niedziela, Maj 26, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "gospodarka obiegu zamkniętego"

gospodarka obiegu zamkniętego

Nowe regulacje stwarzają duże wyzwania dla polskiego ustawodawcy oraz mogą być podstawą do rewolucyjnych zmian w politykach publicznych, modelach biznesowych, a także postawach konsumenckich.

Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w obszarze regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. W styczniu bieżącego roku opublikowana została strategia dotycząca tworzyw sztucznych, a 4 lipca zaimplementowany został, długo konsultowany, pakiet dyrektyw dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Obydwa dokumenty stawiają ambitne cele dążące do odpowiedzialnego wykorzystania surowców, m.in. poprzez usprawnienie działania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, poprawę projektowania produktów czy wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych.

Europejskie modele gospodarcze stoją u progu istotnych zmian. Jeśli obecne trendy wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to narazimy nie tylko środowisko naturalne ale także biznes i społeczeństwo na szereg poważnych ryzyk. Aby zapewnić stały, trwały wzrost gospodarczy, musimy podjąć odpowiednie kroki by wykorzystywać zasoby w bardziej zrównoważony i odpowiedzialny sposób.

Wobec przyjętych przez Parlament Europejski celów kluczowym aspektem jest wprowadzenie zmian systemowych, które wyznaczałyby kierunek działań, ustanawiały wspólne standardy i systemy oraz wspierały innowacje. Zmiany te będą wymagały zaangażowania wszystkich uczestników rynku. Tworzone ramy legislacyjne muszą iść w parze z odpowiednimi rozwiązaniami dla biznesu oraz konsumentów. – Są trzy kluczowe kroki do wprowadzenia zmian. Pierwszy z nich to uspójnienie stanu wyjścia, czyli identyfikacja miejsca, w którym obecnie znajduje się polska gospodarka. Drugi to analiza potencjału zmian oraz wybór drogi, którą chcielibyśmy podążać. Ostatnim, trzecim krokiem jest edukacja konsumentów. Bez ich zaangażowania trudno będzie zmienić dotychczasowe zasady funkcjonowania rynku – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju. Jedynie zaangażowanie wszystkich uczestników rynku – regulatora, biznesu i społeczeństwa pozwoli na wypracowanie efektu skali, który może wynieść Polskę na pozycję lidera w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na innych europejskich rynkach te procesy już się dzieją. My tej szansy nie możemy przegapić. Zarówno po stronie regulatora, jak i biznesu mamy grono kompetentnych specjalistów. Także polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, a tym samym gotowe na zmiany. To pierwszy moment, gdy strategicznie patrzymy na te kwestie. W Polsce do tej pory był to temat poboczny. Wierzę, że Polacy są bardzo ambitni, więc jest duża szansa, że wkrótce na tym polu będziemy przykładem dla innych – uważa Irena Pichola.

Ograniczenie nadmiernej emisji dwutlenku węgla, to nie tylko wyraz troski o środowisko, lecz także możliwe korzyści dla przedsiębiorców. Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest koncepcją, która dostarcza wiele rozwiązań, zmniejszających ilość wydzielanego dwutlenku węgla, pomagając przedsiębiorcom.

Według danych Banku Światowego rocznie na świecie emitowanych jest 36 miliardów ton dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców globu, każdy z nas wytwarza średnio 5 ton CO2 w zaledwie 12 miesięcy. Nadmierne wydzielanie tego związku, przyczynia się do powstawania negatywnych zmian w środowisku naturalnym. Między innymi wpływa on niekorzystnie na ekosystem wodny oraz prowadzi do podnoszenia się temperatury planety.

Jedną z koncepcji, która odpowiada na potrzebę redukcji dwutlenku węgla jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Polega ona m.in. na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły być używane ponownie. Wymaga np. zużycia mniej energii, a co za tym idzie ogranicza emisję CO2. Oferuje też wiele rozwiązań, na których korzysta środowisko, społeczeństwo i biznes.

Związek dwutlenku węgla wydzielany jest do środowiska m.in. podczas procesów eksploatacji surowców
i ich przemysłowego przetwarzania. Co ciekawe, w czasie recyklingu (jednego z głównych narzędzi GOZ) opadów, który jest coraz ważniejszym źródłem w pozyskiwaniu surowców, wydziela się znacznie mniej CO2  niż przy wydobyciu materiałów z zasobów naturalnych. Dlatego też jest to rozwiązanie, które ma znacznie mniej szkodliwy wpływ na środowisko, a pozwala na uzyskanie lepszych cen surowców.

Zarówno materiały odzyskane w procesie recyklingu, jak i surowce naturalne mogą posłużyć do tworzenia nowych produktów. Do wydobycia tych drugich konieczne jest jednak wykorzystanie znaczenie większej ilości energii w porównaniu z odzyskiem, co pociąga za sobą też większą emisję dwutlenku węgla – wyjaśnia Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Doskonale obrazują to przykłady odzysku popularnych surowców wtórnych. Recykling 1 kg papieru obniża emisję CO2 o 1,5 kg, w porównaniu do produkcji z użyciem surowców pierwotnych. Z kolei 1 kg plastiku zmniejsza ją o ponad 2 kg. Jest to ilość odpowiadająca oddziaływaniu na środowisko, jakie powstaje w wyniku zużycia energii elektrycznej, podczas odkurzania przez 34 godziny. Znaczącą oszczędność energii, która jest powiązana z wydzielaniem tego gazu, wyraźnie widać na przykładzie aluminium. Do odzysku tego metalu potrzeba jej o 95% mniej niż w przypadku produkcji z boksytu. Przedsiębiorstwa, które umiejętnie zarządzają łańcuchem dostaw, przekuwają tę prawidłowość na przewagę konkurencyjną i są w stanie stworzyć produkty mniejszym nakładem środków.

Jednak recykling to tylko jedno za narzędzi redukcji emisji CO2. Innym rozwiązaniem jest optymalizacja procesów zarządzania odpadami w firmie. Pierwszym krokiem do jej przeprowadzenia jest analiza sposobu gospodarowania odpadami. Po jej przeprowadzeniu okazuje się często, że niewielkim nakładem środków można usprawnić obieg odpadów w firmie i zredukować ilość emitowanego CO2.

Jednym z przykładów jest już samo zmniejszenie ilości generowanych odpadów poprzez zastosowanie urządzeń redukujących ich objętość. Pozwala to ograniczyć liczbę transportów, co z kolei zmniejsza ilość emitowanych spalin. Podobne korzyści niesie wdrożenie efektywnego systemu segregacji odpadów – wprowadzenie większych pojemników, zaplanowanie efektywnego procesu wywozu i odbioru odpadów, bardziej szczegółowy podział materiałów na frakcje (uwzględniający np. rodzaje stopów metali). Takie działania skracają czas procesów, często zmniejszają też liczbę koniecznych urządzeń czy zaangażowanych w proces pracowników, co jednocześnie korzystnie wpływa na środowisko.

W systemie gospodarowania odpadami możliwe jest wprowadzenie wielu rozwiązań, które, nie tylko optymalizują pracę i przyczyniają się do zwiększenia wskaźnika odzysku, lecz także pozwalają realnie chronić środowisko. U jednego z naszych Klientów przeprowadziliśmy analizę i na jej podstawie  przemodelowaliśmy dotychczasowy proces obiegu odpadów. Dzięki wprowadzeniu urządzeń kompaktujących oraz dedykowanych pojemników i kontenerów usprawniliśmy logistykę. Dodatkowe zmiany pozwoliły na ograniczenie czasu pracy operatora i wózka widłowego o 62%. Poza tym zredukowaliśmy  potrzebę belowania papieru o 90%, co również znacznie zmniejszło emisję gazów. Dzięki standaryzacji oznaczeń frakcji polepszyła się również jakość oddawanych odpadów, jako że ten sposób był bardziej przyjazny pracownikom. Nowy system jest dzięki temu dużo bardziej efektywny a powoduje znacznie mniejszą emisję CO2. Pokazuje to, że GOZ pomagając biznesowi, wspiera środowisko mówi Piotr Bruździak.

O zwiększenie poziomu odzysku odpadów można zadbać już na pierwszym etapie prac nad produktem poprzez projektowanie dla recyklingu. To kolejne z narzędzi, które wpisuje się w koncepcję GOZ. Polega ono na tym, że produkt przygotowywany jest w taki sposób, aby jego przyszły odzysk mógł być realizowany w najwyższym możliwym stopniu. Wpływ na to mają zastosowane materiały, sposób ich wykorzystania oraz łączenia. Uwzględniane jest przy tym przetworzenie materiałów w sposób bezpieczny oraz przyjazny środowisku. Mniejsza liczba odpadów, to korzyść dla firmy i niższa emisja dwutlenku węgla do środowiska.

Gospodarka obiegu zamkniętego staje się w Polsce coraz częściej omawianą koncepcją. Dla przedsiębiorców, oznacza to zmiany, o których ciągle jeszcze niewiele wiadomo. Wciąż brakuje pełnej wiedzy o wyzwaniach, obowiązkach i korzyściach, które płyną z GOZ. Druga edycja Konferencji Koalicji RECONOMY „W kierunku obiegu zamkniętego – biznes i konsument na ścieżce zmian”, która odbędzie się 23 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie, ma to zmienić.

Konferencja Koalicji RECONOMY to spotkanie, którego celem jest popularyzacja wśród przedsiębiorców praktycznej wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkularnej, w skrócie GOZ). Jednym z jej założeń jest racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie m.in. w procesie produkcji.

Celem, który stawiamy sobie w tym roku podczas konferencji, jest wieloaspektowe, a w szczególności praktyczne, ujęcie gospodarowania odpadami w zrównoważony sposób. Cieszy nas, że to zagadnienie jest obecne w przestrzeni publicznej, jednak mamy wrażenie, że ciągle brakuje merytorycznych dyskusji, i przekazu kierowanego do szeroko rozumianego biznesu.– mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu podzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawią też korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców, płynące z koncepcji zmiany w gospodarowaniu zasobami. Podczas zeszłorocznej edycji starano się określić wyzwania, jakie czekają polskie firmy podczas wprowadzenia GOZ. Teraz akcent zostanie położony na praktyczne aspekty wdrażania koncepcji. Dowiemy się, co możemy zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać szanse zmian, jakie daje nam GOZ? Forma debaty, pozwoli na dyskusje i wypracowanie konkretnych rozwiązań pomiędzy przedstawicielami różnych grup biznesowych.

– Zależy nam, aby uczestnicy mogli zdobyć kompleksową wiedzę o GOZ, dlatego podczas konferencji pokażemy ten temat z różnych perspektyw – środowiskowej, gospodarczej i biznesowej. Chcemy przekonać przedsiębiorców, że GOZ, to przyszłościowa i korzystna dla firm koncepcja – dodaje Piotr Bruździak.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Peter Lacy – dyrektor zarządzający w Accenture Strategy, ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, specjalizujący się w gospodarce obiegu zamkniętego oraz prawach konsumenckich. Opowie o wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w GOZ, a także szansach i zagrożeniach, które z nich wynikają.

Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele takich firm, jak: Stena Recycling, IKEA czy Unilever. Nie zabraknie naukowego spojrzenia na zagadnienie, które przedstawi prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Wydarzenie otworzy wystąpienie Ambasadora Holandii, Rona J.P.M. van Dartela. Natomiast administrację państwową reprezentować będą przedstawiciele holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska oraz polskiego Ministerstwa Rozwoju.

 

Źródło: materiały prasowe firmy

Gospodarka cyrkularna stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. „rECOnomy” – Koalicja przedsiębiorstw i instytucji publicznych na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest odpowiedzią na ten, coraz wyraźniej obecny również w Polsce, trend.

 

Gospodarka obiegu zamkniętego (określana też u nas jako gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie m.in. w procesie produkcji. Celem zawiązanej Koalicji jest upowszechnienie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz stworzenie platformy współpracy umożliwiającej realizowanie jej założeń oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

„rECOnomy” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firm doradczych CSR Consulting i SENSA Sustainable Thinking. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

W ramach gospodarki cyrkularnej dąży się do tego, aby w sposób efektywny i racjonalny gospodarować zasobami, chroniąc tym samym środowisko. Działania podejmowane przez Komisję Europejską w tym zakresie zakładają m.in. podnoszenie poziomów recyklingu oraz stopniową likwidację składowisk. Odpady są materiałem, który możemy wielokrotnie przetwarzać, a gospodarka obiegu zamkniętego potencjał ten potrafi wykorzystać – mówi Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. Marketingu i PR w Stena Recycling. 

Działania w ramach „rECOnomy” obejmują organizację dorocznej międzynarodowej konferencji na temat modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego oraz spotkania wypracowujące mechanizmy wprowadzania jej w Polsce. Koalicja oferuje m.in. coroczne raporty najlepszych praktyk w biznesie, wsparcie eksperckie w zakresie szkolenia kadry i edukacji pracowników, dostęp do bazy polskich eco-designerów oraz szeregu działań i narzędzi z zakresu tzw. „upcyklingu marki”. Umożliwia także przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w obszarach kluczowych z punktu widzenia gospodarki cyrkularnej, w tym analizy generowanych odpadów i potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem twórczego upcyklingu.

W Polsce istnieje wielki potencjał dotyczący bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów nie tylko przez duże firmy z międzynarodowym know-how, ale również przez średniej wielkości rodzime firmy z różnych branż. Przedsiębiorcy, a także konsumenci są w znacznie większym stopniu niż jeszcze kilka lat temu przekonani o korzyściach płynących z ochrony środowiska, zarówno w perspektywie kosztów, jak i podnoszenia jakości życia społeczeństwa – dodaje prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

Działania Koalicji mają przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej, podnoszenia poziomu edukacji menedżerskiej, a także dostarczyć gotowe rozwiązania służące budowaniu konkurencyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Przedsiębiorstwa przyłączające się do projektu zyskują eksperckie wsparcie oraz możliwość rozwoju biznesu zgodnie z ideą racjonalnego wykorzystywania zasobów.

Jednym ze strategicznych celów działania Koalicji jest promocja dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. „rECOnomy” już dziś zachęca do zgłaszania działań w tym obszarze. Najciekawsze projekty zostaną opisane w przeglądzie dobrych praktyk będącego częścią I Raportu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego ogłoszenie planowane jest w listopadzie br.

 

Stena Recycling

Eksperci

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia or...

Wierzyciel nie musi spłacać w całości swego długu upadłemu, aby móc samemu zaspokoić się z

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wszystk...

Inflacja rośnie zgodnie z planem – mocniej w górę poszły ceny żywności oraz paliw

Potwierdziły się wstępne szacunki GUS, zakładające wzrost inflacji w marcu do 1,7 proc. Mocniej w gó...

Jak jest dobrze, to trzeba korzystać

Rynki podtrzymują pozytywny nastrój, o co nie jest zbyt trudno, biorąc pod uwagę stały przepływ pozy...

Grejner – Co się porobiło – bitcoin oazą stabilności

Polityka monetarna Rezerwy Federalnej, globalne spowolnienie gospodarcze, brexit, negocjacje handlow...

AKTUALNOŚCI

Kolejna fala cyfrowej transformacji przed nami

Według IDC globalne inwestycje w technologie i usługi umożliwiające cyfrową transformację rosną w dw...

Bez rozbudowanej sieci światłowodowej nie wykorzystamy pełnego potencjału technologii 5G

Wyścig kto pierwszy udostępni powszechnie infrastrukturę 5G trwa. Wizja zawrotnych prędkości stosowa...

Hipermarket czy osiedlowy sklep – gdzie kupują Polacy?

Wszelkie zmiany w branży powierzchni handlowych są bardzo istotne z perspektywy firm, które chcą w n...

Przepływ danych nieosobowych – co zmieni „nowe” RODO?

Wsparcie rozwoju gospodarki oraz nowoczesnych technologii opartych na danych i ich przepływie to jed...

Przejściowe załamanie wzrostu sprzedaży detalicznej

Dane GUS, sygnalizujące wzrost sprzedaży detalicznej w marcu o zaledwie 3,1 proc., na pierwszy rzut ...