy, w której dominują płatności gotówkowe. Tym samym zwiększają się dochody budżetowe z tytułu zwiększonych podatków na poziomie lokalnym i centralnym.

Fakty i mity dotyczące płatności w urzędzie

Istnieje wiele mitów dotyczących płatności bezgotówkowych w urzędzie. Jednym z najbardziej utrwalonych jest teza o występowaniu barier prawnych w przyjmowaniu tego typu płatności przez urząd. Tymczasem kwestie te uregulowano w Ordynacji podatkowej. Płatności bezpośrednie kartami płatniczymi są powszechnie przyjmowane w wielu jednostkach samorządu terytorialnego.

W społeczeństwie zakorzeniło się przekonanie, że wprowadzenie płatności bezgotówkowych to skomplikowany i czasochłonny proces. Tymczasem wystarczy nawiązanie współpracy z bankiem posiadającym ofertę dla sektora publicznego lub z agentem rozliczeniowym bądź skorzystanie z modelu zakładającego wyposażenie instytucji publicznych w terminale POS i WebPOS. Obsługa płatności bezgotówkowych nie jest skomplikowana również z tego względu, że nie wymaga przeliczania gotówki i wydawania reszty.

Można spotkać się z opiniami, że transakcje bezgotówkowe są obciążone wyższym kosztem obsługi niż transakcje gotówkowe. Ten mit wynika z wyobrażenia, że koszty związane z gotówką nie istnieją, podczas gdy za przyjmowanie płatności kartami akceptant musi uiszczać prowizję u agenta rozliczeniowego. W rzeczywistości podmioty gospodarcze i konsumenci ponoszą również koszty związane z obrotem gotówkowym, jednak koszty te są trudne do skalkulowania. Obecnie NBP przeprowadza kompleksowe badanie kosztów gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych, którego wyniki powinny być znane na przełomie 2017-2018 roku.

Modele akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji publicznej

Urząd zainteresowany wprowadzeniem transakcji bezgotówkowych samodzielnie, podejmując decyzję o sposobie współpracy z bankiem lub pośrednikiem, ma do wyboru trzy modele.

Pierwszy z nich zakłada kompleksową współpracę z bankiem posiadającym dedykowaną ofertę dla sektora administracji publicznej. Opłata w tym wariancie dotyczy całości usług bankowych. Jeśli spełnione zostaną warunki banku, w niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłat. Aby rozpocząć akceptację płatności, niezbędne jest ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi bankowej dla urzędu.

Taki wariant stwarza możliwość ograniczenia formalności i wynegocjowania korzystnych stawek za całość usług. Wiąże się on jednak z większym poziomem trudności przy konstruowaniu przetargu oraz ograniczoną liczbą instytucji oferujących kompleksowe rozwiązanie.

Drugi model polega na współpracy w zakresie akceptacji płatności bezgotówkowych. Dostawcą usługi jest pośrednik płatności, np. agent rozliczeniowy, specjalizujący się w akceptacji płatności bezgotówkowych. Ten wariant zakłada różną elastyczność w zakresie struktury opłat u poszczególnych akceptantów. Rozpoczęcie akceptacji następuje po przeprowadzeniu przetargu na usługę, przy czym nie ma konieczności jego organizowania w przypadku ponoszenia kosztów płatności przez obywateli.

Przyjęcie takiego rozwiązania upraszcza procedurę wyłonienia oferenta. Do wad zaliczyć można wyższy koszt akceptacji płatności bezgotówkowych w porównaniu z modelem pierwszym. Współpraca z dodatkową firmą stwarza także więcej formalności.

Urzędy mogą również podjąć współpracę na podstawie powszechnego modelu akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji. Prace nad docelowym modelem i zasadami dotyczącymi rozpoczęcia takich transakcji trwają. W tym modelu nie jest jednak przewidziane prowadzenie postępowania zamówienia publicznego. Dopóki trwają prace nad tym rozwiązaniem, nie jest możliwe wskazanie sposobu jego realizacji, zalet i wad.

Koszty

Koszty związane z akceptacją płatności bezgotówkowych dzielą się na trzy kategorie. Pierwszą z nich są koszty jednorazowe, związane zazwyczaj z instalacją terminali lub integracją systemów IT urzędu z systemami płatności internetowych. Drugą stanowią koszty cykliczne, związane np. z wynajmem terminali lub kosztami wsparcia dla systemów IT partnera. Trzecią kategorią są koszty transakcyjne, dotyczące prowizji dla agenta rozliczeniowego za przetwarzanie transakcji.

Przebieg procesu akceptacji płatności bezgotówkowych

Proces akceptacji płatności bezgotówkowych składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wybór i zawarcie umowy z agentem rozliczeniowym (bankiem lub inną, wyspecjalizowaną instytucją niebankową) na obsługę płatności bezgotówkowych. W dalszej kolejności następuje przeprowadzenie ewentualnych zmian w systemach IT, szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego typu transakcji oraz oznakowanie punktów akceptacji płatności bezgotówkowych w urzędach połączone z edukacją obywateli.

Zawierając umowę z agentem rozliczeniowym, należy zwrócić uwagę na zakres dostarczanych usług, wysokość prowizji od transakcji, opłatę za użytkowanie i instalację terminala, warunki oraz czas umowy. Warto także przyjrzeć się ofercie dodatkowej agenta.

Rozpoczęcie akceptowania zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą bezgotówkowego instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, powinno być poprzedzone stosowną uchwałą rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi obecnie we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. pilotażowy projekt płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych POS w jednostkach administracji publicznej. W pilotażu biorą udział , urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe oraz urzędy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, które do tej pory nie akceptowały płatności bezgotówkowych w terminalach POS. Równolegle prowadzony jest pilotaż usługi WebPOS Paybynet, umożliwiającej płatności z wykorzystaniem telefonu na stanowiskach obsługi klienta w urzędach. Trwają również prace nad przygotowaniem docelowego Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych we wszystkich urzędach.

Źródło: www.kurier.pap.pl,

Okres przedświąteczny dla większości z nas oznacza wydatki większe niż zwykle. Coraz częściej do tego, aby zapłacić za prezenty czy wesprzeć finansowo bliskich nie używamy już gotówki. Zwłaszcza, że do wykonania przelewu wystarczy kilka kliknięć lub przesunięć palcem po ekranie smartfona. Liczba tak realizowanych transakcji regularnie rośnie. Jak wynika z danych KIR, rekordowo dużo i często przelewamy w grudniu. Kiedy najlepiej wykonać przelew by do odbiorcy dotarł w odpowiednim momencie, np. przed Wigilią? Dzień czy dwa dni wcześniej? A może wystarczy kilka sekund?

W grudniu przelewamy najwięcej

Ze statystyk, obsługiwanego przez KIR systemu rozliczeniowego Elixir wynika, że w grudniu 2013 r. Polacy zrealizowali niemal 137 mln transakcji na łączną kwotę ponad 358 mld zł. Na tle danych z wcześniejszych miesięcy był to wynik rekordowy. Można się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie – mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR, nadzorujący Obszar Rozliczeń.

Czemu tak chętnie przelewamy pieniądze właśnie pod koniec roku? Jak pokazały badania Deloitte, Polacy bardzo lubią dostawać od bliskich… pieniądze. Jako pożądany prezent wskazało je w tegorocznym ‘Christmas Survey’ aż 38 proc. badanych. Osoby, które decydują się kupić podarunki coraz częściej szukają ich w e-sklepach. Respondenci kupujący w sieci, jako najpopularniejszy sposób płatności, wymieniają przelew wykonywany przez Internet (75 proc. wskazań w badaniu ‘e-commerce w Polsce 2014’). Oczywiście większa liczba przelewów nie jest efektem wyłącznie naszych okołoświątecznych wydatków. Wpływ na statystyczne rekordy mają również firmy, które w grudniu wydają pieniądze zabudżetowane na mijający rok.

System, na którym opiera się obieg pieniądza

Swoistym krwiobiegiem elektronicznego pieniądza, który pozwala na sprawne realizowanie transakcji, jest Elixir. Zarządzany przez KIR system rozliczeniowy jest kluczowym ‘trybem’ w infrastrukturze sektora finansowego – odpowiada za szybkość i niezawodność wymiany informacji o przelewach krążących pomiędzy bankami i rachunkami ich klientów. Bez względu na to, czy korzystamy z bankowości za pomocą telefonu, tabletu lub komputera, czy też składamy dyspozycję tradycyjnie – w oddziale banku, zlecony przelew dociera do adresata dzięki wymianie informacji między bankami w systemie Elixir.

Jak to działa? System Elixir umożliwia bankom wymianę tzw. komunikatów płatniczych, czyli informacji o zleconych transakcjach, w ramach sesji rozliczeniowych. KIR przeprowadza sesje rozliczeniowe w dni robocze, o stałych porach: 9:30, 13.30 i 16:00. Jednak konkretny moment pojawienia się pieniędzy na koncie odbiorcy przelewu zależy od wewnętrznych regulacji banków, opisanych w regulaminach usług. Jeśli zlecimy przelew wystarczająco wcześnie, przesłane pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku odbiorcy jeszcze tego samego dnia po południu. Z kolei przelew, który wykonamy np. o godz. 17.00 trafi na wskazane konto dopiero kolejnego dnia roboczego, bo skierowany będzie do rozliczenia w sesji porannej.

Droga, którą musi „przejść” zlecenie by pieniądze dotarły na wskazany rachunek ma kilka etapów. Pierwszym jest weryfikacja, polegająca na potwierdzeniu prawa do zlecenia przelewu z danego rachunku (w oddziale identyfikujemy się dowodem tożsamości, w Internecie podajemy login i hasło do bankowości elektronicznej) oraz sprawdzenie poprawności zlecenia (np. kompletność cyfr w numerze rachunku odbiorcy). Następnie, po wprowadzeniu zleceń do systemu, bank tworzy z danych komunikaty płatnicze, które przesyła do KIR. Warto wiedzieć, że do KIR trafia jedynie informacja o komunikatach, a nie pieniądze przelewane przez klientów banków. Nad prawidłowym przebiegiem rozliczeń czuwa Narodowy Bank Polski.

Dobrze wiedzieć, jak będą w okresie świątecznym rozliczane standardowe przelewy bankowe.Na co dzień możemy mieć pewność, że pieniądze, które chcemy komuś przekazać trafią do tej osoby najpóźniej kolejnego dnia lub w poniedziałek, jeśli zlecimy transakcję w weekend. W okresie świąt musimy się liczyć z kilkudniową przerwą w działaniu systemu, związaną z dniami ustawowo wolnymi od pracy – mówi Michał Szymański. – Ze względu na tegoroczny układ wolnych dni przelew wykonany np. wieczorem w środę 24 grudnia będzie zrealizowany w poniedziałek, 29 grudnia. Przy zlecaniu terminowych płatności trzeba dodatkowo uwzględnić fakt, że w tym roku 24 grudnia, na wniosek banków, KIR nie przeprowadza trzeciej sesji rozliczeniowej w systemie Elixir. Żeby ewentualne opóźnienie nie pokrzyżowało nam planów, płatności warto realizować z odpowiednim wyprzedzeniem albo skorzystać z przelewu natychmiastowego w systemie Express Elixir – dodaje M. Szymański.

 Przelew natychmiast? To możliwe

Polacy mają do dyspozycji przelewy natychmiastowe jako jedni z nielicznych na świecie. System Express Elixir pozwala na przelewanie pieniędzy pomiędzy kontami w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach, przez całą dobę – również w weekendy i święta. To narzędzie sprawdzające się zarówno w przypadku osób, którym zdarza się zapominać o płatnościach i muszą realizować je „na ostatnią chwilę” jak i tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad momentem realizacji transakcji i pewność, że odbiorca niezwłocznie otrzyma pieniądze. W okresie świąt Express Elixir może być dobrą opcją dla wszystkich decydujących się wesprzeć finansowo nadwątlone zakupami rodzinne budżety lub zainteresowanych przyspieszeniem realizacji zamówień w sklepach internetowych. Planując zlecenie przelewu natychmiastowego warto upewnić się, że zarówno bank nadawcy jak i bank odbiorcy obsługuje system Express Elixir.

Nie tylko złotówki

W naszym rejonie Europy dość powszechnym zjawiskiem jest emigracja w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Często, a ze szczególnym natężeniem w okresie świąt, Polacy z zagranicy przekazują pieniądze bliskim w kraju. Jeśli wolimy inne opcje niż transportowanie pliku banknotów w bagażu podręcznym, warto pomyśleć o zleceniu przelewu. Jest to szczególnie łatwe w przypadku międzynarodowych transakcji w euro. Ich realizację umożliwia, uruchomiony przez KIR blisko 10 lat temu, system Euro Elixir. System zapewnia paneuropejski zasięg dzięki połączeniom z najważniejszymi instytucjami rozliczeniowymi Europy, w tym paneuropejskim systemem rozliczeniowym STEP2. Wszystkie płatności są zgodne ze standardem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro), obowiązującym w całej Unii Europejskiej. Euro Elixir umożliwia transfer pieniędzy na wskazany rachunek nawet w czasie jednej doby. Osoby, którą chcą wykonać przelew z Niemiec czy Holandii powinny jednak pamiętać, że system – podobnie jak Elixir – nie obsługuje transakcji w weekendy oraz w święta, np. w dniach 25 i 26 grudnia.

KIR

Eksperci

Idą smutne święta… dla inwestorów

Jak na razie nie zanosi się, aby w te święta na inwestorów czekały prezenty. Globalna karuzela rozte...

Prognozy na 2019 rok – w gospodarce osłabienie, nerwowo na rynkach

Rok 2019 bez wątpienia będzie okresem globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie powinno ono...

Inwestorzy widzą tylko to, co chcą zobaczyć

Wygląda na to, że przed obawami o globalne spowolnienie rynki finansowe mogą uratować... skutki obaw...

PPK to nie nowe OFE, dajmy im szansę

Proces legislacyjny w Polsce od dawna budzi niemałe kontrowersje, ale pomysłodawcom ustawy o Pracown...

Koniec jednego, początek drugiego

Koniec miesiąca i start szczytu G20 nakładają się na siebie, co może przynieść wszystko i nic w kwes...

AKTUALNOŚCI

Koniec nadwyżki w handlu zagranicznym

Od 2015 r. Polska utrzymywała nadwyżkę w wymianie międzynarodowej. Rok 2018 polski handel zagraniczn...

Historyczny moment: Ameryka niezależna energetycznie

Gdy wszyscy oczekiwali na komunikat OPEC na temat redukcji podaży ropy naftowej, pojawiła się znaczn...

Co nam zostanie po COP 24?

 Od kilku dni w Katowicach goście z całego świata dyskutują o możliwościach i regułach wdrożenia por...

Będą kolejne referenda w sprawie opuszczenia UE? Nie Polska i Węgry, ale…

Nie Polska czy Węgry, ale Włochy i Grecja są najbliższej wyjścia z Unii Europejskiej. Londyński bukm...

Elektroniczne faktury zdominują wkrótce rynek rozliczeń

Elektroniczne faktury mają za kilka lat zdominować rynek rozliczeń. Polscy przedsiębiorcy jednak do ...