Home Biznes Menedżer kontra Lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym

Menedżer kontra Lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym

To, że żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach, jest dla niemal wszystkich oczywistością. Nie zmienia to faktu, że zmienność ta ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całego rynku pracy zarówno po stronie organizacji, jak i indywidualnych osób. Zmieniają się też potrzeby i oczekiwania organizacji wobec osób, które pełnią rolę przełożonych, a dominująca część firm coraz większą uwagę poświęca „jakości” kadry managerskiej i zarządzającej, gdyż przekłada się to na efektywność funkcjonowania organizacji. O zmieniających się rolach managera i lidera, talentach i modelach zachowania, obszarach kompetencji i potencjale pisze autor Grzegorz Filipowicz w niezwykle przystępny i ciekawy sposób. Przytacza praktyczne przykłady, opisuje realne sytuacje, z którymi czytelnik może się identyfikować, gdyż są częścią zawodowej codzienności liderów różnego stopnia w każdej organizacji. Szczególną uwagę autor poświęca rozwojowi zawodowemu i kształtowaniu kariery, postawach otwartych na przyszłość, budujących wartość dla jednostki i organizacji, w której działa. Dylematy podejmowania decyzji opisuje pragmatycznie, analizując to zagadnienie z różnych perspektyw: osobistej czyli obawa przed konsekwencjami, presja czasu i stres oraz organizacyjnej: trudności z uzasadnieniem decyzji przed zespołem, sprzeczne naciski i interesy różnych stron/działów. Lektura książki będzie przydatna dla wszystkich którzy budują dopiero swój autorytet w zespole, jak zachować innowacyjność i elastyczność w prowadzeniu projektów, jak świadomie nabywać nowych doświadczeń. Najważniejszym wnioskiem z książki jest refleksja, że o ile organizacja powinna wspierać rozwój kompetencji swoich liderów, o tyle odpowiedzialność za rozwój jest zawsze po stronie pracownika.

Nie przypadkiem mówi się o tym, że najważniejszą inwestycją, którą powinien zrobić każdy przełożony (bądź osoba aspirująca do tej funkcji), jest zbudowanie własnego planu rozwojowego. Temu właśnie jest poświęcona ta książka. Z założenia ma ona pomóc w świadomym budowaniu swojej pozycji jako menedżera i/lub lidera. Nie jest to jednak uniwersalny przewodnik, który za nas zbuduje ścieżkę działań. Zawiera jednak pewne ramy, analizy, narzędzia, które mogą w tym pomóc. Na ile je wykorzystamy, to już zależy wyłącznie od nas.

Menedżer kontra Lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym – Autor: Grzegorz Filipowicz – Wydawca: Infor PL S.A.

http://sklep.infor.pl/menedzer-kontra-lider-czyli-o-swiadomym-rozwoju-zawodowym.html