poniedziałek, Styczeń 21, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "KGHM"

KGHM

Antal opublikował ósmą edycję rankingu Najbardziej pożądanych pracodawców. W tegorocznym badaniu udział wzięła rekordowa liczba 4102 specjalistów i menedżerów z całego kraju, którzy wyłonili 67 laureatów w 15 branżach. Jak zauważają eksperci Antal – względem ubiegłego roku w ocenie kandydatów zyskała stabilność zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia. Na wadze straciły możliwość szkolenia i innowacyjność marki.

W corocznym badaniu Antal nie ma propozycji odpowiedzi – w pytaniu o najbardziej pożądanego pracodawcę respondenci mogą wskazać dowolną organizację działającą na polskim rynku. To znaczy, że zwycięzcy należą do tzw. top of mind w świadomości specjalistów i menedżerów, czyli zostali wybrani spontanicznie i bez dodatkowych sugestii.

Dotychczas firmy nie funkcjonowały na rynku tak bardzo konkurencyjnym i zorientowanym na kandydata. W tym roku zaobserwowaliśmy jednak ciekawą zmianę – respondenci zapytani o źródła pozyskiwania wiedzy na temat pracodawców, coraz częściej zaznaczają odpowiedź: „pracuję w tej firmie”. To oznacza, że obecny pracodawca jest jednocześnie tym najbardziej pożądanym wśród pracowników – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Jakie są cechy najbardziej pożądanych pracodawców?

Trzy najważniejsze cechy pożądanego pracodawcy, jakie wymienili respondenci to wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz wysokość wynagrodzenia. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, innowacyjność firmy straciła na rzecz kwestii finansowych. Ta zmiana może wynikać z rosnącej świadomości kandydatów na temat wynagrodzeń oraz coraz większej presji płacowej. Na znaczeniu zyskały również oferowane benefity oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, które plasują się na niemal tym samym poziomie co możliwość awansu.

– Zmieniają się potrzeby kandydatów, ale nie powinna zmieniać się strategia firmy. Tylko konsekwentne działania i holistyczne podejście do pracownika pozwoli na zbudowanie modelu organizacji, która przyciągnie najlepszych specjalistów. Pracodawcy, którzy próbują budować swoją przewagę np. oferując niestandardowo wysokie zarobki, kosztem złej atmosfery w pracy lub braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nie będą w oczach pracowników atrakcyjni. I odwrotnie – doskonała opinia o firmie nie skusi pracowników, jeżeli renoma nie idzie w parze z godnymi warunkami pracy – wyjaśnia Małgorzata Pukropek, menedżer HR Consulting w Antal.

 

Najbardziej pożądani w swoich branżach

Specjaliści i menedżerowie wytypowali najbardziej pożądanych pracodawców w 15 kategoriach branżowych: bankowość, SSC/BPO, doradztwo, energetyka, paliwa, wydobycie, firmy farmaceutyczne, FMCG, handel detaliczny, Internet, nowe media e-commerce, IT i telekomunikacja, kancelarie prawne, motoryzacja, nieruchomości i branża budowlana, produkcja, transport, spedycja i logistyka, ubezpieczenia. Na 67 wyróżnionych marek, aż 41 to również ubiegłoroczni laureaci. Jednocześnie, tylko 7 firm utrzymało pozycję lidera, a 26 pracodawców debiutuje w zestawieniu lub do niego powraca.

Laureatów badania należy postrzegać jako firmy, które sprostały trudnym wymaganiom rynku w kwestii nie tylko pozyskania, ale przede wszystkim stworzenia silnej więzi i zatrzymania kandydatów zatrudnianych na strategicznych stanowiskach. Pamiętajmy jednak, że każda z wyróżnionych organizacji musiała przejść długą drogę, by stać się pracodawcą pierwszego wyboru – podkreśla Artur Skiba.

Badanie Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów zostało przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie: grudzień 2017 – styczeń 2018. W anonimowym badaniu udział wzięło 4102 specjalistów i menedżerów z całego kraju. Badanie było anonimowe.

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Firma działa w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, a także na Węgrzech pod marką Enloyd. Dzięki codziennym kontaktom zarówno z pracodawcami jak i kandydatami, Antal dysponuje najlepszymi informacjami na temat obecnych na rynku pracy trendów. W celu jeszcze większego pogłębienia tej wiedzy regularnie prowadzi również badania rynku pracy.

Raport jest dostępny pod linkiem: https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/18-najbardziej-pozadani-pracodawcy-w-opinii-specjalistow-i-menedzerow-3

MIT Enterprise Forum Poland w partnerstwie z KGHM, reprezentowanym przez  Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, jest jednym z 10 laureatów  pilotażowego konkursu Scale up, zorganizowanego przez PARP. Grant w wysokości 5,9 mln zł  wesprze projekty akceleracyjne.

W ramach rządowego programu polskie startupy uzyskają dostęp do unikalnego know-how, laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, a także dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie do 200 tysięcy złotych.

Program oferuje wszechstronne i intensywne wsparcie biznesowe, branżowe, technologiczne i finansowe oraz dostęp do potencjalnego Klienta – Dużego Przedsiębiorstwa, które angażując się powodują przyspieszenie rozwoju technologii i przyśpieszenie jej wejścia na rynek .

Celem projektu realizowanego w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. przez partnerstwo w składzie KGHM Cuprum, MIT Enterprise Forum Poland, PKO BP, PGNiG oraz Adamed jest przyśpieszenie tworzenia i rozwoju firm technologicznych w czterech kluczowych branżach polskiej gospodarki (energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej).

KGHM   Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe patronuje ścieżce energetycznej, w ramach której proponuje wykorzystanie  potencjału 13 zespołów badawczych i 3 akredytowanych laboratoriów,  a także szybką ścieżkę współpracy dla wybranych startupów.

Ścieżka sektora Surowcowego została szczegółowo opracowana przez KGHM i rozwiązania przedstawiane przez start-upy odpowiadają na strategiczne potrzeby Spółki. Są to:

  1. Przetwórstwo i wykorzystanie nadwyżek kwasu siarkowego
  2. Nowe surowce: wydobycie, przetwórstwo, zbyt
  3. Technologie energooszczędne
  4. Oddziaływanie przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko.

Kolejnym etapem będzie selekcja aplikacji realizowana według jednolitych kryteriów dla wszystkich ścieżek. Następnie dobór branżowy oraz indywidualna ocena start-upów odbywać się będzie przy udziale niezależnych ekspertów z MIT. Program akceleracji wspierany będzie przez wybranych mentorów dedykowanych dla każdej z czterech ścieżek tematycznych i koordynowany przez Liderów Ścieżek Branżowych przy współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami.

Młode, innowacyjne, mikro- i małe przedsiębiorstwa, które będą brać udział w akceleracji, nie tylko zyskują szansę współpracy z rynkowymi gigantami i przejście akceleracji zgodnie z modelem zaczerpniętym z Massachusetts Institute of Technology (MIT), ale również – dzięki dofinansowaniu w ramach programu Scale UP – otrzymają finansowanie na rozwój swojej działalności. Kwoty dofinansowań sięgnąć mogą nawet 200 tysięcy złotych.

 

źródło: KGHM

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku odwołała Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Skórę.

Na jego miejsce Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.

 

źródło: KGHM

Polski indeks największych spółek giełdowych od maja 2015 roku systematycznie ustanawia nowe dołki. Od tego czasu, pogłębiająca się bessa zdołała skutecznie obniżyć ceny akcji polskich gigantów. Do tych zaliczają się walory spółki KGHM Polska Miedź S.A., które od rozpoczęcia trendu spadkowego straciły ponad 50%. Niestety, źródłem dominacji niedźwiedzi są nie tylko problemy wewnętrzne spółki, ale także niekorzystna sytuacja makroekonomiczna oraz wysokie ryzyko polityczne.  

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na trwający kryzys surowcowy, który przyniósł ogromne przeceny na rynku metali. Od maja 2015 roku miedź została przeceniona o ponad 30%. Cena srebra natomiast obniżyła się o ponad 22%. Źródłem kryzysu są Chiny (największy importer tych metali), których to gospodarka zdecydowanie spowalnia, co przekłada się na znaczne obniżenie popytu na globalnym rynku surowcowym. Sytuacja ta bardzo niekorzystnie wpłynęła na wyniki finansowe spółki z Lubina, która jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Sytuację tą potwierdzają wyniki okresowe spółki (EBIT za III kwartał 2015 r. był o ponad 50% niższy w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie w2014 r.). Dodatkowo, na kurs akcji lubińskiego kombinatu niekorzystnie wpływają komentarze polityków, dotyczące podatku od kopalin, którego jedynym płatnikiem jest KGHM. Rządzący w swoich wypowiedziach nie potrafią się określić, czy danina ta zostanie zlikwidowana, obniżona, czy też zniesiona. W najbliższym czasie nowy rząd planuje również przeprowadzenie audytu oraz zmiany w radzie nadzorczej. Ewentualne negatywne wyniki kontroli mogą dać kolejne przesłanki do wyprzedaży akcji spółki. Z drugiej strony, mogą one doprowadzić do szerszych zmian personalnych, które prawdopodobnie zostaną pozytywnie odebrane przez rynek. Ponadto, spółka jest krytykowana za przeprowadzone inwestycje, zwłaszcza za budowę kopalni Sierra Gorda w Chile, która ze względu na wysokie koszty operacyjne nie jest w stanie osiągnąć potencjalnego wydobycia, co przekłada się na ujemny wynik finansowy kopalni.

Najnowsze prognozy wskazują, że średnia cena miedzi w 2016 roku utrzyma się na poziomie 4 350 USD za tonę (obecnie cena oscyluje wokół poziomu 4 390 USD). Ponadto, pierwsza połowa roku prawdopodobnie przyniesie dalsze przeceny surowców, ze względu na słabe dane z chińskiej gospodarki. Dopiero druga połowa roku według analityków może odznaczyć się stabilizacją cen, czy też korektą wzrostową. Oznacza to, cena akcji KGHM, która jest silnie skorelowana z ceną miedzi, prawdopodobnie będzie nadal zniżkować, lecz w średnim terminie powinna się ustabilizować. Niemniej jednak, ewentualne zniesienie podatku od kopalin może pomóc spółce. Pytanie tylko, czy Skarb Państwa nie zechce sobie odebrać tej kwoty ze spółki w inny sposób, np. angażując ją w projekty górnicze. Warto również zwrócić uwagę na zapowiedzi zarządu spółki, które wskazują na dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu surowcowego. Prawdopodobnie mowa tutaj o powrocie na rynek telekomunikacji. Również planowane inwestycje w kopalni Sierra Gorda mogą poprawić wyniki miedziowego kombinatu. To, czego jednak KGHM-owi potrzeba najbardziej to zastopowanie bessy na rynku surowcowym.

Podsumowując, problemy miedziowego giganta z Polski wynikają nie tylko z problemów wewnętrznych spółki, ale przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego Chin, a w związku z tym kryzysu surowcowego. W najbliższym czasie zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna sygnalizują kontynuację trendu spadkowego. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zmiany strukturalne działalności spółki oraz możliwa likwidacja podatku od kopalin poprawią sytuację finansową i ograniczą spadki cen akcji. Niemniej jednak, to dopiero druga połowa roku powinna przynieść stabilizację, czy też bardziej znaczną korektę wzrostową.

 

Lukasz Rozbicki_1Łukasz Rozbicki, MM Prime TFI

 

 

 

 

Nieoczekiwana pomoc, jaką warszawskie byki otrzymały ze strony akcji KGHM, przyszłą w samą porę. Dzięki niej WIG20 obronił się przed spadkiem poniżej minimum z czerwca 2013 r. Wciąż jednak nie można mieć pewności, że jego test został zakończony pomyślnie i zła passa zostanie przełamana. Dziś wsparciem może być prawdopodobne odreagowanie przeceny na giełdach światowych.

Zaskakująca zapowiedź złożenia przez PiS projektu ustawy zakładającego zniesienie surowcowej daniny jaką obłożono KGHM, przyniosła piorunujący efekt w postaci przekraczającego momentami 11 proc. skoku akcji lubińskiego kombinatu. Poprawiła też nastroje w przypadku kilku innych spółek. Przede wszystkim jednak pomogła indeksowi największych firm wrócić z dalekiej podróży, w wyniku której znalazł się on zaledwie kilka punktów powyżej dołka z 27 czerwca 2013 r., stanowiącego symboliczny ostatni bastion byków w obronie przed zejściem w okolice 2000 punktów.

Obrona stała się faktem, ale okoliczności, w jakich się odbyła, nie budzą wielkiego entuzjazmu. Fakt, że PiS swoją zapowiedź zadeklarował akurat w dniu, w którym premier Ewa Kopacz „wizytowała” jeden z zakładów KGHM świadczy jednoznacznie, że polityczna walka niestety przenosi się i na giełdę i na gospodarkę, a wszelkie chwyty są w niej dozwolone. Ten akurat giełdzie się przysłużył, ale na dużo więcej chyba nie ma co liczyć.

Obiektywnie rzecz biorąc, jeśli formuła podatku w jakikolwiek sposób miałaby odnosić się do sytuacji spółki, to powinna zadziałać właśnie teraz. Tymczasem premier rządu pod naciskiem deklaruje, że „być może trzeba pomyśleć”. A jest o czym, patrząc na pikujące notowania miedzi i mało optymistyczne perspektywy. Odpukać, ale skojarzenia z sytuacją JSW nasuwają się jednoznacznie, a obniżenie wyceny papierów KGHM do 69,2 zł przez analityków Erste inwestorzy mogą wziąć pod uwagę.

Wczorajsza zniżka kontraktów na miedź o niemal 2 proc. została dzięki PiS zneutralizowana, ale polityka i regulacje rynkowych trendów nie zmienią. Można było się o tym przekonać patrząc na poniedziałkowe wydarzenia na parkiecie w Chinach i ich konsekwencje na większości giełd na świecie. Na tle spadających po ponad 2,5 proc. wskaźników w Paryżu i Frankfurcie, zwyżka WIG20, w dodatku w towarzystwie indeksów w Rydze i Tallinie, wyglądała dość kuriozalnie.

Dziś inwestorzy obserwować będą z uwagą nie tylko notowania akcji KGHM, ale i Orange. Telekom, wbrew obawom, po poniedziałkowej sesji pochwalił się wynikami lepszymi niż się spodziewano i wyższym niż przed rokiem zyskiem, ale jednocześnie jego przedstawiciele nie tryskali optymizmem w ocenach perspektyw na drugie półrocze.

Szansą na kontynuację wzrostów w Warszawie może być widoczna w porannych notowaniach chęć odreagowania przeceny na świecie. W Chinach nadal po ponad 1 proc. tracą główne indeksy, ale te które grupują akcje typu A, będące domeną rodzimych graczy, idą w górę. To sugeruje, że pojawiły się kolejne próby administracyjnego powstrzymywania paniki. Zwyżkują notowania surowców i kontraktów na główne wskaźniki europejskiej i amerykańskie. Sytuacja może jednak być dynamiczna.

Roman Przasnyski1autor: Roman Przasnyski, analityk niezależny

Eksperci

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

Gołębia podwyżka: tak, jak chcieliśmy, choć może jednak nie

Za nami kolejne posiedzenie FOMC, z którego każdy wyciąga takie wnioski, jakie mu bardziej pasują. G...

Idą smutne święta… dla inwestorów

Jak na razie nie zanosi się, aby w te święta na inwestorów czekały prezenty. Globalna karuzela rozte...

Prognozy na 2019 rok – w gospodarce osłabienie, nerwowo na rynkach

Rok 2019 bez wątpienia będzie okresem globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Nie powinno ono...

Inwestorzy widzą tylko to, co chcą zobaczyć

Wygląda na to, że przed obawami o globalne spowolnienie rynki finansowe mogą uratować... skutki obaw...

AKTUALNOŚCI

Dodatkowy miliard w ZUS tylko ze składki zdrowotnej

Przelewy przedsiębiorców do ZUS w 2019 będę wyższe niż te zeszłoroczne. Ten standardowy wyniesie 131...

Rekordowa sprzedaż obligacji skarbowych

12,7 mld złotych – za taką kwotę Polacy kupili w 2018 roku detaliczne obligacje skarbowe. To rekord....

Złe wieści, to dobre wieści – edycje chińska i brytyjska

We wtorek handel w Azji dla odmiany przynosi falę pozytywnego nastawienia, gdyż władze Chin wiedzą, ...

Inflacja hamuje zgodnie z planem

W grudniu inflacja wyniosła 1,1 proc., to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i jednocześnie na...

Jak polscy przedsiębiorcy mogą złagodzić skutki otwierania się niemieckiego rynku pracy?

Exodusu nie będzie, ale Polska stanie się dla Ukraińców krajem tranzytowym do Niemiec. Wielu przedsi...