Home Polecane Zakaz plastiku a wpływ na biznes

Zakaz plastiku a wpływ na biznes

Jak informuje PwC, działania w zakresie ochrony środowiska i ekologii nie od dziś mają priorytetowy charakter dla Unii Europejskiej. W ostatnich latach są podejmowane liczne działania oraz inicjatywy legislacyjne, które wymagają transpozycji do prawa krajowego, a w związku z tym dostosowania się biznesu do nowych wymogów regulacyjnych. 

Jednym z najważniejszych problemów wskazywanych w regulacjach unijnych jest zmniejszanie zużycia plastiku zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów. Wyrazem tego są:

  • Pakiet odpadowy, który wszedł w życie 4 lipca 2018 r.
  • Tzw. Dyrektywa plastikowa (The Single-Use Plastics Directive) zatwierdzona przez Parlament Europejski 27 marca 2019 r.\

Zobacz też:

Sprawdź najgorzej oceniane zmiany prawne w 2019 r.

Wszystkie proponowane wyżej rozwiązania niosą za sobą poważne implikacje dla przedsiębiorstw, które będą musiały się dostosować do nowych przepisów prawa i ponieść koszty z tym związane. Czasu jednak jest niewiele, ponieważ wymogi Pakietu odpadowego już muszą być wdrażane, a Dyrektywa plastikowa, po akceptacji rady Unii Europejskiej, ma być transponowana do porządku krajowego 2 lata od jej wejścia w życie.

Oznacza to intensywny czas dla przedsiębiorstw, które powinny uwzględnić w swojej strategii wpływ nadchodzących regulacji. Przewidujemy, że nakaz wycofywania się z plastiku najbardziej dotknie  branże dystrybucyjną oraz produkcyjną FMCG.

Nie sposób jednak pominąć pozytywnego aspektu wprowadzanych przepisów. Kwestia uregulowania wprowadzania na rynek oraz obrotu towarami, które zanieczyszczają środowisko, była długo oczekiwana. Jest to tylko jeden z początkowych kroków. Długoterminowo należy się spodziewać coraz bardziej restrykcyjnych wymogów i stopniowego ograniczania obrotu plastikowymi produktami i tym samym konieczności poszukiwania substytutów.

Naturalną odpowiedzią będzie modyfikacja modeli funkcjonowania przedsiębiorstw: zarządzanie ryzykiem, redukcja strat bądź poszukiwanie nowych biznesowych możliwości. Pierwszy krok jest konieczny biorąc pod uwagę krótki czas na reakcję, ale coraz częściej zauważalnym trendem jest budowanie wartości poprzez odpowiednie uwzględnienie ochrony środowiska w strategii firm np. poprzez zmianę polityki cenowej, wprowadzenie nowych ekologicznych produktów. Tym samym ochrona środowiska również może mieć pozytywny aspekt biznesowy.

Źródło: PwC